Hafan Llyfrau Basged Man Talu Fy Nghyfrif Cymorth Cynigion Arbennig Cysylltu   English  
 
Dod o Hyd i Siop Lyfrau
 
Mewngofnodi
 
Cofrestru
Gwybodaeth Lyfryddol
Dewi, Dwpsi a'r Dreigiau
Dewi (Pws) Morris, Rhiannon Roberts
ISBN: 9781845271169 (1845271165)Dyddiad Cyhoeddi Gorffennaf 2007
Cyhoeddwr: Gwasg Carreg Gwalch, Llanrwst
Darluniwyd gan Eric HeymanAddas i oed 7-9 neu Cyfnod Allweddol 2 Fformat: Clawr Meddal, 200x260 mm, 32 tudalen Iaith: Cymraeg Ar gael Ein Pris: £4.95 
Sgr y Cwsmeriaid ar gyfartaledd:
 
Ysgrifennwch Adolygiad Cwsmer
 
Darllen Adolygiadau...
Stori ddoniol a byrlymus ar thema rygbi. Mae'r holl ddreigiau coch wedi diflannu oddi ar faneri Cymru yn Stadiwm y Mileniwm. Rhaid eu darganfod cyn y gêm fawr yn erbyn Lloegr. Addas i ddarllenwyr 7-9 oed.

A humorous and lively story on the theme of rugby. All the red dragons have disappeared from the banners of the Millennium Stadium, and they must all be found before the big match against England. Suitable for readers aged 7-9 years.
Maen argyfwng! Maer dreigiau coch wedi diflannu oddi ar faneri Cymru a hynny ar ddiwrnod gm rygbi Cymru yn erbyn Lloegr! Dyw Dewi ai dad (syn edrych yn hynod debyg i Dewi Pws ei hun!) ddim yn gallu credur peth. Felly i ffwrdd Dewi i alw am gymorth Dwpsi Draig i ddod o hyd ir dreigiau, cyn iddi fod yn rhy hwyr.

Mae yna ryw wawr chwedlonol ir antur wrth i Dewi, Dwpsi ac Eryl yr Eryr holi anifeiliaid ym mhedwar ban byd ynghylch y dreigiau colledig. Ond maer cyfan yn cael ei gyflwyno mewn ffordd ffraeth a bron nad ydi rhywun yn gallu clywed llais yr awdur drygionus ei hun yn adrodd y stori. Maen symud yn slic ac yn llawn cyffro ar lluniau lliwgar gan Eric Heyman yn dod r cyfan yn fyw. Na, wnaeth Wrco Ddrwg ddim ennill y dydd a difar holl ddreigiau. Chwifiwch y dreigiau na bois! ydi neges Dad ar ddiwedd stori sydd yn dathlu cenedlaetholdeb. Addas ar gyfer plant oedran cynradd syn hoff o antur!

Elena Gruffudd

Gellir defnyddio'r adolygiad hwn at bwrpas hybu, ond gofynnir i chi gynnwys y gydnabyddiaeth ganlynol: Adolygiad oddi ar www.gwales.com, trwy ganiatd Cyngor Llyfrau Cymru.

It is possible to use this review for promotional purposes, but the following acknowledgment should be included: A review from www.gwales.com, with the permission of the Welsh Books Council.


Rhoddodd Willow A Lydia o Castell Newydd Emlyn i'r teitl yma ac ysgrifennodd:
"Mae bachgen yn achub dreigiau ac mae'n dweud wrth ei dad. Mae ei dad yn synnu achos bod y dreigiau wedi mynd. Mae Dewi, y bachgen, yn rhedeg lawr i'r sied ac yn chwibanu. Mae'r stori'n ddoniol ac mae'r dreigiau'n dod 'nl."


Rhoddodd Niamh o Castell Newydd Emlyn i'r teitl yma ac ysgrifennodd:
"Roedd y llyfr Dewi, Dwpsi a'r Dreigiau ychydig yn ddoniol. Roeddwn i'n hoffi'r rhan pan wnaeth y lliw coch ar y ddraig ddiflannu, ac yna pan wnaeth y lliw coch ar y ddraig ymddangos unwaith eto ar faner Cymru. Roeddwn i hefyd yn hoffi'r rhan pan wnaeth Dewi roi un chwibaniad hir, uchel fel sŵn trn bach yr Wyddfa. Rydw i wedi rhoi 3 seren i Dewi, Dwpsi a'r Dreigiau achos dydy'r llyfr ddim yn ddigon doniol i fi. "
 
Rhagor o Deitlau
Fe wnaeth pobl wrth brynu'r teitl hwn hefyd brynu'r canlynol:
Llyfrau Lloerig: Pws ...
Harriet Castor
£3.50
 
Prynwch
Gemydd, Y
Caryl Lewis
£7.95
 
Prynwch
Straeon Cymru:10. Rhita Gawr
Esyllt Nest Roberts
£3.50
 
Prynwch
Llyfr y Mis
Cymraeg
Apostol
Dyfed Edwards
£9.95
 
Prynwch
Saesneg
Bee Book, The
Jo Byrne
£9.99
 
Prynwch
Plant
Dathlu gyda Sali Mali
Ifana Savill
£6.99
 
Prynwch