Hafan Llyfrau Basged Man Talu Fy Nghyfrif Cymorth Cynigion Arbennig Cysylltu   English  
 
Dod o Hyd i Siop Lyfrau
 
Mewngofnodi
 
Cofrestru
Gwybodaeth Lyfryddol
Cyfres Straeon Bywyd Cymru: 6. Capten Dan a'r Ruby Ann
Siân Lewis
ISBN: 9781845271640 (1845271645)Dyddiad Cyhoeddi Gorffennaf 2008
Cyhoeddwr: Gwasg Carreg Gwalch, Llanrwst
Darluniwyd gan Graham HowellsAddas i oed 9-11 neu Cyfnod Allweddol 2 Fformat: Clawr Caled, 196x128 mm, 32 tudalen Iaith: Cymraeg Ar gael Ein Pris: £4.50 
Does dim Adolygiad Cwsmer i'r teitl hwn.
 
Ysgrifennwch Adolygiad Cwsmer
Cyfrol mewn cyfres sy'n edrych ar wahanol gyfnodau/gefndiroedd o hanes Cymru ac yn cyflwyno stori yn seiliedig ar hynny; y mae'r stori hon yn ymwneud â bywyd y morwr. Addas i ddarllenwyr 9-11 oed.

A book in a series that looks at different periods/backgrounds in Welsh history, on which the story is based; this story is about the sailor's life. Suitable for readers aged 9-11 years.
Bachgen deuddeg oed yw Daniel Davies syn byw ar ddiwedd y bedwaredd ganrif ar bymtheg. Ers yn dair oed bun uchelgais ganddo i fod yn gapten llong fel ei dad-cu. Bellach mae wedi ymuno chriw y Ruby Ann. Darllenwn am ei brofiadau cyn iddo ymuno r llong ac am y cysylltiad rhyngddynt ai fywyd yn awr.

Yn ogystal bod yn stori ddiddorol ceir yma gyfoeth o wybodaeth. Enwir rhai or gwledydd y byddair llongaun ymweld hwy ar llwythi oedd ar y llongau. Ceir yma eirfa forwrol – rhannau or llongau ar mathau o longau oedd ar gael. Darllenwn am arferion y cyfnod o brynu sir mewn llong ac o alw pobl yn l eu galwedigaeth; er enghraifft, Walter y saer llongau. Down yn ymwybodol bod y llongau hwyliau yn rhan annatod o fywydau pobl oedd yn bwy ar arfordir Cymru yn ystod y cyfnod hwnnw.

Maer stori wedii hysgrifennun fedrus iawn gan ddefnyddio cyfoeth o eirfa. Ceir yma ddisgrifiadau byw a chymariaethau diddorol. Maen amlwg bod yr awdur wedi ymchwilion fanwl ir cyfnod ac i fywyd morwrol yn arbennig.

Ceir darluniau lliw i gyd-fynd r stori a bydd y rhain yn siŵr o ychwanegu at apl y llyfr i blant.

Delyth Mair Davies

Gellir defnyddio'r adolygiad hwn at bwrpas hybu, ond gofynnir i chi gynnwys y gydnabyddiaeth ganlynol: Adolygiad oddi ar www.gwales.com, trwy ganiatd Cyngor Llyfrau Cymru.

It is possible to use this review for promotional purposes, but the following acknowledgment should be included: A review from www.gwales.com, with the permission of the Welsh Books Council.

Gwybodaeth Bellach:
Cyfres Straeon Bywyd Cymru

Cipolwg dychmygus ar fywydau plant fun rhan o ddigwyddiadau pwysig yn hanes Cymru.

Deuddeg oed yw Dan Davies, ac mae newydd ymuno chriwr Ruby Ann. Ei uchelgais yw bod yn gapten llong run fath i dad-cu.

Ond Paid ti dilyn dy dad-cu, meddai Ifan yr Hwyliau, neu fe fydd y Ruby Ann yn disgyn i waelod y mr!

Ar ei fordaith gyntaf mae bywyd Dan mewn perygl. A yw geiriau Ifan ar fin dod yn wir?

Lleolir y stori yng Ngheinewydd, Ceredigion, yn yr 1870au. Bryd hynny roedd Ceinewydd, fel sawl tref a phentref ar arfordir Cymru, yn ganolfan adeiladu llongau, ac roedd llawer o ddynion yr ardal yn llongwyr.
Does dim Adolygiad Cwsmer, hyd yma, i'r llyfr hwn.
 
Rhagor o Deitlau
Fe wnaeth pobl wrth brynu'r teitl hwn hefyd brynu'r canlynol:
Bargain Bride
Iris Gower
£17.99
 
Prynwch
Arthur of the Welsh, The ...
 
£34.99
 
Prynwch
Mynediad i Gymru: 1. ...
Elin Meek
£2.00
 
Prynwch
Llyfr y Mis
Cymraeg
Apostol
Dyfed Edwards
£9.95
 
Prynwch
Saesneg
Bee Book, The
Jo Byrne
£9.99
 
Prynwch
Plant
Dathlu gyda Sali Mali
Ifana Savill
£6.99
 
Prynwch