Hafan Llyfrau Basged Man Talu Fy Nghyfrif Cymorth Cynigion Arbennig Cysylltu   English  
 
Dod o Hyd i Siop Lyfrau
 
Mewngofnodi
 
Cofrestru
Gwybodaeth Lyfryddol
Morgan y Gath Ddall
Sioned Morys, Llinos Griffin
ISBN: 9781845271190 (184527119X)Dyddiad Cyhoeddi Medi 2009
Cyhoeddwr: Gwasg Carreg Gwalch, Llanrwst
Darluniwyd gan José SolisAddas i oed 0-7 neu Cyfnod Allweddol 1 Fformat: Clawr Meddal, 261x203 mm, 48 tudalen Iaith: Cymraeg Ar gael Ein Pris: £5.50 
Does dim Adolygiad Cwsmer i'r teitl hwn.
 
Ysgrifennwch Adolygiad Cwsmer
Pump o straeon annwyl am Morgan, cath ddall sy'n meddu ar bwerau arbennig sy'n ei alluogi i helpu ei gyd-gathod gyda'u helbulon a'u problemau. Addas i ddarllenwyr o dan 7 oed.

Five endearing stories about Morgan, a blind cat with special powers that enable him to help his fellow cats with their problems. Suitable for readers under 7 years old.
Braf yw cael llyfr gwreiddiol yn y Gymraeg ac maer straeon am Morgan y Gath Ddall gan y ddwy awdures Sioned Morys a Llinos Griffin yn cyflawni pob disgwyl. Mae na bum stori yn y gyfrol hon ac arwr y pum stori yw Morgan y Gath Ddall. Trwy'r straeon i gyd rhoddir sylw arbennig ir synhwyrau a chyfeirir at finiogrwydd synhwyrau eraill Morgan yn sgil ei ddallineb. Ar ryw ystyr maen stori weddol emosiynol gyda Morgan yn protestio o dro i dro na all e wneud hyn ar llall yr un fath r cathod eraill am nad yw en gweld. Ond cyn diwedd pob stori cawn glywed am alluoedd anhygoel Morgan. Mae e, er enghraifft, yn clywed cri Tanwen y Tylluan ac yn clywed sŵn clecian dannedd Madog ar l iddo fynd yn sownd yn y llyn. Mae e hefyd yn medru clywed sylwebaeth bl-droed ac yn feistr ar roi cwt ar yr asyn a dyfalu be sy yn y bocs. Ydi, maer gath fach yn annwyl iawn ac roedd fy merch i'n hoff iawn iawn o ddarllen amdani.

Dyma lyfr sy'n addas iw ddarllen i bob plentyn oedran meithrin, derbyn a blwyddyn 1 ond tybiaf mai dim ond plant blwyddyn 2 a'r rhai sy'n hŷn fydd yn gallu ei ddarllen ar eu pennau eu hunain. Yn ogystal 'r straeon, ceir lluniau addas a lliwgar. Gall y llyfr hwn bara bron i wythnos, felly, wrth i un stori gael ei darllen bob nos.

Sarah Down

Gellir defnyddio'r adolygiad hwn at bwrpas hybu, ond gofynnir i chi gynnwys y gydnabyddiaeth ganlynol: Adolygiad oddi ar www.gwales.com, trwy ganiatd Cyngor Llyfrau Cymru.

It is possible to use this review for promotional purposes, but the following acknowledgment should be included: A review from www.gwales.com, with the permission of the Welsh Books Council.
Gwybodaeth Bellach:
Dyma gasgliad o straeon twymgalon, llawn antur, am gath fach arbennig iawn. Dydi bod yn ddall ddim yn rhwystr yn y byd i Morgan fentro gwneud nifer o bethau dewr, yn enwedig pan fod angen help ar ei deulu ai ffrindiau. Bryd hynny bydd llygaid Morgan yn disgleirio fel dwy seren dlos ac mi fydd yn defnyddioi bwerau anhygoel i ddatrys pob math o broblemau.

Lluniau bywiog a hyfryd gan Jose Solis, arlunydd Odl-dodl Dolig, Odl-dodl Pobl a Jo Bach ar Polyn Trydan.
Mae'r teitl yma yn y categori a/neu is-gategori canlynol:
Does dim Adolygiad Cwsmer, hyd yma, i'r llyfr hwn.
 
Rhagor o Deitlau
Fe wnaeth pobl wrth brynu'r teitl hwn hefyd brynu'r canlynol:
Hwyl Gŵyl: Dathlu ...
Myrddin ap Dafydd
£6.95
 
Prynwch
From the Cradle to the ...
Ceri Thompson
£11.99
 
Prynwch
Barti Smarti a Straeon a ...
Caryl Parry Jones
£4.00
 
Prynwch
Llyfr y Mis
Cymraeg
Apostol
Dyfed Edwards
£9.95
 
Prynwch
Saesneg
Bee Book, The
Jo Byrne
£9.99
 
Prynwch
Plant
Dathlu gyda Sali Mali
Ifana Savill
£6.99
 
Prynwch