Hafan Llyfrau Basged Man Talu Fy Nghyfrif Cymorth Cynigion Arbennig Cysylltu   English  
 
Dod o Hyd i Siop Lyfrau
 
Mewngofnodi
 
Cofrestru
Gwybodaeth Lyfryddol
Pobol Drws Nesa - Taith Fusneslyd drwy Iwerddon
Ioan Roberts
ISBN: 9781845271879 (1845271874)Dyddiad Cyhoeddi Tachwedd 2008
Cyhoeddwr: Gwasg Carreg Gwalch, Llanrwst
Fformat: Clawr Meddal, 215x138 mm, 160 tudalen Iaith: Cymraeg Archebir yn l y galw Ein Pris: £8.50   
Does dim Adolygiad Cwsmer i'r teitl hwn.
 
Ysgrifennwch Adolygiad Cwsmer
Argraffiadau ac anecdotau o adnabyddiaeth a theithiau'r awdur â'r Iwerddon am dros 40 mlynedd. Sail y gyfrol hon yw gwibdaith o amgylch yr ynys yn hydref 2007 lle bu'n ymweld â hen ffrindiau a chyfarfod rhai newydd. Prociodd hynny ei gof am deithiau blaenorol, a chawn gipolwg ar rai o newidiadau economaidd a gwleidyddol y degawdau diwethaf.

Impressions and anecdotes of the author's visits to Ireland during 40 years. Includes many black and white and colour photographs.
Gwibdaith hwyliog o amgylch yr Ynys Werdd yw Pobol Drws Nesa wrth ddilyn Ioan Roberts o un pegwn o'r wlad i'r llall. Yn ystod y daith, mae'n hel atgofion melys am sawl ymweliad busnes yn ogystal phleser i wlad ei 'gefndryd' gwlad sydd mor agos at ei galon. Ond wrth sgwrsio gyda ffrindiau hen a newydd, mae'r awdur hefyd yn myfyrio ar Iwerddon ddoe a heddiw yr Iwerddon ramantus a chroesawgar, dyddiau tlawd y mulod a'r mawn, a hynny gyferbyn gwlad gyfoethog a gor-dwristaidd y teigr Celtaidd.

Yn amlwg, mae'r daith hon yn 2007 yr un mor fyrlymus a lliwgar holl deithiau'r awdur i'r Iwerddon. Mae'r awdur yn cynnig llu o ryfeddodau i'r darllenydd gan gwrdd phobl radlon y De a phobl galetach y Gogledd. Ceir hanesion difyr o'r gorffennol pan fagiodd Gortina i gyrraedd Baile n Fhertaraigh yn 1969 a phan fu'n rhannu tafarn y Granvilles yn Dingle gyda neb llai na'r Taoiseach Bertie Aherne neu Byrti A Hyrn! Yna, daw'n l at heddiw, i'n difyrru rhagor o'i ddanteithion: Gwyddeles a chanddi 14 o blant sy'n dangos iddo eilun arwr pentref Dungarvan, y milgi, Master McGrath a sgwrs gyda'r best white soul singer on the planet. Mae hefyd yn ymweld llu o Gymry ar yr ynys. Yn ogystal pherlau doniol a difyr, mae Ioan Roberts hefyd yn cyffwrdd throbwyntiau a phersonau gwleidyddol a hanesyddol yr Iwerddon.

I raddau, mae'n hiraethu am Iwerddon ddoe ac ar adegau oherwydd hyn, teimla'r darllenydd bod yr awdur yn gyndyn iawn o feirniadu'r wlad a'i phobl, er gwaethaf sefyllfa'r iaith a'r diwylliant. Dechreua'r llyfr gyda dyfyniadau haerllug Gerallt Gymro a Caitlin Thomas gan roi'r argraff bod yr awdur am fynd at wraidd y berthynas rhwng y Cymry a'r Gwyddelod gan gwestiynu a oes perthynas 'agos' rhwng y ddwy wlad o gwbl? Ond ceir y teimlad nad yw'r awdur yn fodlon mentro i'r meysydd yma gan fod yn well ganddo'r Iwerddon ramantaidd ei naws sydd yn prysur ddiflannu.

Ni ellir dadlau er hynny nad yw Ioan Roberts yn voyeur heb ei ail. Heb os, mae wedi pacio ei ddarllenwyr mewn siwtces ac wedi mynd nhw gydag o ar ei daith. Wedi diweddglo sy'n dod deigryn i'r llygad, mae'r darllenydd yn ysu am bacio ei fag, neidio i'r car ac anelu am Gaergybi . . . cyn ei bod hi'n rhy hwyr.

Llinos Griffin

Gellir defnyddio'r adolygiad hwn at bwrpas hybu, ond gofynnir i chi gynnwys y gydnabyddiaeth ganlynol: Adolygiad oddi ar www.gwales.com, trwy ganiatd Cyngor Llyfrau Cymru.

It is possible to use this review for promotional purposes, but the following acknowledgment should be included: A review from www.gwales.com, with the permission of the Welsh Books Council.
Gwybodaeth Bellach:
Argraffiadau ac anecdotau o adnabyddiaeth a theithiau'r awdur 'r ynys am dros 40 mlynedd.

Fyth er pan gyrhaeddodd bentref Baile an Fhirtaraigh 'wysg ei din mewn Cortina' yn 1969, mae Ioan Roberts yn dioddef pyliau o'r Frech Werdd.

Yr unig feddyginiaeth i'r clwy yw ymweld ag Iwerddon sawl gwaith y flwyddyn i godi'r galon. Llwyddodd i wneud hynny, weithiau ar ei wyliau, dro arall yn ei waith fel newyddiadurwr.

Gyda'r hawl i fusnesu sy'n dod yn sgil y swydd honno, daeth i adnabod y wlad 'i phobol bron gystal 'i brodorion.

Sail y gyfrol hon yw gwibdaith o amgylch yr ynys yn hydref 2007 lle bu'n ymweld hen ffrindiau a chyfarfod rhai newydd. Prociodd hynny ei gof am deithiau blaenorol, a chawn gipolwg ar rai o newidiadau economaidd a gwleidyddol y degawdau diwethaf.

O hen dawelwch Kerry i heddwch newydd Belfast, o yfed hwyrol gyda Bertie Ahern i atgofion Cymro cant oed am Wrthryfel 1916, cawn straeon dwys a doniol sy'n ein helpu i ddeall ein cymdogion agosaf ychydig yn well.
Mae'r teitl yma yn y categori a/neu is-gategori canlynol:
Does dim Adolygiad Cwsmer, hyd yma, i'r llyfr hwn.
 
Rhagor o Deitlau
Fe wnaeth pobl wrth brynu'r teitl hwn hefyd brynu'r canlynol:
Colin Jackson - The ...
Colin Jackson
£7.99
 
Prynwch
Cyfres Cymêrs Cymru: ...
Emlyn Richards
£4.95
 
Prynwch
Gower in History - Myth, ...
Paul Ferris
£9.95
 
Prynwch
Llyfr y Mis
Cymraeg
Apostol
Dyfed Edwards
£9.95
 
Prynwch
Saesneg
Bee Book, The
Jo Byrne
£9.99
 
Prynwch
Plant
Dathlu gyda Sali Mali
Ifana Savill
£6.99
 
Prynwch