Hafan Llyfrau Basged Man Talu Fy Nghyfrif Cymorth Cynigion Arbennig Cysylltu   English  
 
Dod o Hyd i Siop Lyfrau
 
Mewngofnodi
 
Cofrestru
Gwybodaeth Lyfryddol
O Gwmpas y Foel
Dewi Tomos
ISBN: 9781845271299 (1845271297)Dyddiad Cyhoeddi Hydref 2007
Cyhoeddwr: Gwasg Carreg Gwalch, Llanrwst
Fformat: Clawr Meddal, 182x122 mm, 122 tudalen Iaith: Cymraeg Archebir yn l y galw Ein Pris: £6.00   
Does dim Adolygiad Cwsmer i'r teitl hwn.
 
Ysgrifennwch Adolygiad Cwsmer
Yn y gyfrol hon ceir detholiad o deithiau cerdded yn cychwyn o Gae'r Gors, Rhosgadfan - hen gartref Kate Roberts a gafodd ei adfer a'i droi'n ganolfan dreftadaeth yn ddiweddar. Mae hon yn ardal hynod o ddifyr a diddorol ar gyfer ei chrwydro ar droed, yn cynnig amrywiaeth o dirwedd a sawl cip ar ein treftadaeth - o fyd natur, hanes pentrefol, olion chwareli i etifeddiaeth lenyddol.

A selection of walking routes starting from Cae'r Gors, Rhosgadfan - where Kate Roberts lived, and which has by now been restored and recently developed into a heritage centre. This is an exceptionally interesting area for walking routes, offering different landscapes and different glances of our heritage - regarding nature, village history, quarry remains and literature.
I unrhyw un sydd am ymweld chartref plentyndod Kate Roberts, dyma gydymaith a all ychwanegu at eich profiad. Cylchdeithiau byrion sydd yma ac maen nhw'n mynd chi i bob twll a chornel o fro enedigol yr awdures ac ar ddiwrnod braf a chlir, maen ardal drawiadol o hardd. Ond ar ddiwrnod arferol yn Rhosgadfan, maen niwlog tu hwnt! Felly, dewch digonedd o ddychymyg efo chi er mwyn gwerthfawrogir olygfa!

Mae Dewi Tomos yn dywysydd profiadol ar deithiau cerdded, ac yn y gyfrol hon gellir ymdeimlo brwdfrydedd yr awdur wrth iddo gyfeirio at fanylion gweledol ar hyd y llwybr bron nad ywn bosibl dychmygu ei bresenoldeb ar y daith. Daw ei ymwybyddiaeth o hanes lleol hefyd i'r amlwg, a chawn ddysgu nifer o ffeithiau diddorol am yr ardal.

Mae i bob cylchdaith ei thema, a phob un or themu hynny yn berthnasol wrth ystyried y dylanwad a gafodd yr ardal ai phobol ar weithiau llenyddol Brenhines ein Lln. Maer dyfyniadau o waith Kate Roberts sy'n brithor gyfrol yn pwysleisior dylanwad hwnnw, a mwynheais yr amrywiaeth o ddyfyniadau a ddewiswyd.

Maer gallu i addasu hyd pob cylchdaith hefyd yn ddefnyddiol er mwyn teilwra taith yn l diddordeb, ffitrwydd a chyfyngiadau amser neu dywydd.

Fel un sydd yn gyfarwydd r ardal, maen anodd i mi farnu pa mor effeithiol ywr mapiau syml ar cyfarwyddiadau sydd yn arwain y darllenydd ar hyd y teithiau. Maen debyg mai dieithryn ir ardal a allai farnu hynny orau.

Un pwt o feirniadaeth, efallai siomedig oedd y lluniau a gynhwyswyd yn y gyfrol, a hynny yn bennaf oherwydd nad ywr lluniau du a gwyn yn gwneud cyfiawnder lliw a sylwedd y golygfeydd ar planhigion.

Cyfrol ddiddorol a fydd yn fodd o gyfoethogi profiad y darllenydd pan fydd yn ymweld ag ardal Brenhines ein Lln, a chyfrol a allai ddiddori darllenydd cadair freichiau hefyd petai ganddor awydd i deithio yn ei ddychymyg.

Sharon Owen

Gellir defnyddio'r adolygiad hwn at bwrpas hybu, ond gofynnir i chi gynnwys y gydnabyddiaeth ganlynol: Adolygiad oddi ar www.gwales.com, trwy ganiatd Cyngor Llyfrau Cymru.

It is possible to use this review for promotional purposes, but the following acknowledgment should be included: A review from www.gwales.com, with the permission of the Welsh Books Council.

Bywgraffiad Awdur:
Mae Dewi Tomos yn enedigol or ardal, gyda phrofiad helaeth o arwain teithiau. Maen gadeirydd Cyfeillion Caer Gors. Dymai bumed gyfrol o deithiau cerdded a nifer o gyfrolau ar dreftadaeth gymdeithasol a diwydiannol yr ardal.
Gwybodaeth Bellach:
Yn y gyfrol hon ceir detholiad o deithiau cerdded yn cychwyn o Gaer Gors, Rhosgadfan hen gartref Kate Roberts a gafodd ei adfer ai droin ganolfan dreftadaeth yn ddiweddar.

Mae hon yn ardal hynod o ddifyr a diddorol ar gyfer ei chrwydro ar droed, yn cynnig amrywiaeth o dirwedd a sawl cip ar ein treftadaeth o fyd natur, hanes pentrefol, olion chwareli i etifeddiaeth lenyddol.

Bydd cerdded bro Kate Roberts yn cyfoethogi profiadau ymwelwyr Chaer Gors. Ym mhle yn y byd y cawsoch chich magu? Ar fynyddoedd Sir Gaernarfon yn y lle mwyaf bendigedig yn y byd.
Mae'r teitl yma yn y categori a/neu is-gategori canlynol:
Does dim Adolygiad Cwsmer, hyd yma, i'r llyfr hwn.
 
Rhagor o Deitlau
Fe wnaeth pobl wrth edrych ar y teitl hwn hefyd edrych ar y canlynol:
Stories of Welsh Life: 5. ...
Siân Lewis
£4.50
 
Prynwch
Llyfr y Mis
Cymraeg
Dim Croeso '69 - ...
Arwel Vittle
£9.99
 
Prynwch
Saesneg
Levels, The
Helen Pendry
£8.99
 
Prynwch
Plant
Seren Orau'r Sêr! / ...
Sophy Henn
£5.99
 
Prynwch