Hafan Llyfrau Basged Man Talu Fy Nghyfrif Cymorth Cynigion Arbennig Cysylltu   English  
 
Dod o Hyd i Siop Lyfrau
 
Mewngofnodi
 
Cofrestru
Gwybodaeth Lyfryddol
Proffwyd a'i Ddwy Jesebel, Y
W. T. Davies, Gareth Miles
ISBN: 9781845271350 (1845271351)Dyddiad Cyhoeddi Hydref 2007
Cyhoeddwr: Gwasg Carreg Gwalch, Llanrwst
Fformat: Clawr Meddal, 182x124 mm, 212 tudalen Iaith: Cymraeg Allan o brint Ein Pris: £7.50   
Does dim Adolygiad Cwsmer i'r teitl hwn.
 
Ysgrifennwch Adolygiad Cwsmer
Nofel yn ymwneud a thân a bwrlwm y diwygiad. Ceir yma olwg ar y berthynas daironglog, gythryblus rhwng Ivor Lewis y Diwygiwr a dwy fenyw hardd: Magdalen Morgan, 'Eos y Diwygiad', a fu'n butain yn yr East End, Llundain, cyn ei thröedigaeth a'r weddw gefnog, Elinor Pennington-Rees.

A novel set in the fire and religious turmoil of the revival. It tells the story of a complicated love triangle, between Ivor Lewis the revivalist and two beautiful women: Magdalen Morgan, 'Eos y Diwygiad', who was a prostitute in the East End of London before her conversion, and Elinor Pennington-Rees, the wealthy widow.
Fe ddaw dydd, mae'n siŵr gen i, pan sylweddolir yn llawn gymaint fu cyfraniad Gareth Miles i lenyddiaeth Gymraeg. Ers dyddiau 'Llythyr y CwÓn' yn Nhafod y Ddraig hyd at ei erthyglau diweddar yn y cylchgrawn Barn, bu wrthi drwy gyfrwng nofelau, storÔau byrion a dram‚u yn rhoi ei stamp unigryw ei hun ar ein diwylliant.

Diwygiad 1904–05 yw testun y nofel ddiweddaraf hon ac edrychir ar y ffenomen ryfeddol honno drwy lygaid W. T. Davies, gohebydd gyda'r South Wales Weekly News. Y prif gymeriad yw Ifor Lewis, sy'n atgoffa rhywun yn gryf o Evan Roberts, tra bod Elinor Pennington-Rees yn ein hatgoffa o Jessie Penn-Lewis, ei brif noddwraig.

Gwneir ymdrech deg iawn i geisio dehongli'r hyn a ddigwyddodd yng Nghymru yn 1904–1905 a rhoddir sylw dyledus hefyd i'r grymusterau cymdeithasol hynny oedd yn gyfrifol am ddiffyg llwyddiant y diwygiad yn y pen draw. Yn cydredeg ‚ holl gyffro'r diwygiad, mae diddordeb obsesiynol y genedl mewn rygbi, y gÍm a fyddai'n tyfu i fod yn brif grefydd y Cymry yn yr ugeinfed ganrif.

Gallaf ddychmygu na fydd y rhai sy'n meddu ar argyhoeddiadau crefyddol cryfion yn gwbl hapus ‚'r nofel, ac yn arbennig gyda'r berthynas sy'n datblygu rhwng Ivor Lewis a Magdalen Morgan, Eos y Diwygiad. Ond fe fyddwn i'n eu herio i roi eu rhagfarnau o'r neilltu, gan fod yna lawer o rinweddau yn perthyn i'r gwaith, ac fe ddylai fod o ddiddordeb i unrhyw un sy'n ymddiddori yn y maes.

Dafydd Morgan Lewis

Gellir defnyddio'r adolygiad hwn at bwrpas hybu, ond gofynnir i chi gynnwys y gydnabyddiaeth ganlynol: Adolygiad oddi ar www.gwales.com, trwy ganiat‚d Cyngor Llyfrau Cymru.

It is possible to use this review for promotional purposes, but the following acknowledgment should be included: A review from www.gwales.com, with the permission of the Welsh Books Council.

Gwybodaeth Bellach:
Y Proffwyd a'i Ddwy Jesebel
It is 1904 and life in Wales is thrown into ferment by a handsome young coalminer turned revivalist, whose preaching attracts huge crowds drunk with enthusiasm.
The handsome Ivor Lewis travels the country with a group of women supporters, led by the appropriately named Magdalen Morgan, returned repentant to her native Wales after a life of sin in London.
W. T. Davies, a worldly journalist on a South Wales daily newspaper, is sent to report on the great Revival and its key players and becomes increasingly fascinated by Lewis's effect on his female admirers, especially the beautiful Magdalen. Soon Davies begins to suspect more than religious fervour in her relationship with the preacher.
Meanwhile, the newly-widowed wife of the local coalowner herself comes under Lewis's spell, leading to a struggle between the two women for control over their idol.
Closely based on historical fact, but with a lively post-modern twist, Gareth Miles prizewinning novel is ostensibly based on a collection of the journalist's reports and later reminiscences.
Once we suspend disbelief, however, the narrative subtly changes gear and tone, revealing deep tensions between the public and private lives of the protagonists. But there are stronger, political undercurrents, as connections emerge between the revival and the class struggle, not least as these affect sexual politics.
Y Proffwyd a'i Ddwy Jesebel (Saints and Satyrs) provides a playful but trenchant retelling of the history of a failed social revolution before the inevitable debacle of the First World War.
Cyfnewidfa LÍn Cymru/Wales Literature Exchange
Gwobrau:
Llyfr y Flwyddyn 2008 / Wales Book of the Year 2008

Dewiswyd gan Gyfnewidfa LÍn Cymru ar gyfer ei Silff Lyfrau 2008-09.
Chosen by Wales Literature Exchange for its 2008-09 Bookcase.
Diweddarwyd ar 18 Mehefin 2009
Does dim Adolygiad Cwsmer, hyd yma, i'r llyfr hwn.
 
Rhagor o Deitlau
Fe wnaeth pobl wrth brynu'r teitl hwn hefyd brynu'r canlynol:
Omlet
Nia Medi
£7.95
 
Prynwch
Gemydd, Y
Caryl Lewis
£7.95
 
Prynwch
Pryfeta (Nofel Fuddugol ...
Tony Bianchi
£8.95
 
Prynwch
Llyfr y Mis
Cymraeg
Apostol
Dyfed Edwards
£9.95
 
Prynwch
Saesneg
Bee Book, The
Jo Byrne
£9.99
 
Prynwch
Plant
Dathlu gyda Sali Mali
Ifana Savill
£6.99
 
Prynwch