Hafan Llyfrau Basged Man Talu Fy Nghyfrif Cymorth Cynigion Arbennig Cysylltu   English  
 
Dod o Hyd i Siop Lyfrau
 
Mewngofnodi
 
Cofrestru
Gwybodaeth Lyfryddol
William Selwyn - Bardd y Brwsh Paent / Paintbrush Poet
William Selwyn
ISBN: 9781845271237 (1845271238)Dyddiad Cyhoeddi Ebrill 2007
Cyhoeddwr: Gwasg Carreg Gwalch, Llanrwst
Fformat: Clawr Caled, 218x268 mm, 159 tudalen Iaith: Dwyieithog (Cymraeg a Saesneg) Allan o brint Ein Pris: £24.00   
Does dim Adolygiad Cwsmer i'r teitl hwn.
 
Ysgrifennwch Adolygiad Cwsmer
Casgliad o luniau a thestun ar themâu yr arlunydd, yn cynnwys rhagarweiniad gan Kyffin Williams.

A collection of pictures and texts on the themes of the painter, with an introduction by Kyffin Williams.
English review follows

Yn y gyfrol hon ceir oriel o ddarluniau dyfrlliw o waith William Selwyn. Saif cyfrolau Kyffin Williams wrth wraidd poblogrwydd presennol y genre hwn, ac yn wir, ceir cyflwyniad gan Kyffin ir casgliad presennol. Bur ddau arlunydd yn gyfeillion da, gan rannu arddangosfeydd yn Oriel Thackery yn Llundain. Yn ei nodiadau ei hun ir darluniau, cydnabu William Selwyn ei ddyled i arlunydd enwocaf Cymru: Mae Kyffin wedi bod yn ddylanwad mawr arna i yn y ffordd yr agorodd fy llygaid i weld gwerth cymeriadau a golygfeydd cefn gwlad.

Maer gyfrol wedii rhannu yn l themu tirluniau, amaethwyr, portreadau, ac yn y blaen ond mae arddull llyfn cyson yr arlunydd, ar dylunwaith, yn unor cyfan. Yn wir, y mae undod y gyfrol yn ymylu ar yr undonog, weithiau, o ganlyniad i gysoni maint yr atgynhyrchiadau, beth bynnag oedd maint y darluniau gwreiddiol. Nid yw dylunwaith cywasgedig y capsiynau dwyieithog yn ddelfrydol ychwaith ac maer materion hyn o bwys mewn llyfr celf.

Mewn cyflwyniad byr i bob thema, ac weithiau yn y capsiynau, maer arlunydd yn egluro arwyddocd personol y pwnc, neun adrodd hanes ei ddarlunio. Mae ganddo ddull syml a gonest. Ni cheir yma jargon y byd celf rhinwedd y mae Kyffin a Daloni Metcalf yn tynnu sylw ato yn eu cyflwyniadau. Maer un agwedd ddiymhongar yn amlwg yn y darluniau. Yn sicr, mae gan William Selwyn ei arddull ei hun ond, ar yr un pryd, saif ei waith yn falch mewn traddodiad dyfrlliwio sydd yn ymestyn yn l ir ddeunawfed ganrif. Daw'r hunanhyder i weithio yn y dull ceidwadol hwn, o bosibl, or ffaith fod gyrfa'r arlunydd wedi blodeuo ar l iddo ymddeol oi waith dysgu yn yr un modd gyrfaoedd ei gyfoeswyr amlwg, Ogwyn Davies ac Aneirin Jones. Maer gyfrol hon yn dathlu aeddfedrwydd William Selwyn mewn ffordd gymwys a haeddiannol.

Peter Lord

******************

This collection of watercolours by the painter William Selwyn is one of a growing genre of books of pictures by well-known Welsh painters, which bring a gallery of their works into your home. The popularity of the genre owes much to the fact that it was pioneered by Kyffin Williams. William Selwyns book opens with an introduction written by Kyffin, not long before his death. In his own accompanying texts, Selwyn acknowledges his debt to the senior painter, who was a major influence on me in the way he opened my eyes to see the value of rural characters and scenes. The two painters were good friends, and shared exhibitions at the Thackery Gallery in London.

The book is divided into sections by subject matter – landscapes, rural scenes, portraits and so forth – but it is unified both by the consistent fluid style of William Selwyns works, and by the format. However, with the exception of a few thumbnail reproductions, all the pictures are reproduced to a very similar size, irrespective of the size of the original, which does both distort the relationship between them and render the design a little monotonous. Furthermore, the typography on the picture pages is poor – the two languages are squashed together in the captions, differentiated only by a gradation from black to grey.

In a brief introduction to most sections, and in several places in the captions, the painter notes the personal importance of a place, or an incident which lies behind a portrait. His style is straightforward. The refreshing absence of artistic pretentions is a virtue noted both by Kyffin in his introduction, and Daloni Metcalf in her portrait of the painter. That lack of pretention is also apparent in the work itself. William Selwyns pictures are immediately recognisable as his own, but also unashamedly stand in a tradition of watercolour painting with its origins in the eighteenth century. Perhaps the confidence to paint in this conservative way owes something to the fact that, like a number of his contemporaries (Ogwyn Davies and Aneirin Jones, for instance), William Selwyns work blossomed after he retired from a teaching career. This book is a fitting celebration of his late maturity.

Peter Lord

Gellir defnyddio'r adolygiad hwn at bwrpas hybu, ond gofynnir i chi gynnwys y gydnabyddiaeth ganlynol: Adolygiad oddi ar www.gwales.com, trwy ganiatd Cyngor Llyfrau Cymru.

It is possible to use this review for promotional purposes, but the following acknowledgment should be included: A review from www.gwales.com, with the permission of the Welsh Books Council.

Bywgraffiad Awdur:
Ganed William Selwyn yng Nghaernarfon yn 1933. Yn 1954, ar l treulio dwy flynedd o Wasanaeth Cenedlaethol gyda'r Royal Artillery, astudiodd yn Y Coleg Normal, Bangor tan 1956. Wedi hynny bu'n athro yn Ysgol Maesincla ac Ysgol Syr Hugh Owen, Caernarfon hyd ei ymddeoliad yn 1990.
Canolbwynt ei waith celf yw tirlun Gwynedd ei gweithwyr fferm a'i physgotwyr. Mae'n aelod o Academi Frenhinol Cambrian, ac yn enillydd yr 11eg Arddangosfa Singer a Friedlander/Sunday Times yn 1998 am ei ddyfrliw o Fwlch Llanberis, a hefyd Arlunydd Cymreig y Flwyddyn 2001. Enillydd Hud a Lledrith Llŷn 2003.
Mae Cyngor Gwynedd a Chyngor Ynys Mn, ynghyd Phrifysgol Cymru Bangor, Cyngor y Celfyddydau, Prifysgol Bath a Llyfrgell Genedlaethol Cymru i gyd yn berchen ar ei luniau ac felly'n wir mewn nifer o gasgliadau preifat yng Nghymru a thramor.
Mae wedi arddangos yn eang yn Academi Frenhinol Cambrian; Eisteddfod Genedlaethol Cymru; Academi Frenhinol Gorllewin Lloegr; Cymdeithas Frenhinol Artistiaid Prydeinig; Oriel Tegfryn ym Mhorthaethwy; yr Albany Gallery yng Nghaerdydd; Oriel Tibb Lane ym Manceinion; Oriel Plas Glyn y Weddw yn Llanbedrog; Oriel John Davies yn Stow-on-the-Wold; Y Mynydd Gwefru yn Llanberis; Oriel Arfon yng Nghaernarfon ac Oriel Thackeray, Llundain.

Mae'r teitl yma yn y categori a/neu is-gategori canlynol:
Does dim Adolygiad Cwsmer, hyd yma, i'r llyfr hwn.
 
Rhagor o Deitlau
Fe wnaeth pobl wrth edrych ar y teitl hwn hefyd edrych ar y canlynol:
Patagonia - Croesi'r ...
Matthew Rhys
£19.99
 
Prynwch
Nesa Peth i Ddim
Meic Povey
£7.50
 
Prynwch
Piet
Gwen Pritchard Jones
£8.95
 
Prynwch
Llyfr y Mis
Cymraeg
Apostol
Dyfed Edwards
£9.95
 
Prynwch
Saesneg
Bee Book, The
Jo Byrne
£9.99
 
Prynwch
Plant
Dathlu gyda Sali Mali
Ifana Savill
£6.99
 
Prynwch