Hafan Llyfrau Basged Man Talu Fy Nghyfrif Cymorth Cynigion Arbennig Cysylltu   English  
 
Dod o Hyd i Siop Lyfrau
 
Mewngofnodi
 
Cofrestru
Gwybodaeth Lyfryddol
Llythyrau'r Wladfa 1865–1945
Mari Emlyn
ISBN: 9781845271329 (1845271327)Dyddiad Cyhoeddi Gorffennaf 2009
Cyhoeddwr: Gwasg Carreg Gwalch, Llanrwst
Fformat: Clawr Meddal, 215x133 mm, 312 tudalen Iaith: Cymraeg Ar gael Ein Pris: £9.95 
Does dim Adolygiad Cwsmer i'r teitl hwn.
 
Ysgrifennwch Adolygiad Cwsmer
Casgliad o lythyrau a anfonwyd gan unigolion yng Nghymru ac ym Mhatagonia. Cawn gipolwg ar brofiadau rhyfeddol a theimladau dirdynnol y dynion a'r merched a fentrodd i Batagonia, ynghyd â hynt a helynt rhai o'u disgynyddion. Dyma dystiolaeth gan bobl a fu'n byw'r hanes rhyfeddol hwn. Roedd y llythyr, fel cyfrwng, yn estyn dwylo dros y môr.

A collection of letters that were written between correspondents in Wales and Patagonia.
Yn oes y ffn symudol, yr e-bost ar awyren, mae cyfathrebu a chadw cysylltiad yn haws nag erioed. Ganrif a hanner yn l, roedd y penderfyniad i ymfudo i Batagonia yn gallu golygu gwahanu teuluoedd am byth, ac yn gosod pwysigrwydd eithriadol ar yr unig ffordd o gyfathrebu, sef y llythyr. Byddai bywyd yn mynd yn ei flaen am fisoedd, heb glywed gair. Yna, or diwedd, byddai amlen fach yn cyrraedd, yn cynnwys newyddion teuluol, ac yn rhannu manylion am fywyd bob dydd. Llythyr gwerthfawr, iw drysori ai ddarllen dro ar l tro, maen siŵr.

Maen amlwg ir llythyrau gael eu cadwn ofalus oherwydd, bellach, mae nifer ohonynt wediu cyhoeddi yn y gyfrol hon. Ceir yma ddetholiad o lythyrau cyhoeddus a phersonol, or naill ochr ar llall i Fr Iwerydd, syn adrodd hanes 80 o flynyddoedd cyntaf y Wladfa ym Mhatagonia. Maen stori gyfarwydd ond yma feu cawn yng ngeiriau yr arloeswyr eu hunain au disgynyddion.

Wrth ddarllen am ddigwyddiadau fel diflaniad Dafydd Williams, cwrdd r brodorion, Edwin Roberts yn dod o hyd i aur, a llofruddiaeth Llwyd ap Iwan, cawn ein taro gan y ffaith bod y gwŷr hyn, syn gymeriadau hanesyddol i ni, yn fodau o gig a gwaed ir awduron ar y pryd.

Cawn olwg ar wleidyddiaeth y cyfnod cynnar, drwy ohebiaeth rhwng yr arweinwyr, a llythyrau ffurfiol i'r wasg. Dynion ywr mwyafrif or awduron yn y cyfnod hwn, ar llythyrau yn rhai swyddogol yn trafod busnes sefydlur Wladfa. Yn nes ymlaen ceir mwy o lythyron gan ferched, a mwy o bwyslais ar faterion mwy personol fel priodasau, genedigaethau a marwolaethau.

Yr hyn am trawodd i fwyaf oedd yr elfen bersonol, hiraethus mewn llythyrau teuluol. Maen anodd dychmygu teimladau rhiant wrth roi pensil ar bapur i ysgrifennu at blentyn sydd wedi teithio mor bell, wedi cychwyn ar fywyd mor wahanol, hyd yn oed yn magu wyrion na fydd byth yn eu hadnabod. Meddai un ohonynt: Nid wyf yn eich anghofio ddydd na nos. Mae ein hiraeth ni, dy fam a minnau, yn mynd yn fwy am danoch y naill fis ar l y llall, gan feddwl y bydd yn rhaid i ni fynd oddiyma heb eich gweled chi byth mwy . . .

Cafodd Mari Emlyn ymateb anhygoel iw chais am lythyrau, gan ddarllen ymhell dros fil ohonynt wrth ymchwilio. Camp nid bychan oedd dewis a dethol ou plith, i greu cofnod mor werthfawr or hanes. Rhaid edmygu ei dyfalbarhad ai gofal, yn ogystal r defnydd rhagorol a wnaeth or deunydd a gasglodd ynghyd. Dymar gyfrol gyntaf o ddwy bydd yr ail yn edrych ar y cyfnod o 1945 hyd y dydd heddiw, ac yn cynnwys sawl e-bost, maen siŵr!

Meleri MacDonald

Gellir defnyddio'r adolygiad hwn at bwrpas hybu, ond gofynnir i chi gynnwys y gydnabyddiaeth ganlynol: Adolygiad oddi ar ,www.gwales.com, trwy ganiatd Cyngor Llyfrau Cymru.

It is possible to use this review for promotional purposes, but the following acknowledgment should be included: A review from www.gwales.com, with the permission of the Welsh Books Council.
Bywgraffiad Awdur:
Daw Mari Emlyn yn wreiddiol o Gaerdydd, ond mae hi bellach wedi hen ymgartrefu yn Y Felinheli gydai gŵr ai thri mab. Cyhoeddodd ddwy nofel Cam wrth Gam a Traed Oer, cyd-ysgrifennodd y ddrama lwyfan Deinameit ac mae hi wedi sgriptio ar gyfer sawl cyfres deledu gan gynnwys Pengelli a Tipyn o Stad. Mae hi wedi ymweld r Wladfa dair gwaith.
Gwybodaeth Bellach:
Yn y gyfrol hon cyhoeddir detholiad o lythyrau cyhoeddus a phersonol gan Wladfawyr a Chymry'r naill ochr ir Iwerydd yn ystod 80 mlynedd gyntaf y Wladfa ym Mhatagonia. Cyhoeddir llawer or llythyrau yma am y tro cyntaf ar gohebwyr yn amrywio or adnabyddus ir distadl. Maer casgliad unigryw yma o lythyrau yn cwmpasu rhychwant eang o emosiynau ac yn arddangos y grefft syml ond oesol o ysgrifennu llythyr. Roedd y llythyr, fel cyfrwng, yn estyn dwylo dros y mr. Cawn gipolwg ar brofiadau rhyfeddol a theimladau dirdynnol y dynion ar merched a fentrodd i Batagonia, ynghyd a hynt a helynt rhai ou disgynyddion. Dyma dystiolaeth gan bobl a fun bywr hanes rhyfeddol hwn. Dyma gorff o ohebiaeth wefreiddiol a ddaw hanes y Wladfa yn fyw.

Pan dderbynia un lythyr, bydd y lliaws yn tyru tuag ato, gan hyderu y dichon fod ynddo air bach atynt, neu ychydig o newyddion cyffredin...
(R.J. Berwyn, 15, Ionawr, 1872)

Yr wyf fi yn dal i weddio drosoch chi i gyd. Nid wyf yn eich anghofio ddydd na nos. Mae ein hiraeth ni, dy fam a minnau, yn mynd yn fwy am danoch y naill fis ar ol y llall, gan feddwl y bydd yn rhaid i ni fynd oddiyma heb eich gweled chwi byth mwy...
(Simon a Hannah Jones, 8, Ebrill, 1891)

Bu hen Gymru yn cysgu am ganrifoedd, ond maen deffron awr. Cael nap maer Wladfa, a rhaid i ninau fod yn gryf ac eofn i chwythu cyrn gwybodaeth a choethder iw deffro...
(Eluned Morgan, 1894)
Mae'r teitl yma yn y categori a/neu is-gategori canlynol:
Does dim Adolygiad Cwsmer, hyd yma, i'r llyfr hwn.
 
Rhagor o Deitlau
Fe wnaeth pobl wrth brynu'r teitl hwn hefyd brynu'r canlynol:
Cymer y Seren
Cefin Roberts
£8.95
 
Prynwch
Twenty Thousand Saints
Fflur Dafydd
£9.99
 
Prynwch
Stori a Mwy
 
£2.00
 
Prynwch
Llyfr y Mis
Cymraeg
Apostol
Dyfed Edwards
£9.95
 
Prynwch
Saesneg
Bee Book, The
Jo Byrne
£9.99
 
Prynwch
Plant
Dathlu gyda Sali Mali
Ifana Savill
£6.99
 
Prynwch