Hafan Llyfrau Basged Man Talu Fy Nghyfrif Cymorth Cynigion Arbennig Cysylltu   English  
 
Dod o Hyd i Siop Lyfrau
 
Mewngofnodi
 
Cofrestru
Gwybodaeth Lyfryddol
Am y Tywydd – Dywediadau, Rhigymau a Choelion
Twm Elias
ISBN: 9781845271916 (1845271912)Dyddiad Cyhoeddi Tachwedd 2008
Cyhoeddwr: Gwasg Carreg Gwalch, Llanrwst
Darluniwyd gan Helen FlookFformat: Clawr Meddal, 215x138 mm, 288 tudalen Iaith: Cymraeg Allan o brint Ein Pris: £12.00   
Does dim Adolygiad Cwsmer i'r teitl hwn.
 
Ysgrifennwch Adolygiad Cwsmer
Casgliad o ddywediadau a rhigymau am y tywydd. Dros y canrifoedd, drwy sylwgarwch a ffraethineb, daeth miloedd o 'ddywediadau tywydd' yn elfen gref o'n hiaith lafar. Ers blynyddoedd, bu Twm Elias yn eu casglu o bob cwr o Gymru gan gyhoeddi dros 70 o erthyglau arnynt yn Llafar Gwlad. Am y tro cyntaf, casglwyd y cyfan rhwng cloriau un gyfrol.

A collection of sayings and rhymes about the weather. Many of the sayings have become an important part of our speech throughout the centuries. For many years, Twm Elias has been collecting different sayings and rhymes from all parts of Wales and has published his research in over 70 articles in Llafar Gwlad. Those articles are now collected in one volume.
Dywedir bod trafod y tywydd yn obsesiwn gennym, a gwelsom hynnyn glir yn yr holl sylw a gafodd yr eira'n ddiweddar. Un a ddechreuodd sylwi'n gynnar iawn ar arwyddion y tywydd yw awdur y gyfrol werthfawr hon gan iddo, pan oedd yn blentyn yn Ysgol Clynnog, wrando ar eglurder y sŵn saethu yng ngwaith Trefor a gwneud yn siŵr nad oedd yr Eifl yn gwisgoi chap cyn penderfynu a oedd hi am fod yn noson dda i chwarae ar l ysgol ai peidio.

Deillio oi golofn yn Llafar Gwlad a wnaeth y llyfr hwn. Erbyn hyn, maer golofn am y tywydd wedi ymddangos yn ddi-dor am 78 o rifynnau. Ceir yn y gyfrol gasgliad o ryw 2,600 o arwyddion a dywediadau am y tywydd ar tymhorau, gydar cyfoethocaf yn dod o ffynonellau llafar sy'n deillio o bob rhan o Gymru. Bydd y llyfr yn apelio at y sawl sydd yn ymddiddori mewn lln gwerin neu unrhyw un sydd diddordeb mewn ceisio darogan y tywydd.

Rhennir y llyfr yn ddestlus iawn i chwe phennod amrywiol yn cofnodi dywediadau tywydd sy'n amrywio o arwyddion sy'n gysylltiedig hen wyliau crefyddol a gwyliau cyn hanes i rai mwy dibynadwy sy'n dod o fyd natur ac, yn fwy dibynadwy fyth, sy'n dod wrth arsylwi ar gyfeiriad y gwynt a darllen y cymylau. Calondid oedd darllen, a ninnau yn dioddef mis Chwefror arbennig o galed, fod Chwefror teg yn difethar un ar ddeg a bod Gwell hinddrwg na hindda yn Chwefror.

Mae ambell un or dywediadau megis Glaw ym Mai sydd fara drwyr flwyddyn a Dim glaw Mai, dim ml Medi yn deillio o arsylwadau cymdeithas oedd yn ddibynnol ar gynnyrch y cynhaeaf.

Maer awdur yn cydnabod bod yna fwy o goel ar rai dywediadau nai gilydd. Gwirebau yw rhai fel
Ganol Mawrth a chanol Medi,
Dydd a nos run hyd i gili
syn cyfeirio at gyhydnos y gwanwyn a chyhydnos yr hydref.

Ond ceir cyfle hefyd i werthfawrogi ac elwa ar graffter a doethineb amaethwyr a physgotwyr gydau bywoliaeth o ddydd i ddydd yn dibynnu ar adnabod arwyddion y tywydd. Nodir pwysigrwydd yr wybodaeth hon i lenwir bylchau lleol na cheir gan ragolygon y swyddfa dywydd. Er enghraifft, byddai pobl Aber-erch yn dweud, Cloch eglwys Pwllheli yn swnion agos glaw mawr yn ymyl.

Cyfrol werthfawr yw hon iw chadw wrth law a phori ynddi'n aml gan fod yma gyfoeth o ddywediadau, rhigymau, coelion a hiwmor syn ffrwyth gwaith casglwr a chofnodwr trylwyr.

Dorothy Williams

Gellir defnyddio'r adolygiad hwn at bwrpas hybu, ond gofynnir i chi gynnwys y gydnabyddiaeth ganlynol: Adolygiad oddi ar www.gwales.com, trwy ganiatd Cyngor Llyfrau Cymru.

It is possible to use this review for promotional purposes, but the following acknowledgment should be included: A review from www.gwales.com, with the permission of the Welsh Books Council.

Bywgraffiad Awdur:
Mae Twm Elias yn gweithio ym Mhlas Tan y Bwlch fel darlithydd. Clywir ei lais yn aml ar Radio Cymru, yn arbennig ei gyfraniadau i'r rhaglen 'Galwad Cynnar' ar foreau Sadwrn. Cyhoeddodd nifer o gyfrolau ar ln gwerin ac mae'n olygydd y cylchgrawn Fferm a Thyddyn.
Gwybodaeth Bellach:
Oes ganddon ni obsesiwn gyda siarad am y tywydd yng Nghymru? Mae'n tywydd mor gyfnewidiol nes ei fod yn angor hwylus i bob sgwrs ffn a phen stryd. Does dim dwywaith chwaith ei bod hi'n bwysig inni wybod sut dywydd wneith hi drannoeth yn aml. Mae'r rhagolygon tywydd yn elfen hanfodol o unrhyw wasanaeth cyfathrebu. Dros y canrifoedd, drwy sylwgarwch a ffraethineb, daeth miloedd o 'ddywediadau tywydd' yn elfen gref on hiaith lafar.

Mae'r dywediadau hyn yn lleol yn aml. Ers blynyddoedd, bu awdur y gyfrol hon yn eu casglu o bob cwr o Gymru gan gyhoeddi dros ddeg a thrigain o erthyglau arnynt yn y cylchgrawn Llafar Gwlad. Mae arwyddion yn l y misoedd a'r tymhorau; arwyddion o fyd natur a thrwy sylwi ar yr haul, y sr a'r lleuad; arwyddion yn codi o sylwi ar y mr, y gwynt a natur cymylau. Mae rhai yn hen iawn, eraill yn codi o sylwi ar elfennau yn y byd modern. Mae gennym eirfa gyfoethog am y tywydd, hefyd rhigymau a phenillion.

Am y tro cyntaf, casglwyd y cyfan rhwng cloriau un gyfrol. Digon o destun trafod am genedlaethau!
Does dim Adolygiad Cwsmer, hyd yma, i'r llyfr hwn.
 
Rhagor o Deitlau
Fe wnaeth pobl wrth brynu'r teitl hwn hefyd brynu'r canlynol:
Ffair Gaeaf a ...
Kate Roberts
£5.00
 
Prynwch
Images of Wrexham - The ...
Geoffrey A. Jones
£9.99
 
Prynwch
Llyfrau Llafar Gwlad: 66. ...
Dewi E. Lewis
£4.95
 
Prynwch
Llyfr y Mis
Cymraeg
Filò
Siân Melangell Dafydd
£8.99
 
Prynwch
Saesneg
Eat. Sleep. Rage. Repeat.
Rebecca Roberts
£8.99
 
Prynwch