Hafan Llyfrau Basged Man Talu Fy Nghyfrif Cymorth Cynigion Arbennig Cysylltu   English  
 
Dod o Hyd i Siop Lyfrau
 
Mewngofnodi
 
Cofrestru
Gwybodaeth Lyfryddol
Caru Nodyn
Gareth William Jones
ISBN: 9781845271763 (1845271769)Dyddiad Cyhoeddi Hydref 2008
Cyhoeddwr: Gwasg Carreg Gwalch, Llanrwst
Addas i oed 9-11 neu Cyfnod Allweddol 2 Fformat: Clawr Meddal, 198x129 mm, 64 tudalen Iaith: Cymraeg Ar gael Ein Pris: £4.95 
Does dim Adolygiad Cwsmer i'r teitl hwn.
 
Ysgrifennwch Adolygiad Cwsmer
Nofel i blant 9-11. Mae rhywbeth rhyfedd iawn ac annisgwyl yn digwydd i Shauna Owen - rhywbeth mor anhygoel nes bod pawb yn yr ysgol yn synnu a rhyfeddu. Mae ei rhieni a Mrs Jenkins, y brifathrawes, yn syfrdan ac mae hyd yn oed y doctoriaid yn crafu eu pennau. Y cyfan oherwydd gwers biano nad oedd Shauna eisiau mynd iddi, a chath fach ddu a gwyn o'r enw Nodyn.

A novel aimed at readers aged 9-11 years. Something unusual and unexpected happens to Shauna Owen - something so incredible that everyone at the school is astonished. Her parents and Mrs Jenkins the head teacher are shocked and even the doctors are curious. All because of a piano lesson that Shauna didn't want to go to, and a black-and-white cat called Nodyn.
Dydy Shauna Owen ddim yn hoffi gwersi piano, ond mae ei mam yn mynnu bod yn rhaid iddi fynd. Un dydd Mawrth arbennig, mae Shauna地 cofio地 sydyn am ei gwers. Ond pan mae地 cyrraedd tŷ池 athrawes, Madam Maria Daniel Davies, mae地 cael sioc ofnadwy! Mae ei hathrawes biano wedi marw! Pwy fydd yn gofalu yn awr am Nodyn, y gath fach ddu a gwyn? Mae Nodyn yn edrych fel cath fach gyffredin, ond mae地 llwyddo i newid bywyd Shauna, gan synnu a rhyfeddu pawb o段 hamgylch!

Dyma stori gyffrous sy'n llawn dychymyg am gath fach annwyl iawn. Bydd yn siŵr o apelio at bawb, p'un ai a ydynt yn mwynhau gwersi piano neu beidio!

Erin Gruffydd

Gellir defnyddio'r adolygiad hwn at bwrpas hybu, ond gofynnir i chi gynnwys y gydnabyddiaeth ganlynol: Adolygiad oddi ar www.gwales.com, trwy ganiat稘 Cyngor Llyfrau Cymru.

It is possible to use this review for promotional purposes, but the following acknowledgment should be included: A review from www.gwales.com, with the permission of the Welsh Books Council.


Bywgraffiad Awdur:
Gareth William Jones yw awdur y gyfres hynod boblogaidd, Mewnwr a Maswr.
Gwybodaeth Bellach:
Enillodd y nofel hon wobr gyntaf yn Eisteddfod Genedlaethol Maldwyn a'r Gororau. Yn l beirniad y gystadleuaeth: 'Mae'r plot yn gogleisio'r dychymyg'.

Mae rhywbeth rhyfedd iawn ac annisgwyl yn digwydd i Shauna Owen rhywbeth mor anhygoel nes bod pawb yn yr ysgol yn synnu a rhyfeddu.

Mae ei rhieni a Mrs Jenkins, y brifathrawes, yn syfrdan ac mae hyd yn oed doctoriaid yn crafu eu pennau. Y cyfan oherwydd gwers biano nad oedd Shauna eisiau mynd iddi, a chath fach ddu a gwyn o'r enw Nodyn.

Mae'r sylw sy'n cael ei roi i Shauna yn gwneud ei gelyn pennaf, Catherine Enfys Gwilym, hyd yn oed yn fwy o elyn. Beth fyddai'n digwydd pe bai Catherine Enfys Gwilym yn darganfod y rheswm am ddawn newydd Shauna?

Yn waeth na hynny, beth petai rhywbeth yn digwydd i Nodyn?
Does dim Adolygiad Cwsmer, hyd yma, i'r llyfr hwn.
 
Rhagor o Deitlau
Fe wnaeth pobl wrth brynu'r teitl hwn hefyd brynu'r canlynol:
Llyfrau Lloerig: Pws ...
Harriet Castor
£3.50
 
Prynwch
Straeon Cymru:10. Rhita Gawr
Esyllt Nest Roberts
£3.50
 
Prynwch
Cyfres Straeon Plant ...
Myrddin ap Dafydd
£4.50
 
Prynwch
Llyfr y Mis
Cymraeg
Apostol
Dyfed Edwards
£9.95
 
Prynwch
Saesneg
Bee Book, The
Jo Byrne
£9.99
 
Prynwch
Plant
Dathlu gyda Sali Mali
Ifana Savill
£6.99
 
Prynwch