Hafan Llyfrau Basged Man Talu Fy Nghyfrif Cymorth Cynigion Arbennig Cysylltu   English  
 
Dod o Hyd i Siop Lyfrau
 
Mewngofnodi
 
Cofrestru
Gwybodaeth Lyfryddol
Fy Nghwys fy Hun
Merfyn Davies
ISBN: 9781845271268 (1845271262)Dyddiad Cyhoeddi Mehefin 2007
Cyhoeddwr: Gwasg Carreg Gwalch, Llanrwst
Fformat: Clawr Meddal, 184x123 mm, 222 tudalen Iaith: Cymraeg Archebir yn l y galw Ein Pris: £7.50   
Does dim Adolygiad Cwsmer i'r teitl hwn.
 
Ysgrifennwch Adolygiad Cwsmer
Atgofion gŵr o Ddyffryn Ceiriog yn wreiddiol; newyddiadurwr a recordiodd filoedd o gyfweliadau i'r radio a'r teledu gyda phobl o bob cefndir dros bron i ddeng mlynedd ar hugain yn rhinwedd ei waith fel gohebydd BBC Radio Cymru. Dyma rannu rhai o'i atgofion o weithio ar raglen 'Helo Bobol', cyflwyno a chynhyrchu newyddion byd amaeth, a'i waith yn yr Uned Newyddion.

Memoirs of a journalist, originally from Dyffryn Ceiriog, who has recorded thousands of radio and TV interviews with people of all backgrounds during a career spanning thirty years as a BBC Radio Cymru reporter. He shares his memories of working on programmes such as 'Helo Bobol' presenting agricultural programmes and working in the News Unit.
A glywsoch chi erioed am Nantyr? Ble ar y ddaear mae fanno?' fech clywaf yn gofyn. Pwy fuasain disgwyl darllen dau lyfr newydd, a gwrthrychaur ddau wediu magu yn Nantyr? Y naill yw Islwyn Ffowc Elis, y cawn hanes ei fywyd drwy ffotograffau yng nghyfrol ddifyr Rheinallt Llwyd, Bro a Bywyd Islwyn Ffowc Elis. Y llall yw Merfyn Davies, awdur y gyfrol hon.

Mae Nantyr yn ardal anghysbell yn Nyffryn Ceiriog, ardal o ffermydd mynydd, gan fwyaf; ardal magu a saethu ffesantod a grugieir, ar un adeg. Cawn yn y gyfrol hon atgofion difyr Merfyn Davies, un syn adnabyddus ers deng mlynedd ar hugain fel cynrychiolydd Radio Cymru yng ngogledd-ddwyrain Cymru ac arfordir y Gogledd.

Un peth syn fy nharo i yw ei gof eithriadol oi ddyddiau ysgol, ac am y triciau direidus a chwaraeodd ef ai ffrindiau, ac am yr helyntion a ddilynodd yn aml. Ni fuaswn i'n medru cofio manylion or fath. Maer hanner cyntaf yma or llyfr yn arbennig o ddiddorol i mi, fel y bydd i bawb a fagwyd yn yr ardal, oherwydd y mynych gyfeiriadau at ei gyfeillion ai gyd-frodorion.

Wedii gyfnod yn yr ysgol, cawn benodau amdano'n dechrau ffermio, dyfodiad y tractor cyntaf, dechrau contractio a gwaith undeb amaethyddol. Ceir yma ddarlun byw a difyr o fywyd bob dydd y ffermwr ym mhumdegau a chwedegaur ganrif ddiwethaf. Yn wir, maen gofnod hanesyddol.

Yn y saithdegau, daeth cyfle i Merfyn droi o fyd amaethyddol i fyd gohebu i Radio Cymru, ac or amser hwnnw hyd heddiw, dyna fu ei brif orchwyl. Maen amlwg or llyfr yma ei fod yn ei elfen gydar gwaith hwn, yn cael cyfarfod phobl ddiddorol, a mynd i leoedd gwahanol. Wrth gwrs, detholiad bychan a gawn yma or hanesion mwyaf cofiadwy, or cyfweliad olaf a wnaed r Dr Kate Roberts hyd at yr helynt adeg ymweliad John Prescott r Rhyl, pan aeth pethau dros ben llestri.

Gwnaeth ychydig o waith actio hefyd, a chofiaf yn dda ei berfformiad teledu fel y dyn meddw yn nhafarn Y Wool Pack yn y Pandy, mewn rhaglen ar deithiau George Borrow. Cawn hanes y cynhyrchiad hwnnw ac enghreifftiau eraill yma.

Dechreuais hyn o adolygiad wrth gyfeirio at fagwraeth Merfyn yn ardal Islwyn Ffowc Elis. Ni ellir cymharu rhyddiaith Merfyn gwaith llenor mawr y ganrif ddiwethaf, ond rhaid canmol awdur y gyfrol hon oherwydd maer penodau'n llifo'n rhwydd ac maent yn ddarllenadwy iawn. Maer lluniau oi deulu ai gyfeillion yn ychwanegiad difyr hefyd. Canmolaf ef hefyd am un oi frawddegau olaf: . . . er fy mod wedi codim gwreiddiau o Ddyffryn Ceiriog ac wedi crwydror gogledd o un pen ir llall, hogyn o Nantyr ydw i, ac un o Nantyr fydda i am byth.

Prynwch ar bob cyfrif.

Huw Ceiriog

Gellir defnyddio'r adolygiad hwn at bwrpas hybu, ond gofynnir i chi gynnwys y gydnabyddiaeth ganlynol: Adolygiad oddi ar www.gwales.com, trwy ganiatd Cyngor Llyfrau Cymru.

It is possible to use this review for promotional purposes, but the following acknowledgment should be included: A review from www.gwales.com, with the permission of the Welsh Books Council.

Does dim Adolygiad Cwsmer, hyd yma, i'r llyfr hwn.
 
Llyfr y Mis
Cymraeg
Apostol
Dyfed Edwards
£9.95
 
Prynwch
Saesneg
Bee Book, The
Jo Byrne
£9.99
 
Prynwch
Plant
Dathlu gyda Sali Mali
Ifana Savill
£6.99
 
Prynwch