Hafan Llyfrau Basged Man Talu Fy Nghyfrif Cymorth Cynigion Arbennig Cysylltu   English  
 
Dod o Hyd i Siop Lyfrau
 
Mewngofnodi
 
Cofrestru
Gwybodaeth Lyfryddol
Mynyddoedd Eryri / Snowdonia Collection, The
Rob Piercy
ISBN: 9781845271831 (1845271831)Dyddiad Cyhoeddi Hydref 2008
Cyhoeddwr: Gwasg Carreg Gwalch, Llanrwst
Fformat: Clawr Caled, 217x265 mm, 176 tudalen Iaith: Dwyieithog (Cymraeg a Saesneg) Ar gael Ein Pris: £25.00 
Does dim Adolygiad Cwsmer i'r teitl hwn.
 
Ysgrifennwch Adolygiad Cwsmer
Casgliad cyflawn o dirluniau mynydd yr artist, gyda dyfyniadau helaeth o'i ddyddiaduron dyluniadu, manion techneg, bywgraffiad, yn ogystal â chyflwyniad gan Gerallt Pennant. Cyfrol ddwyieithog, lliw llawn drwyddi.

A comprehensive collection of mountain landscape paintings by Rob Piercy, with explanotary notes from his diary, as well as a biography and an introduction by Gerallt Pennant. A bilingual book with colour photographs throughout.
English review follows

Mae hon yn gyfrol bersonol iawn i’r awdur; mae’n gyfrol wedi’i hysgrifennu gan arlunydd sy’n ymhyfrydu yn ein mynyddoedd. Dyna sut y dylai phob llyfr am y mynyddoedd gael ei greu - gan berson a all esbonio eu her, eu rhamant a’u rhyfeddod.

Mae’r llyfr yn ein hatgoffa o’r clasur gan Peter Bicknell British Hills and Mountains a gyhoeddwyd ym 1947, dros drigain mlynedd yn ôl. Ond wrth i ni edrych ar y llyfrau mae’r gymhariaeth yn glir o’r cychwyn, mae Rob Piercy yn nodi ei fod yn ystyried ei hunan yn lwcus ‘nid yn unig am fy mod i’n medru gwerthfawrogi rhyfeddodau’r mynydd-dir, dwi hefyd yn medru mynegi hynny yn weledol’ ac ar dudalen cyntaf llyfr Bicknell, mae’n son am ‘this affection for the hills is a very personal matter of memory and association, and inevitably a personal note will appear in this book’. Bu Bicknell yn aelod o’r Alpine Club, yn ddringwr penigamp a chawn weld enghreifftiau o dirluniau gan Francis Towne a William Henry Heaton Cooper yn y ddwy gyfrol.

Mae Rob a Peter Bicknell yn rhannu'r un diddordebau: arlunio sy’n cyfleu’r creigiau a siapiau’r cymoedd a bryniau Gogledd Cymru.

Pam fod hyn yn bwysig? Mae’n dangos bod gennym lyfr sy’n llawer iawn mwy na dim ond disgrifiad o’r mynyddoedd. Mae Piercy, wrth esbonio i ni ei safbwynt hanesyddol, yn rhoi ei hunan mewn cyd-destun traddodiad o awduron ac arlunwyr fel Pennant, Edward Pugh a John Piper, sydd i gyd yn adnabod y mynyddoedd yn dda ac yn medru cyfleu eu harddwch mewn print a delwedd.

Os am brynu’r llyfr hwn mae’n sicr y cewch oriau o bleser wrth gymharu un olygfa gyda’r llall. Mae’n hyfryd bod Piercy yn cynnwys llun Wilson, ‘Snowdon from Llyn Nantlle’ (tua 1765-6) a hefyd yn dangos ei waith ei hunan o’r un safle (ar dudalen 142).

Mae’r awdur yn mynd â ni gan ymhellach eto tuag at ei waith ei hunan: mae’n rhannu ei nodiadau o’i lyfrau taith ac mae’n dangos sut mae’n creu llun. Mae’n tanlinellu pwysigrwydd y mynyddoedd hefyd, nid fel lle i fyw neu weithio, ond lle i ddarganfod tawelwch a heddwch. Does dim ffermwyr yn ei luniau, felly dim ond dringwyr, ffigyrau o bell neu grwpiau yn cerdded y creigiau.

Mae hon yn gyfrol hardd, ddeniadol, wedi’i rhwymo’n hyfryd ac yn haeddu lle ar y silff gyda theitlau eraill o arbenigwyr y mynyddoedd.

Paul Joyner

********************

Rob Piercy has written and painted a volume of images of the mountains which show him as a hills-man in the best tradition of British hill literature. His volume is beautifully produced with an expensive feel to the binding and paper; a joy to have, especially if you love mountains.

The book echoes an earlier classic: Peter Bicknell’s British Hills and Mountains published in 1947 and shares the same sense of a personal response to upland scenery. Bicknell, an expert mountaineer and Fell walker, a member of the Alpine Club, notes how we should expect his volume to have a personal flavour and Piercy likewise mentions his affection and pride at being able to write about and illustrate Eryri. Both books contain plates of the artists Francis Towne and William Heaton Cooper who depicted the harsh cliff-faces with keen eyes. Bicknell and Piercy are kindred spirits who demonstrate the deep Romantic tradition of the scholar-walker.

We are treated to insights from Piercy’s mountain notebooks and a section showing how he works through the process of completing a watercolour. The glory of the book are the plates of Piercy’s watercolours and he has helpfully organised them in regions so that it might be possible to visit the sites in person.

The mountains here are generally shown empty of people, only some of the landscapes have walkers, but there are no farmers or local residents. Piercy makes it clear that for him the mountains are for contemplation and peace and the reader will be amply rewarded here with both.

Paul Joyner

Gellir defnyddio'r adolygiad hwn at bwrpas hybu, ond gofynnir i chi gynnwys y gydnabyddiaeth ganlynol: Adolygiad oddi ar www.gwales.com, trwy ganiatâd Cyngor Llyfrau Cymru.

It is possible to use this review for promotional purposes, but the following acknowledgment should be included: A review from www.gwales.com, with the permission of the Welsh Books Council.

There can be little doubt that Rob Piercy is one of the finest landscape painters in Wales. His work portrays isolated terrain in north-west Wales with a brilliance that is compelling. This splendidly produced large volume is a celebration of his talent and a publication that all his admirers have been waiting for.

Piercy is a climber as well as a painter and, as one might expect, the Snowden peak features heavily in the book. But we also have the pygmies as well as the giant; Cnicht and Cwm Idwal, to take just two examples. The book covers a period of over two decades, during which the artist has acquired a profound knowledge of the region and this has resulted in an instinctive knowledge of where to paint at a particular time of day. One hundred and thirty reproductions of his work appear in these pages, many of which were exhibited at the National Eisteddfod in Cardiff last summer. Piercy has kept a working record in various notebooks concerning his approach to the paintings. These give a helpful insight into his approach: ‘Painting into the light gives a painting a spiritual quality,’ he writes.

In the last century photography has taken over from the pencil and the paintbrush to some extent in capturing landscape and this, as well as the vogue of modernism, has resulted in a decline in landscape painting. But despite this trend there seem to be a number of fine painters in this genre in Wales, and Rob Piercy is among the best of these. ‘I consider myself lucky,’ he writes, ‘to be able not only to appreciate the wonders of the mountain environment but also to express it visually.’

Dewi Roberts

It is possible to use this review for promotional purposes, but the following acknowledgment should be included: A review from www.gwales.com, with the permission of the Welsh Books Council.

Gellir defnyddio'r adolygiad hwn at bwrpas hybu, ond gofynnir i chi gynnwys y gydnabyddiaeth ganlynol: Adolygiad oddi ar www.gwales.com, trwy ganiatâd Cyngor Llyfrau Cymru.


Bywgraffiad Awdur:
Yn aelod o Academi Frenhinol Cambria a Chymdeithas Dyfrlliw Cymru, mae Rob Piercy wedi bod yn paentio tirluniau yn broffesiynol ers yr 1980au cynnar. Gadawodd ei swydd athro i ganolbwyntio yn gyfangwbl ar ei baentio yn 1989. Mae hefyd yn fynyddwr profiadol – yn aelod o Glwb Alpaidd Prydain ac wedi dringo a cherdded mynyddoedd ledled Ewrop.

Mae'r cribau a'r cymoedd uchel a'r clogwyni yn ei gyfareddu ac mae'n cael ei gydnabod fel un o brif arlunwyr mynydd Prydain. Yn y casgliad hwn, mae'n troi at ei hoff fynyddoedd – y rhai sy'n codi wrth ei draed yn Eryri.
Gwybodaeth Bellach:
130 o luniau lliw (yn cynnwys nifer helaeth o waith newydd ar gyfer arddangosfa arbennig ar Faes yr Eisteddfod yng Nghaerdydd fis Awst) gydag adran i bob cadwyn o fynyddoedd yn Eryri ac adrannau eraill ar grefft y tirluniwr dyfrlliw a rhai o'i hoff lecynnau a nodweddion yn Eryri. Ar ben hynny, mae'n llawn anecdotau a phytiau difyr am ei grefft a'r hyn sy'n ei gyfareddu yn Eryri.

Dywed Gerallt Pennant: 'Eryri sy'n cael ei charu'n angerddol ganddo ydi Eryri Rob Piercy. Aeddfedodd y bachgen chwareus a'r dringwr mentrus i fod yn ddehonglwr craff o ddirgelion ei hoff fynyddoedd. Llwyddodd i gyfleu llonyddwch gwargrwm y Carneddau, holltau ac agennau'r Glyderau a dyfnderoedd llynnoedd godre'r Wyddfa. Trwy ei waith rhoddodd ei stamp ar y tirlun, crëodd arddull sy'n adnabyddus a phoblogaidd a llwyddodd i gyfleu ei ymdeimlad tuag at Eryri i gynulleidfa eang a gwerthfawrogol.'
Mae'r teitl yma yn y categori a/neu is-gategori canlynol:
Does dim Adolygiad Cwsmer, hyd yma, i'r llyfr hwn.
 
Rhagor o Deitlau
Fe wnaeth pobl wrth edrych ar y teitl hwn hefyd edrych ar y canlynol:
Cwm Tecaf, Y - Cwm ...
David Williams
£19.99
 
Prynwch
Llyfr y Mis
Cymraeg
Apostol
Dyfed Edwards
£9.95
 
Prynwch
Saesneg
Bee Book, The
Jo Byrne
£9.99
 
Prynwch
Plant
Dathlu gyda Sali Mali
Ifana Savill
£6.99
 
Prynwch