Hafan Llyfrau Basged Man Talu Fy Nghyfrif Cymorth Cynigion Arbennig Cysylltu   English  
 
Dod o Hyd i Siop Lyfrau
 
Mewngofnodi
 
Cofrestru
Gwybodaeth Lyfryddol
Blwyddyn Fawr Glyn Wise
Glyn Wise
ISBN: 9781845271039 (1845271033)Dyddiad Cyhoeddi Mai 2007
Cyhoeddwr: Gwasg Carreg Gwalch, Llanrwst
Golygwyd gan Beca Brown Fformat: Clawr Meddal, 210x210 mm, 72 tudalen Iaith: Cymraeg Archebir yn ôl y galw Ein Pris: £7.50   
Does dim Adolygiad Cwsmer i'r teitl hwn.
 
Ysgrifennwch Adolygiad Cwsmer
Cyfrol sy'n adrodd hanes Glyn Wise, bachgen 18 oed o Flaenau Ffestiniog a gafodd ei dderbyn i fod yn ymgeisydd ar 'Big Brother' yn 2006. Caiff ei gofio am fod yn ddiddanwr naturiol, yn gogydd anobeithiol ac yn Gymro balch a ddaeth â'r iaith Gymraeg i sylw cynulleidfa gwbl newydd. Dyma fwrw golwg ar y modd y gwireddodd ei freuddwyd a chael enwogrwydd.

An account of Glyn Wise, an 18 year-old from Blaenau Ffestiniog who was accepted as an applicant to take part in Big Brother 2006. He is remembered for being a natural comedian, an appalling chef and a patriotic Welsh-man who exposed the Welsh language to a whole new audience. This book looks at the way he made his dreams come true and at his path to fame.
Dyma lyfr gan Beca Brown, sydd yn adrodd hanes bywyd y bachgen ifanc hoffus o Flaenau Ffestiniog. Yma, cawn wybod sut y daeth disgybl cyffredin o ysgol Dyffryn Conwy yn un o wynebau mwyaf cyfarwydd y wlad. Dydi hi ddim yn gyfrinach fod bywyd Glyn wedi newid yn aruthrol yn ystod y flwyddyn ddiwethaf, ac mae’r llyfryn diddorol yma yn crynhoi’r digwyddiadau mewn modd hwylus a difyr. Yn ogystal â hyn, cawn ychydig o hanes Glyn yn blentyn a chyfweliad gyda mam Glyn ei hun!

A ydych chi erioed wedi breuddwydio beth yn union sydd yn rhaid ei wneud er mwyn cael bod ar y rhaglen Big Brother? Os mai’r ateb ydi ‘Do’, dyma’r llyfr i chi! Mae Glyn yn datgelu’r hyn yr oedd yn rhaid iddo ei wneud er mwyn cael lle yn nhŷ’r Big Brother, ac mae’n rhoi ychydig o gyngor i’r rhai yn eich plith sydd yn ystyried efelychu camp anhygoel Glyn o gael lle yn y tŷ gwallgof.

Mae’n siŵr fod pawb yn cofio’r stŵr a achosodd Glyn trwy siarad Cymraeg yn y tŷ gyda’i gyd-gystadleuydd, Imogen. Yn dilyn hyn, ceisiodd Big Brother wahardd y ddau rhag defnyddio’r iaith, gan gyhuddo Glyn o geisio siarad mewn cod! Yn wir, llwyddodd Glyn i gyflwyno’r iaith i gynulleidfa hollol newydd, rhywbeth roedd Glyn yn benderfynol o’i gyflawni: ‘O’n i isho dangos bod yr iaith Gymraeg yn fyw, a pha well ffordd i neud hynny na thrwy ei siarad hi efo rhywun fel Imogen’.

Ond nid ceisio hybu’r iaith Gymraeg yw’r unig beth mae o wedi bod yn ei wneud. Mae Glyn wedi ymddangos ar nifer o wahanol raglenni yn cynnwys ‘Uned 5’, ‘Planed Plant’, ‘Wedi 7’ a The Charlotte Church Show. Hefyd, mae o wedi bod yn gwneud ychydig o waith modelu. Ond yr hyn mae Glyn wedi ei fwynhau fwyaf yw cael y cyfle i gyflwyno’r rhaglen 'C2' ar Radio Cymru gyda Magi Dodd.

Ond beth bynnag mae Glyn yn penderfynu ei wneud yn y dyfodol, mae un peth yn sicr – mae o am barhau i ddiddanu’r genedl, ac efallai y gwelwn Glyn yn rhyddhau llyfr arall gwerth ei ddarllen yn y dyfodol!

Llŷr Evans

Gellir defnyddio'r adolygiad hwn at bwrpas hybu, ond gofynnir i chi gynnwys y gydnabyddiaeth ganlynol: Adolygiad oddi ar www.gwales.com, trwy ganiatâd Cyngor Llyfrau Cymru.

It is possible to use this review for promotional purposes, but the following acknowledgment should be included: A review from www.gwales.com, with the permission of the Welsh Books Council.


Does dim Adolygiad Cwsmer, hyd yma, i'r llyfr hwn.
 
Rhagor o Deitlau
Fe wnaeth pobl wrth brynu'r teitl hwn hefyd brynu'r canlynol:
Cyfres Pen Dafad: Sbinia
Bedwyr Rees
£2.95
 
Prynwch
Marconi and his Wireless ...
Hari Williams
£4.50
 
Prynwch
Stori a Mwy
 
£2.00
 
Prynwch
Llyfr y Mis
Cymraeg
Apostol
Dyfed Edwards
£9.95
 
Prynwch
Saesneg
Bee Book, The
Jo Byrne
£9.99
 
Prynwch
Plant
Dathlu gyda Sali Mali
Ifana Savill
£6.99
 
Prynwch