Hafan Llyfrau Basged Man Talu Fy Nghyfrif Cymorth Cynigion Arbennig Cysylltu   English  
 
Dod o Hyd i Siop Lyfrau
 
Mewngofnodi
 
Cofrestru
Gwybodaeth Lyfryddol
Moch a Straeon Eraill, Y
Dyfed Edwards
ISBN: 9781845271343 (1845271343)Dyddiad Cyhoeddi Tachwedd 2007
Cyhoeddwr: Gwasg Carreg Gwalch, Llanrwst
Fformat: Clawr Meddal, 182x124 mm, 219 tudalen Iaith: Cymraeg Archebir yn l y galw Ein Pris: £7.50   
Does dim Adolygiad Cwsmer i'r teitl hwn.
 
Ysgrifennwch Adolygiad Cwsmer
Casgliad o straeon arswyd i oeri'r gwaed ac i rwygo'r nerfau, gan awdur profiadol a newyddiadurwr. Â'r darllenydd ar daith i'r mannau tywyll lle mae 'na bethau anghynnes iawn yn trigo.

A collection of horror short stories sure to raise the hairs on the back of your neck. Written by an experienced author and journalist.
Dyma gyfrol o straeon arswyd gan awdur sydd, yn amlwg, yn ennill ei fywoliaeth drwy ysgrifennu ac sydd hefyd yn mwynhau creu sefyllfaoedd dychrynllyd. Fe ddarllenais ir stori gyntaf yn y gyfrol hon – y stori deitl – yn union cyn imi fynd i gysgu ac fe ges i noson aflonydd or herwydd, yn ail-fyw golygfeydd a ddisgrifir yn fanwl yn y stori. Efallai fod hyn yn arwydd pendant fod yr awdur wedi llwyddo yn un oi amcanion. Ar ryw lefel, maen rhaid bod dychryn ei ddarllenwyr ymhlith amcanion awdur cyfrol sydd yn cynnwys un ar ddeg stori i oerir gwaed ac i rwygor nerfau. Pam ar y ddaear y byddai rhywun eisiau prynu llyfr i beri dychryn syn fater iw ystyried – ond nid yma.

Amrywiaeth y sefyllfaoedd a geir yn y gwahanol storau syn taro rhywun wrth ddarllen y gyfrol hon. Mae gan yr awdur ddychymyg hynod ac maer gwahanol sefyllfaoedd yn tystio iw ddyfeisgarwch byrlymus. Ar yr un pryd, mae rhywun yn synhwyro ei fod yn ei fwynhau ei hun yn fawr. Lladd, tywyllwch, dichell, cymdogion twyllodrus, creaduriaid rhyfedd, melltith erchyll – dymar elfennau. A dynar union elfennau y buasech yn eu disgwyl mewn cyfrol o straeon arswyd, wrth gwrs. Ond y modd y maer awdur yn trin yr elfennau hyn syn bwysig. Mae ei arddull yn gynnil a diwastraff, yn gryno ac uniongyrchol hefyd. Bwrw ymlaen gydar stori, dynar nod, a chreu tensiwn drwy awgrymu a lled-guddio ar adegau – magu amheuon a phlannu hadau ym meddwl y darllenydd, ai gamarwain weithiau hefyd. Maen feistr ar y technegau hyn.

Y gallu i greu sefyllfaoedd annifyr a thrawiadol, yn hytrach na chymeriadau cofiadwy a byw, yw prif nerth y nofelydd. Cyfrwng ywr cymeriadau, mewn gwirionedd, ar gyfer y sefyllfaoedd maer awdur yn cael cymaint o flas ar eu creu au darlunio i ni. Byddain dda pe byddai mwy o ddyfnder ir cymeriadau eu hunain fel eu bod hwythau hefyd yn aros yn y cof. Pe medrem glosio mwy at rai or cymeriadau – cydymdeimlo u hargyfwng a chyd-gerdded gyda nhw – buasain haws ir awdur ein tywys ninnau i ganol ei sefyllfaoedd ffantastig ac anarferol, ac yn haws iddo ein dychryn, efallai. Wedi dweud hyn, fe ddarllenais i weddill y straeon yn y gyfrol hon yn ystod y dydd!

Dafydd Andrews

Gellir defnyddio'r adolygiad hwn at bwrpas hybu, ond gofynnir i chi gynnwys y gydnabyddiaeth ganlynol: Adolygiad oddi ar www.gwales.com, trwy ganiatd Cyngor Llyfrau Cymru.

It is possible to use this review for promotional purposes, but the following acknowledgment should be included: A review from www.gwales.com, with the permission of the Welsh Books Council.

Mae'r teitl yma yn y categori a/neu is-gategori canlynol:
Does dim Adolygiad Cwsmer, hyd yma, i'r llyfr hwn.
 
Rhagor o Deitlau
Fe wnaeth pobl wrth brynu'r teitl hwn hefyd brynu'r canlynol:
Blwyddyn Iolo
Iolo Williams
£7.95
 
Prynwch
Saith Pechod Marwol
Mihangel Morgan
£5.95
 
Prynwch
Dan Gadarn Goncrit
Mihangel Morgan
£7.95
 
Prynwch
Llyfr y Mis
Cymraeg
Apostol
Dyfed Edwards
£9.95
 
Prynwch
Saesneg
Bee Book, The
Jo Byrne
£9.99
 
Prynwch
Plant
Dathlu gyda Sali Mali
Ifana Savill
£6.99
 
Prynwch