Hafan Llyfrau Basged Man Talu Fy Nghyfrif Cymorth Cynigion Arbennig Cysylltu   English  
 
Dod o Hyd i Siop Lyfrau
 
Mewngofnodi
 
Cofrestru
Gwybodaeth Lyfryddol
Môn - Yr Ynys Hardd / Beautiful Island
J. C. Davies, Margaret Hughes
ISBN: 9781845270957 (1845270959)Dyddiad Cyhoeddi Ebrill 2006
Cyhoeddwr: Gwasg Carreg Gwalch, Llanrwst
Fformat: Clawr Meddal, 208x296 mm, 128 tudalen Iaith: Cymraeg Allan o brint Ein Pris: £14.50   
Does dim Adolygiad Cwsmer i'r teitl hwn.
 
Ysgrifennwch Adolygiad Cwsmer
Cyfrol o luniau sy'n darlunio golygfeydd ysblennydd o gwmpas ynys Môn, yn enwedig yr ardaloedd gwledig a'r arfordir hardd. Gyda chapsiynau dwyieithog.

A volume of pictures which depict the splendid views on the isle of Anglesey, especially the rural areas and the coastline. With bilingual captions.
English review follows

Dyma gyfle i chi fynd ar daith bleserus o amgylch Mn, Mam Cymru. Cewch ei gweld trwy gyfrwng dros gant a hanner o luniau trawiadol o eiddor amryddawn J. C. Davies. Cewch hefyd ddisgrifiadau coeth gan Margaret Hughes, ar lluniau ar geiriau yn creu golygfeydd gwefreiddiol. Cyhoeddir y gyfrol ddwyieithog hon gan Wasg Carreg Gwalch ac maen fargen am 14.50!

Cewch eich tywys i bob cwr or ynys hudolus hon, a hynny wrth ymlacio yn eich cadair freichiau! Mwynhewch olygfeydd megis y machlud dros groes Santes Dwynwen yn Llanddwyn, ynys y cariadon. Gallaf gadarnhau bod troedior tywod ar hyd y traeth a cherdded llwybrau Ynys Llanddwyn yn daith gofiadwy. Machlud rhyfeddol arall yw hwnnw sydd fel ffrm i Eglwys Cwyfan Sant ar llanw yn ei gofleidio. Maen siŵr y bun rhaid cynllunion ofalus a bod yn amyneddgar i gael golygfa mor odidog. Maer geiriau'n cyfoethogir olygfa lle cyfeirir at deulu Plas Llangwyfan ar cymorth a roesant i offeiriad Eglwys Cwyfan Sant - [g]wair iw geffyl, dau wy i frecwast, torth geiniog a hanner peint o gwrw.

Yr un mor gelfydd ywr lluniau oi natur unigryw. Cewch y glyn byw glas syn dangos patrwm natur ar ei orau, blodau yn eu holl ogoniant megis y tegeirian brith, ac adar prin fel y frn goesgoch ger Ynys Lawd. Yno hefyd y gwelwch ddaeareg hynod Mn lle maer creigiau wedi eu plethun gywrain iw gilydd. Trawiadol hefyd ywr llun or Bwa Gwyn rhwng Bae Trearddur a Rhoscolyn, tra mair galw am gopr wnaeth drawsnewid tirlun Mynydd Parys yn rhyw le arallfydol. Dylanwad dyn sydd iw weld eto yn y llun rhyfeddol o ben Mynydd Tŵr yn dangos porthladd diwyd Caergybi ar llongau di-gwsg yn cysylltu ag Iwerddon. Enghraifft oi phrysurdeb economaidd a welir ymhellach yng nghwmnir ymwelwyr syn mwynhau castell a phier Biwmares, y ffigyrau matsys yn cerdded yn hamddenol ar Draeth Coch a chynnwrf tonnau Traeth Crigyll, Rhosneigr syn lle perffaith ir rhai syn beistonir gwynt.

Dyma gyflwyniad cyfoethog i ynys arbennig J. C. Davies a fun gartref iddo am ddeugain mlynedd. Cawn ei gweld dros y pedwar tymor ac ymhob tywydd. Y maen cynnig arweiniad gwerthfawr i Fn a byddain ddefnyddiol pe byddech am grwydro a chanfod rhai o berlau J. C. Davies a Margaret Hughes ynghyd llawer iawn mwy.

Rhys Bebb Jones

* * *

Welcome to a magical island seen through the eyes of the talented photographer J. C. Davies with bilingual text by Margaret Hughes. Let them take you on a photographic journey revealing familiar places and unlocking some of the secret haunts of Ynys Mn (Anglesey). You will visit the island during the four seasons and in every possible weather. So sit back in the comfort of your armchair, relax and enjoy!

They take you to every corner and show the island in all its moods. The sunrises and sunsets are amazing, such as the one where Saint Cwyfans church is etched against the setting sun in winter. Another is that of Caernarfon Bay, taken from Llanddwyn, with the three peaks of Yr Eifl in the background. This romantic island on the west coast is the subject of numerous picturesque photographs and a mystical place I have visited many times. It is also home to many rare plants, and again the lens shows nature in all its glory. Examples include a bee on a Burnet rose among the dunes at Aberffraw, a young peregrine anchored precariously to the cliff edge at Ynys Lawd (South Stack) and the pink thrift found on the many clifftops. The unique geology is also shown in detail such as the Bwa Gwyn between Rhoscolyn and Trearddur and the lunar landscape of Mynydd Parys, once the largest copper mine in the world.

The human influence is also evident in the photographs of the chain of lighthouses littered around the island. The agricultural landscape can be viewed from Mynydd Bodafon across Brynrefail and Maenaddwyn towards Tryfan and the Carneddau. Further economic activity, both past and present, is represented by the historical chimney near Mynachdy and the Wylfa Power Station, which dominate the skyline around Cemlyn and Cemaes. The sleepless port of Caergybi (Holyhead) makes a dramatic backdrop to the panoramic view taken from Mynydd Tŵr, while visitors soak the atmosphere in such places as Biwmares (Beaumaris), enjoying the castle, the pier and the breathtaking views of Eryri (Snowdonia).

The volume is published by Gwasg Carreg Gwalch and is good value for 14.50! J. C. Davies brings his home for the past forty years to your door, providing a pictorial record in modern times based on an ancient past. A popular destination with visitors, the island is also a haven of peace and tranquility, where you can savour the world that J. C. Davies and Margaret Hughes have introduced so beautifully.

Rhys Bebb Jones

Gellir defnyddio'r adolygiad hwn at bwrpas hybu, ond gofynnir i chi gynnwys y gydnabyddiaeth ganlynol: Adolygiad oddi ar www.gwales.com, trwy ganiatd Cyngor Llyfrau Cymru.

It is possible to use this review for promotional purposes, but the following acknowledgment should be included: A review from www.gwales.com, with the permission of the Welsh Books Council.
Mae'r teitl yma yn y categori a/neu is-gategori canlynol:
Does dim Adolygiad Cwsmer, hyd yma, i'r llyfr hwn.
 
Rhagor o Deitlau
Fe wnaeth pobl wrth brynu'r teitl hwn hefyd brynu'r canlynol:
Activity Pack Series: ...
D.C. Perkins
£1.31
 
Prynwch
Beibl Cymraeg Newydd, Y - ...
 
£17.50
 
Prynwch
Don't Cry for Me Aberystwyth
Malcolm Pryce
£8.99
 
Prynwch
Llyfr y Mis
Cymraeg
Apostol
Dyfed Edwards
£9.95
 
Prynwch
Saesneg
Bee Book, The
Jo Byrne
£9.99
 
Prynwch
Plant
Dathlu gyda Sali Mali
Ifana Savill
£6.99
 
Prynwch