Hafan Llyfrau Basged Man Talu Fy Nghyfrif Cymorth Cynigion Arbennig Cysylltu   English  
 
Dod o Hyd i Siop Lyfrau
 
Mewngofnodi
 
Cofrestru
Gwybodaeth Lyfryddol
O Lethrau Cefn Gwyn
Gwilym Lloyd Edwards
ISBN: 9781845271558 (1845271556)Dyddiad Cyhoeddi Hydref 2007
Cyhoeddwr: Gwasg Carreg Gwalch, Llanrwst
Fformat: Clawr Meddal, 182x124 mm, 168 tudalen Iaith: Cymraeg Archebir yn l y galw Ein Pris: £7.50   
Sgr y Cwsmeriaid ar gyfartaledd:
 
Ysgrifennwch Adolygiad Cwsmer
 
Darllen Adolygiadau...
Hunangofiant Gwilym Lloyd Edwards, brodor o blwyf Llangywer yn sir Feirionnydd a astudiodd Ladin a Chymraeg ac a benodwyd yn syth o'r coleg yn Olygydd Cynorthwyol ar staff Geiriadur Prifysgol Cymru, Aberystwyth. Cystadleuydd eisteddfodol cyson ac awdur nifer o gyfrolau.

An autobiography of Gwilym Lloyd Edwards, a native of Llangywer who studied Latin and Welsh and was appointed Assistant Editor on the staff of Geiriadur Prifysgol Cymru (The University of Wales Dictionary of the Welsh Language) at Aberystwyth. He's an avid eisteddfod competitor and author of many books.
Ysgrifennwyd y gyfrol hon ar gyfer cystadleuaeth y Fedal Ryddiaith yn Eisteddfod Genedlaethol Sir Benfro, Tyddewi, 2002. Ni ddaeth yn fuddugol ond credair beirniaid ei bod yn addas iw chyhoeddi.

Brodor o blwyf Llangywer ydywr awdur ac yn l y broliant clawr maer gyfrol yn gyfuniad o hunangofiant a llyfr hanes lleol. Mae wedi addasur deunydd ar gyfer ei gyhoeddi trwy ymestyn dwy or penodau ac ychwanegu pennod sydd yn adrodd hanes ei yrfa yn gweithio fel un o staff ymchwil Geiriadur Prifysgol Cymru

Mae cynllun gofalus ir gyfrol sydd wedi'i rhannu'n wyth pennod yn olrhain troeon yr yrfa yn hanes yr awdur. Maer ddwy bennod gyntaf yn adrodd hanes y filltir sgwr ar teulu. Canolbwyntio ar y cartrefi o fewn y fro a wnar naill a nodir cysylltiad y teuluoedd ag agweddau or diwylliant lleol. Tueddar llall i fod braidd yn gatalogaidd ac maen debyg ei bod or diddordeb mwyaf i achyddwyr y fro.

Dilyn patrwm arferol bywyd y gwrthrych a wnar gyfrol o gyfnod plentyndod hyd at ei ymddeoliad. Mae un eithriad unigryw. Wedi gorffen ei gyfnod yn yr ysgol uwchradd, er iddo gael ei dderbyn yn fyfyriwr gan Goleg Prifysgol Aberystwyth, aeth adref i ffermio. Ddeng mlynedd yn ddiweddarach, penderfynodd ailafael yn ei uchelgais academaidd a derbyniwyd ef fel myfyriwr hŷn gan Goleg Prifysgol Gogledd Cymru.

Ddwywaith neu dair maer awdur yn dyfynnu o weithiau Tecwyn Lloyd, a oedd yn ddisgybl yn Ysgol Tŷ dan Domen, y Bala, mewn cyfnod cynharach. Nid yw Gwilym Lloyd Edwards yn dyfynnu'r hanesyn dilynol ond maen werth ei nodi. Dymuniad Tecwyn Lloyd oedd sefyll arholiad y Dystysgrif Uwch mewn Lladin fel un or tri phwnc ond cynghorodd y prifathro iddo beidio. Tybiai Tecwyn Lloyd mai diffyg ffydd y prifathro yn E. T. Jones, yr athro Lladin, oedd y rheswm. Fodd bynnag, llwyddodd Gwilym Lloyd Edwards yn y pwnc tan ddysgeidiaeth olynydd E. T. ac astudiodd ef ym Mangor gan raddio yn y Lladin ym 1954 ac mewn Cymraeg ym 1955.

Hunangofiant traddodiadol a gawn yma felly yn adrodd hanes magwraeth mewn bro a oedd yn ddi-sigl ei Chymreictod. Maer Gymraeg yn raenus a chyfrol gwasg Carreg Gwalch yn ln a di-fefl.

Dewi Williams

Gellir defnyddio'r adolygiad hwn at bwrpas hybu, ond gofynnir i chi gynnwys y gydnabyddiaeth ganlynol: Adolygiad oddi ar www.gwales.com, trwy ganiatd Cyngor Llyfrau Cymru.

It is possible to use this review for promotional purposes, but the following acknowledgment should be included: A review from www.gwales.com, with the permission of the Welsh Books Council.

Rhoddodd L. D'Anjou o Montreal, Quebec i'r teitl yma ac ysgrifennodd:
"Gwilym Lloyd Edwards is a spirited, passionate writer and speaker. Take the time to know him. "
 
Rhagor o Deitlau
Fe wnaeth pobl wrth brynu'r teitl hwn hefyd brynu'r canlynol:
Snowdonia Country Diary, ...
Roger Redfern
£7.50
 
Prynwch
Barddoniaeth Boced-Din: ...
Dewi Prysor
£4.00
 
Prynwch
Cyfres Ti'n Jocan: Hiwmor ...
Peter Hughes Griffiths
£4.95
 
Prynwch
Llyfr y Mis
Cymraeg
Apostol
Dyfed Edwards
£9.95
 
Prynwch
Saesneg
Bee Book, The
Jo Byrne
£9.99
 
Prynwch
Plant
Dathlu gyda Sali Mali
Ifana Savill
£6.99
 
Prynwch