Hafan Llyfrau Basged Man Talu Fy Nghyfrif Cymorth Cynigion Arbennig Cysylltu   English  
 
Dod o Hyd i Siop Lyfrau
 
Mewngofnodi
 
Cofrestru
Gwybodaeth Lyfryddol
Wrth fy Nagrau i
Angharad Tomos
ISBN: 9781845271527 (1845271521)Dyddiad Cyhoeddi Hydref 2007
Cyhoeddwr: Gwasg Carreg Gwalch, Llanrwst
Fformat: Clawr Meddal, 183x122 mm, 261 tudalen Iaith: Cymraeg Allan o brint Ein Pris: £7.50   
Sgr y Cwsmeriaid ar gyfartaledd:
 
Ysgrifennwch Adolygiad Cwsmer
 
Darllen Adolygiadau...
Nofel afaelgar gan awdures brofiadol. Dyma nofel wedi'i lleoli mewn ysbyty meddwl, sy'n mentro i fyd y 'nytars' a'r gwrthodedig, gyda chanlyniadau annisgwyl. Sut mae cymdeithas yn penderfynu pwy sy'n wallgof? Pwy sydd â'r awdurdod i roddi gwragedd mewn ysbyty meddwl? Nofel gredadwy a chyfoethog.

A gripping novel by an experienced author. This novel is located at a psychiatric hospital, and ventures into the worlds of 'nutters' and the rejected, with unexpected results. How does society decide who's insane? Who has the authority to send women to an assylum? A believable and rich novel.
Iselder ar l geni plentyn ywr pwnc o dan sylw yn nofel ddiweddaraf Angharad Tomos, y gyntaf ganddi ers 2004. Mae'r prif gymeriad dienw yn treulio cyfnod mewn ward seiciatryddol yn yr ysbyty, ac mae dau linyn i'r naratif: cefndir y salwch, ar berthynas rhwng y menywod sy'n gleifion ar y ward. Yr hyn syn rhoi dimensiwn gwahanol ir stori yw bod y cleifion eisoes yn adnabyddus i ni: o Heledd y cynfeirdd hyd at Bet Tywyll Heno, daw rhai o gymeriadau mwyaf ansad llenyddiaeth Gymraeg yn fyw eto ar ward Rhydderch.

Byddai'n hawdd i nofel am iselder ogordroin fyfol ddiflas, ond mae Angharad Tomos yn ormod o feistr ar ei chrefft in siomi. Mae'n nofel gignoeth o onest sy'n gwrthod celu'r gwir am y siomedigaethau a ddaeth i ran y prif gymeriad: trawma colli plentyn yn y groth, poen erchyll genedigaeth y babi nesaf, y problemau wrth fwydo o'r fron, y rhwyg yn ei phriodas, ac yn bennaf oll pydew du'r iselder ysbryd.

Os yw'r personol yn wleidyddol, yna dyma nofel fwyaf gwleidyddol Angharad Tomos hyd yma. Dawr prif gymeriad ir casgliad mai gorthrwm gan ddynion syn gyfrifol am roir menywod yn yr ysbyty, ac mae mwy nag adlais o Yma o Hyd yn agwedd y rhai sydd mewn awdurdod tuag at y Gymraeg. Nid gelyniaeth sydd yma ond anwybodaeth nawddoglyd: ... you actually read Welsh novels don't you.., meddai'r seiciatrydd mewn rhyfeddod wrth y prif gymeriad, syn llyfrgellydd. Ar ben hynny, mae'r proffesiwn yn ymddangos yn gwbl ddi-glem ynglŷn sut i drin salwch meddwl, yn rhannu gwahanol gyffuriau yn y gobaith y bydd un math yn gweithio, ond heb y gallu i ddeall dim ar bersonoliaethau na diwylliant y cleifion au cymdeithas.

Yn y diwedd, cyfeillgarwch y menywod ar y ward ac ailgydio yn y pleser o ddarllen syn gwellar claf, a chan mai creadigaethau llenyddol ywr cleifion, maen codi cwestiwn diddorol. Ai cymeriadau go iawn fun gwmni iddi ar y ward neu ffigyraur dychymyg? Llythyr caru at lenyddiaeth ywr bennod olaf, ac at allu rhyfeddol llenyddiaeth i adnabod pobl au derbyn nhw fel maen nhw.

Bu 2007 yn flwyddyn arbennig o safbwynt y nofel Gymraeg, ac mae campwaith diweddaraf Angharad Tomos ymhlith y goreuon heb os. Bydd cystadleuaeth Llyfr y Flwyddyn y flwyddyn nesaf yn ornest a hanner.

Kate Crockett

Gellir defnyddio'r adolygiad hwn at bwrpas hybu, ond gofynnir i chi gynnwys y gydnabyddiaeth ganlynol: Adolygiad oddi ar www.gwales.com, trwy ganiatd Cyngor Llyfrau Cymru.

It is possible to use this review for promotional purposes, but the following acknowledgment should be included: A review from www.gwales.com, with the permission of the Welsh Books Council.

Rhoddodd Anita Rowe o Pwllheli i'r teitl yma ac ysgrifennodd:
"Dyma'r nofel fwyaf gafaelgar i mi ddarllen ers cryn amser. Credaf fod teimladau, meddyliau ac ymddygiad y prif gymeriad yn fyw a chredadwy. "


Rhoddodd M Evans o Caerdydd i'r teitl yma ac ysgrifennodd:
"Dyma nofel dreiddgar ond rhwydd i'w darllen sy'n agor drws i fyd anobaith salwch meddwl. Er hyn mae digon o hiwmor yma, ac ambell frawddeg sy'n eich llorio'n llwyr. Mae'r nofel yn symud yn rhwydd: er y temlais fod angen golygu ambell bennod i osgoi ailadrodd, ac ni theimlais fod y bennod olaf yn ychwanegu fawr ddim at y nofel, am mai pregeth a geir ynddi. Nofel afaelgar a phwysig sy'n dangos crefft a dawn meistrolgar Angharad Tomos. "
 
Rhagor o Deitlau
Fe wnaeth pobl wrth brynu'r teitl hwn hefyd brynu'r canlynol:
Gwaith Dafydd Ap Gwilym
Dafydd ap Gwilym
£16.99
 
Prynwch
Ddraig Goch, Y
Emlyn Roberts
£6.95
 
Prynwch
Tinboeth
 
£5.95
 
Prynwch
Llyfr y Mis
Cymraeg
Apostol
Dyfed Edwards
£9.95
 
Prynwch
Saesneg
Bee Book, The
Jo Byrne
£9.99
 
Prynwch
Plant
Dathlu gyda Sali Mali
Ifana Savill
£6.99
 
Prynwch