Hafan Llyfrau Basged Man Talu Fy Nghyfrif Cymorth Cynigion Arbennig Cysylltu   English  
 
Dod o Hyd i Siop Lyfrau
 
Mewngofnodi
 
Cofrestru
Gwybodaeth Lyfryddol
Stori Cyn Cysgu: 2
ISBN: 9781845271657 (1845271653)Dyddiad Cyhoeddi Medi 2008
Cyhoeddwr: Gwasg Carreg Gwalch, Llanrwst
Golygwyd gan Myrddin ap Dafydd Addas i oed 7-9. Fformat: Clawr Meddal, 280x210 mm, 64 tudalen Iaith: Cymraeg Ar gael Ein Pris: £6.95 
Does dim Adolygiad Cwsmer i'r teitl hwn.
 
Ysgrifennwch Adolygiad Cwsmer
Casgliad cynnes o naw stori amrywiol wedi eu darlunio'n chwaethus gan naw awdur a phedwar darlunydd i'w darllen i blant cyn iddynt fynd i gysgu. Dilyniant i Stori Cyn Cysgu a gyhoeddwyd yn 2005. Straeon gan Caryl Lewis, Mari Gwilym, Helen Emanuel Davies, Beca Brown, Angharad Tomos, Elin Meek, Myrddin ap Dafydd, Haf Llewelyn a Bethan Gwanas.

A warm collection of nine tastefully illustrated diverse bedtime stories by nine authors and four illustrators. A sequel to the first Stori Cyn Cysgu published in 2005. Stories written by Caryl Lewis, Mari Gwilym, Helen Emanuel Davies, Beca Brown, Angharad Tomos, Elin Meek, Myrddin ap Dafydd, Haf Llewelyn and Bethan Gwanas.
Maer syniad o gael stori cyn mynd i gysgu yn un oesol ac yn dal i fod yn bwysig o hyd yn ein byd technolegol. Ac mae cael cyfrol arall yn cynnwys deunydd gwreiddiol yn siŵr o blesior rhieni hynny sydd wedi cael llond bol ar ddarllen yr un hen straeon hyd syrffed.

Yn y gyfrol hon cawn naw stori newydd sbon; straeon iw darllen i blant, yn hytrach na chan blant. Mae eu cynnwys yn amrywiol, ond mae thema ffantasol amlwg yn rhedeg drwyr cyfan. Maer awduron i gyd yn adnabyddus, er nad bob tro am ysgrifennu i blant bach, ac mae cael amrywiaeth fel hyn yn dda bob amser. Yn amlwg, o gael awduron gwahanol yn ysgrifennu mewn gwahanol arddulliau mae rhai straeon, fel Y Bincis Duon gan Caryl Lewis ac Yr Afal Olaf Un gan Elin Meek, wedi apelion fwy nar lleill, ond chwaeth bersonol yw hynny. Maer llyfr yn un lliwgar gyda phedwar artist yn cyfrannu lluniau hyfryd hefyd.

Anrheg ddelfrydol yn hosan Nadolig plentyn syn mwynhau gwrando ar stori dda, yn fy marn i.

Hefin Jones

Gellir defnyddio'r adolygiad hwn at bwrpas hybu, ond gofynnir i chi gynnwys y gydnabyddiaeth ganlynol: Adolygiad oddi ar www.gwales.com, trwy ganiatd Cyngor Llyfrau Cymru.

It is possible to use this review for promotional purposes, but the following acknowledgment should be included: A review from www.gwales.com, with the permission of the Welsh Books Council.


Gwybodaeth Bellach:
Dyma naw stori o straeon swynol newydd sbon i'w darllen yn uchel a'u rhannu phlant. Maen nhwn llawn cymeriadau sy'n apelio at ddychymyg plant ac yn cynnig cysur amser gwely neu ar unrhyw adeg hwylus.

Pa stori gawn ni gyntaf?
... Stori am y Bincis Duon, y tylwyth teg nad oes neb wedi clywed amdanynt o'r blaen
... am Pedro'r ci bach yn cael ei ddychryn gan y balwnau yn y parc
... am Casi a Celt yn chwarae yn eu cwpwrdd dillad ac yn anghofio tacluso eu llofft
... Bili syn byw a bod yn ei hoff straeon
... am Caleb a'r afal mawr coch olaf ar y goeden?
Neu beth am stori'r geifr bach gwirion sy'n tynnu pob math o drybini am eu pennau
... neu honno am y corach bach oedd yn ceisio paratoi parti croeso i'r wiwerod
... am Wili-Wyn, y llygoden fach wen a'r gyfrinach fawr
... am Cadi Fflur, sy'n ceisio dal y dylwythen deg sy'n dod i gasglu dannedd?

Straeon gan: Caryl Lewis, Bethan Gwanas, Angharad Tomos, Myrddin ap Dafydd, Beca Brown, Haf Llewelyn, Elin Meek, Mari Gwilym, Helen Emanuel Davies.

Lluniau gan Graham Howells, Angela Morris, Gill Roberts, Eric Heyman


Straeon i adrodd ac i ddarllen dro ar l tro

A hithau'n Wythnos Genedlaethol Llyfrau i Blant ym Mhrydain o'r 6-12 Hydref, amserol iawn yw cyhoeddiad diweddaraf Gwasg Carreg Gwalch, Stori Cyn Cysgu 2. Fel mae'r teitl yn ei awgrymu, dilyniant yw hwn i'r gyfrol hynod lwyddiannus a gyhoeddwyd tair blynedd yn l sy'n meithrin mwynhad mewn darllen.

Dyma gyfle i blant fwynhau naw stori newydd sbon gan rai o awduron amlycaf Cymru. Rhwng y cloriau mae cyfle i gyfarfod tylwyth teg go arbennig y Bincis Duon, i ddilyn hynt a helynt Pedro y ci bach annwyl, i ddarganfod cwpwrdd dillad hudol Cadi a Celt ac i helpu Bili druan, sy'n sownd mewn stori. Mae hyn heb sn am anturiaethau Caleb a'r goeden afalau, Cadi Fflur a'i dant, geifr bach gwirion y Garn, corrach bach prysur o'r enw Albi a llygoden wen o'r enw Wili-Wyn Watcyn. Digon i ddiddanu'r plentyn mwyaf aflonydd!

Mae hefyd cyfle i weld lluniau lliw bendigedig gan Graham Howells, Angela Morris, Gill Roberts ac Eric Heyman drwy gydol y gyfrol.

Mae'r rhan helaeth o awduron adnabyddus y gyfrol gyntaf wedi bwrw iddi eto megis Caryl Lewis, Bethan Gwanas, Angharad Tomos, Helen Emanuel Davies, Haf Llewelyn, Elin Meek a Myrddin ap Dafydd, sydd hefyd wedi golygu'r gyfrol. Ond mae'r ddwy awdures newydd i'r gyfrol, Beca Brown a Mari Gwilym, hefyd yn enwau cyfarwydd.

Meddai Mari Gwilym, "Mi sgwennais i fy stori, Llew a Wili-Wyn Watcyn, gyda hogia, yn ogystal merched mewn golwg. Mae'n gallu bod yn anoddach cael hogia bach i ddarllen. Mae'r cymeriadau ychydig bach yn ddireidus, ychydig bach yn ddrwg", chwardda. "Mae Wili-Wyn Watcyn yn seiliedig ar rywun go iawn wrth gwrs. Tydi llygod ddim yn fy nychryn i o gwbl - dwi'n ei licio nhw. Fyswn i'n awgrymu i rywun gadw llygoden fach fel Wili-Wyn!"

Mae Mari hefyd yn gobeithio y bydd hon yn gyfrol sy'n aeddfedu gyda'r plant, gan roi cyfle iddynt glywed y stori gan riant yn gyntaf ac yna mynd ati i ddarllen y straeon eu hunain wrth i'w darllen gwella.

"Fy mam oedd y ddynes ora' yn y byd am ddeud stori", meddai. "Roedd fy ffrindia o'r pentra hyd yn oed yn gofyn i Mam ddeud stori wrthyn nhw!

"Dwi'n meddwl bod darllen gyda'ch plant yn hollbwysig. Nid yn unig am ei fod o'n annog llythrennedd ac yn gwella'i iaith nhw yn y Saesneg a'r Gymraeg, ond hefyd y cyfla 'na mae plant yn ei gael i gyfathrebu efo rhiant - i holi cwestiyna' a thrafod y byd a'i betha. Mae'n amser tawel, preifat, rhwng y plentyn a'r oedolyn, ac yn un i'w drysori."
Diweddarwyd ar 08 Mawrth 2011
Does dim Adolygiad Cwsmer, hyd yma, i'r llyfr hwn.
 
Rhagor o Deitlau
Fe wnaeth pobl wrth brynu'r teitl hwn hefyd brynu'r canlynol:
ABC Doniol, Yr
Tegwyn Jones
£5.95
 
Prynwch
A-Bi-Clec! Hwyl Gyda'r ...
Haf Llewelyn
£6.99
 
Prynwch
Ffocws Rhifedd 4: Llyfr ...
Len Frobisher
£4.60
 
Prynwch
Llyfr y Mis
Cymraeg
Apostol
Dyfed Edwards
£9.95
 
Prynwch
Saesneg
Bee Book, The
Jo Byrne
£9.99
 
Prynwch
Plant
Dathlu gyda Sali Mali
Ifana Savill
£6.99
 
Prynwch