Hafan Llyfrau Basged Man Talu Fy Nghyfrif Cymorth Cynigion Arbennig Cysylltu   English  
 
Dod o Hyd i Siop Lyfrau
 
Mewngofnodi
 
Cofrestru
Gwybodaeth Lyfryddol
Doctor Dail 1
Bethan Wyn Jones
ISBN: 9781845271374 (1845271378)Dyddiad Cyhoeddi Ebrill 2008
Cyhoeddwr: Gwasg Carreg Gwalch, Llanrwst
Fformat: Clawr Meddal, 210x148 mm, 80 tudalen Iaith: Cymraeg Ar gael Ein Pris: £5.50 
Does dim Adolygiad Cwsmer i'r teitl hwn.
 
Ysgrifennwch Adolygiad Cwsmer
Gwybodaeth byd natur a byd meddygol am ddail, blodau a phlanhigion; mewn lliw llawn drwyddo. Gan golofnydd cyson ar fyd natur yn Yr Herald Cymraeg ac ar Galwad Cynnar BBC Radio Cymru.

A volume concentrating on plants used for medicinal purposes. Written by an experienced columnist and broadcaster. Includes full-colour photographs.
Ydych chi wedi meddwl erioed a oes mwy o werth i blanhigyn nai fod yn lliwgar neun bersawrus? Neu beth am yr hyn a alwn nin chwyn beth wnawn hwy? Bwriad Bethan Wyn Jones yw dangos i ni fel y gwnaed defnydd gan ein cyndadau o blanhigion cyffredin, gwyllt fel y danadl poethion, dant y llew, y ddeilen gron ar banadl. A beth am yr ardd yn yr oes a fu na fyddai fyth heb lwyn or wermod wen, hen ŵr neu fintys? Yn yr oes pan oedd arian yn brin a rhaid oedd talu am bob ymweliad r meddyg, datblygodd y werin eu meddyginiaethau llysieuol eu hunain gan drosglwyddor wybodaeth o un genhedlaeth ir llall, yn aml ar lafar. Dyfynnar awdur y darlun traddodiadol a geir o ardd ers llawer dydd yng ngherdd Crwys ir Border Bach:

Blodau syml pobl dlawd
Oeddynt bron bob un,
Ar llysiau gwyrthiol berchid am
Eu lles yn fwy nau llun.

Planhigion cyffredin a welwn ar y cloddiau neu yn y perthi, neu rhai mwy hen ffasiwn yn ein gerddi, au defnydd fel meddyginiaethau yw byrdwn y gyfrol hon, felly.

Ceir gwybodaeth fanwl mewn bocs gwyrdd ar ddechrau pob un or deunaw pennod i ba deulu y perthyn y planhigyn, disgrifiad ohono, ei gynefin, pa rannau a ddefnyddir i greur feddyginiaeth ar enwau eraill a geir iddo. Yna, ceir ysgrif, neu sgwrs ddifyr, am y planhigyn. Wrth ddarllen, bron na chlywch lais Bethan Wyn Jones yn eich cyfareddu fel ar y rhaglen Galwad Cynnar ar fore Sadwrn! Mae mor rhwydd iw ddarllen ag yw i wrando arni. Dengys hefyd ei hoffter o farddoniaeth syn disgrifio byd y blodau a phlanhigion gan eu plethun gywrain ir ysgrif.

Maer gyfrol hefyd wedi ei darlunio'n arbennig o hardd lluniau camera llawn lliw o eiddor awdur. Nid yn unig y mae gan Bethan Wyn Jones y ddawn i drin geiriau, ond maen giamstar efor camera hefyd. Cyfrol yw hon iw mwynhau ai defnyddio, ac efallai y gallwn adfer rhai or hen arferion au gwau in bywyd modern, prysur ninnau?

Ond, rhaid bod yn ofalus mae rhybudd pendant ar ddiwedd pob pennod: Peidiwch defnyddior planhigyn hwn fel meddyginiaeth oni bai eich bod yn gwybod sut i wneud y defnydd cywir ohono.

Edrychwn ymlaen at Doctor Dail 2.

Marian Roberts

Gellir defnyddio'r adolygiad hwn at bwrpas hybu, ond gofynnir i chi gynnwys y gydnabyddiaeth ganlynol: Adolygiad oddi ar www.gwales.com, trwy ganiatd Cyngor Llyfrau Cymru.

It is possible to use this review for promotional purposes, but the following acknowledgment should be included: A review from www.gwales.com, with the permission of the Welsh Books Council.

Gwybodaeth Bellach:
Gwybodaeth byd natur a byd meddygol am ddail, blodau a phlanhigion; mewn lliw llawn drwyddo.

Blodau syml pobl dlawd
Oeddynt, bron bob un,
Ar llysiau gwyrthiol berchid am
Eu lles yn fwy nau llun.

Fel yna, yn syml a dirodres, mae Crwys yn disgrifio blodaur Border Bach. Yn 1920 yr ysgrifennodd Crwys y gerdd ac mewn oes cyn dyfodiad y Gwasanaeth Iechyd Cenedlaethol roedd planhigion y border bach yn bwysig iawn. Pan oedd arian yn brin ac roedd yn rhaid i bobl dalu am fynd i weld y meddyg, roedd yn bwysig dros ben gallu tyfu eich llysiau llesol eich hun yn rhad ac am ddim yn yr ardd.

A dyna, wrth gwrs, yn union beth oedd yn digwydd. Roedd pobl yn tyfu eu planhigion meddyginiaethol eu hunain, ar wybodaeth amdanyn nhwn cael eu trosglwyddo o law i law, o un genhedlaeth ir llall. Planhigion digon cyffredin oedden nhw ac roedd yna rannu rhwng cymdogion fel y disgrifiodd Crwys:

Gwreiddyn bach gan hwn a hon
Yn awr ac yn y man . . .

ac roedd planhigion fel yr hen r neur shili-ga-bd, y wermod lwyd ar wermod wen yn llysiau cyfarwydd ac yn hwylus wrth law yn yr ardd at wahanol anhwylderau.

Gwneid defnydd o flodau gwyllt hefyd. Roedd yr hen bobl yn gwybod am y defnydd y gellid ei wneud o blanhigion cyffredin fel dant y llew, danadl poethion, llysiaur wennol, yr erwain ar goesgoch. Ymgais syml iawn sydd yma i ddisgrifio rhai or llysiau llesol mwyaf cyffredin ac i roi tipyn ou hanes au defnydd fel planhigion meddyginiaethol.

Y cyntaf mewn cyfres.
Mae'r teitl yma yn y categori a/neu is-gategori canlynol:
Does dim Adolygiad Cwsmer, hyd yma, i'r llyfr hwn.
 
Rhagor o Deitlau
Fe wnaeth pobl wrth brynu'r teitl hwn hefyd brynu'r canlynol:
Cerdd Dant (Llawlyfr Gosod)
Aled Lloyd Davies
£6.50
 
Prynwch
Blodau Gwyllt Cymru ac ...
John Akeroyd
£12.50
 
Prynwch
Doctor Dail 2
Bethan Wyn Jones
£5.50
 
Prynwch
Llyfr y Mis
Cymraeg
Merch y Gwyllt
Bethan Gwanas
£8.99
 
Prynwch
Saesneg
Green Bridge, The - ...
 
£9.99
 
Prynwch
Plant
Sut Dwi'n Teimlo - Dysga ...
Elinor Greenwood
£6.99
 
Prynwch