Hafan Llyfrau Basged Man Talu Fy Nghyfrif Cymorth Cynigion Arbennig Cysylltu   English  
 
Dod o Hyd i Siop Lyfrau
 
Mewngofnodi
 
Cofrestru
Gwybodaeth Lyfryddol
Llyfr Adar Iolo Williams
Peter Hayman, Rob Hume
ISBN: 9781845271480 (1845271483)Dyddiad Cyhoeddi Mehefin 2008
Cyhoeddwr: Gwasg Carreg Gwalch, Llanrwst
Addaswyd/Cyfieithwyd gan Iolo Williams.Fformat: Clawr Meddal, 274 tudalen Iaith: Cymraeg Ar gael Ein Pris: £12.50 
Does dim Adolygiad Cwsmer i'r teitl hwn.
 
Ysgrifennwch Adolygiad Cwsmer
Addasiad Cymraeg o gyfeiriadur darluniadol lliw llawn yn cynnwys gwybodaeth gynhwysfawr am dros 420 o adar Ewrop, eu priodoleddau, eu cynefinoedd a'u harferion. Cyhoeddwyd yn wreiddiol yn Chwefror 2005.

A Welsh adaptation of a full colour illustrated gazetteer comprising comprehensive information about over 420 birds of Europe, their characteristics, habitats and customs. First published in February 2005.
Maer llyfr poced hwn, a gyhoeddwyd gyntaf gan Mitchell Beazley ar ddiwedd y 1970au, wedi ymddangos o sawl stabl wahanol dros y blynyddoedd; yr RSPB oedd flaenllaw ar fy nghopi gwerthfawr i wrth i mi ddechrau ymddiddori ym myd natur, ac ers hynny argraffwyd sawl fersiwn arall dan enwau gwahanol. Ond stamp Iolo Williams sydd ar yr addasiad hwn, yn ddi-os, ac maer llyfr iw groesawun fawr, yn enwedig am ei fod yn cynnig mwy na chyfieithiad ir darllenydd.

Seiliwyd y fersiwn gwreiddiol or llyfr hwn ar y gred mai gwylio creaduriaid gwyllt, ac nid darllen llyfrau swmpus, oedd hanfod a phleser adarydda. Cynlluniwyd y llyfr, felly, i roir darlun mwyaf cyflawn o bob aderyn yn y modd mwyaf rhwydd a chyflym. Nid yw adnabod adar yn dibynnu, fel rheol, ar weld un nodwedd arbennig ond ar nodi cyfuniad o briodoleddau syn creu rhyw argraff gyfan; maer cyfoeth o ddarluniau a ffeithiau yn y llyfr hwn yn ceisio cyfleu yr agweddau gwahanol ar olwg, cymeriad ac ymddygiad adar syn eu gwneud yn unigryw ac yn bosib iw hadnabod.

Gwelwn yma luniau o adar mewn plu gaeaf a haf, yr amrywiadau daearyddol a geir ar wahanol rywogaethau, eu sip au silwt wrth hedfan, y gwahaniaethau rhwng ceiliogod a ieir a rhwng adar ifanc ar rhai llawn dwf. Maer testun yn atodir lluniau gyda gwybodaeth am ymddygiad, ehediad, niferoedd a dosbarthiad y rhywogaethau yng Nghymru ac am yr amrywiaeth o enwau Cymraeg ar bob aderyn. Y ddau beth olaf yma syn gwneud yr addasiad hwn yn fwyaf gwahanol ir fersiynau Saesneg. Efallai fod y nodiadau am ddosbarthiad a niferoedd yr adar ychydig yn annelwig ambell waith; cyfeirir yn benodol at Gymru mewn perthynas rhai rhywogaethau, ond nid yn ddieithriad, a chan mai cyfeirio at Brydain yn unig y gwnar allwedd ir symbolau dosbarthiad a chynefin syn hebrwng pob rhywogaeth, maen bosib y bydd elfen o ansicrwydd weithiau ym meddwl darllenwyr ynglŷn chyd-destun daearyddol y wybodaeth a gyflwynir. Grwpiwyd yr adar yn l teuluoedd, syn ei gwneud yn haws i chwilio amdanynt wrth fodior tudalennau.

Maer testun yn rhwydd ac yn bleser gwirioneddol iw ddarllen. Ffrwyth cydweithrediad ardderchog, dybiwn i, rhwng yr addasydd ar golygydd.

Ond maer diolch yn fawr i Wasg Carreg Gwalch am fynd ir afael r prosiect yma; gobeithio mair cyntaf fydd hwn mewn cyfres o lawlyfrau safonol Cymraeg a fydd yn helpu pobl i adnabod a mwynhaur byd natur ou cwmpas.

Elinor Gwynn

Gellir defnyddio'r adolygiad hwn at bwrpas hybu, ond gofynnir i chi gynnwys y gydnabyddiaeth ganlynol: Adolygiad oddi ar www.gwales.com, trwy ganiatd Cyngor Llyfrau Cymru.

It is possible to use this review for promotional purposes, but the following acknowledgment should be included: A review from www.gwales.com, with the permission of the Welsh Books Council.
Mae'r teitl yma yn y categori a/neu is-gategori canlynol:
Does dim Adolygiad Cwsmer, hyd yma, i'r llyfr hwn.
 
Rhagor o Deitlau
Fe wnaeth pobl wrth brynu'r teitl hwn hefyd brynu'r canlynol:
Collins Spurrell Welsh ...
 
£8.99
 
Prynwch
Mabinogion, The
Sioned Davies
£8.99
 
Prynwch
Enwau Eryri / Place-Names ...
Iwan Arfon Jones
£7.95
 
Prynwch
Llyfr y Mis
Cymraeg
Filò
Siân Melangell Dafydd
£8.99
 
Prynwch
Saesneg
Eat. Sleep. Rage. Repeat.
Rebecca Roberts
£8.99
 
Prynwch