Hafan Llyfrau Basged Man Talu Fy Nghyfrif Cymorth Cynigion Arbennig Cysylltu   English  
 
Dod o Hyd i Siop Lyfrau
 
Mewngofnodi
 
Cofrestru
Gwybodaeth Lyfryddol
Wyn a'i Fyd
Wyn Lodwick
ISBN: 9781845271961 (1845271963)Dyddiad Cyhoeddi Tachwedd 2009
Cyhoeddwr: Gwasg Carreg Gwalch, Llanrwst
Fformat: Clawr Meddal, 215x138 mm, 128 tudalen Iaith: Cymraeg Archebir yn l y galw Ein Pris: £7.50   
Does dim Adolygiad Cwsmer i'r teitl hwn.
 
Ysgrifennwch Adolygiad Cwsmer
Hunangofiant y morwr o'r Pwll, Llanelli sydd hefyd yn glarinetydd jazz gyda phrofiadau â chysylltiadau ag arwyr y byd hwnnw yn Efrog Newydd. Mae hon yn llawer mwy na chyfrol ar jazz, mae hi'n gofnod hanesyddol hefyd am Dre'r Sosban pan oedd y lle'n brifddinas y diwydiant tun, cyfnod pan oedd cymdogaeth dda yn rhywbeth mwy nad ystrydeb.

The autobiography of a seaman from Pwll, Llanelli, who became a renowned jazz clarinetist, rubbing shoulders with some of the greats of the New York jazz scene. In addition to his recollections of the jazz world the book gives a historical account of the close knit community of Llanelli, the one-time tin capital of the world.
Os oes na un elfen or hunangofiant eithriadol ddarllenadwy hwn sy fel petai yn crisialu statws Wyn Lodwick yn y byd diwylliannol Cymraeg, ei gariad at Lanelli ai gymeriad hoffus, ynar sn am ei gyfeillgarwch Ray Gravell yw'r elfen honno. Bob tro y byddwn in ei weld e medd Wyn, fe fydde fen gofyn i fi pwy oedd Peanuts Hucko a finnen dweud wrtho mai ef oedd clarinetydd Glenn Miller . . . Cyn hir, fi oedd Peanuts Hucko i Grav. Yn ei gar byddain weindior ffenest lawr a gweiddir enw arna i - Peanuts Hucko! Shwd wyt ti achan. Maer stori yn adrodd cyfrolau am gyfeillgarwch, am natur ddemocrataidd y gymdeithas Gymraeg lle gall chwaraewr rygbi rhyngwladol weiddi ar gerddor jazz ar draws y stryd, ac maen tystio hefyd ir dylanwad Americanaidd ar fywyd a cherddoriaeth Wyn Lodwick. Daeth band Glenn Miller yn enwog yn ystod yr Ail Ryfel Byd, wrth gwrs, ac fe aeth yr Hucko hanesyddol ymlaen i chwarae ym mand Louis Armstrong. Ac, mewn ffordd, mae hyn yn ddrych o ddatblygiad Wyn ei hun.

Y GIs Du a fun aros yn Llanelli a gyflwynodd Wyn i jazz, ac fel yr hyn sy'n cael ei ddweud yn y gyfrol, datblygodd ei ddiddordeb yn y gerddoriaeth yn edmygedd a pharch at ddiwylliant a brwydr yr Affro-Americaniaid dros ryddid a hawliau sifil. Clywn am Wyn yn cwrdd nifer o fawrion y byd jazz, gan gynnwys Duke Ellington ac Ella Fitzgerald, ond clywn hefyd am y traddodiad jazz yng Nghymru. Nid ymddangos o unman wnaeth Wyn. Roedd yn edmygu cerddoriaeth y clarinetydd o Fangor, Harry Parry, yn gyfaill r pianydd Cymraeg gorau oll, Dil Jones o Gastellnewydd Emlyn, ac yn ysbrydoliaeth ir pianydd ai gyd-frodor o drer sosban, Deian Hopkin. Felly, yn ogystal bod yn hunangofiant unigolyn, mae yma hefyd dalp hanfodol o hanes diwylliannol Cymru yn yr ugeinfed ganrif. Dwin anghytuno ag un peth o fewn y gyfrol. Rwtsh deallusol yw jazz modern yn l Wyn - maer hunangofiant ar ei hyd yn awgrymu ei fod yn fwy eang ei orwelion na hynny!

Daniel Williams

Gellir defnyddio'r adolygiad hwn at bwrpas hybu, ond gofynnir i chi gynnwys y gydnabyddiaeth ganlynol: Adolygiad oddi ar www.gwales.com, trwy ganiatd Cyngor Llyfrau Cymru.

It is possible to use this review for promotional purposes, but the following acknowledgment should be included: A review from www.gwales.com, with the permission of the Welsh Books Council.
Gwybodaeth Bellach:
Harry Parry o Gaellepa, Dill Jones or Cei Newydd a Wyn Lodwick or Pwll. Dyna drindod o offerynwyr a wnaeth roi Cymru ar fap jazz y byd. A nawr mae hunangofiant Wyn yn tynnur tri at ei gilydd.

Yn Wyn ai Fyd cawn hanes jazz drwy eiriaur clarinetydd hynaws, cyfrol syn dwyn cyfraniad y tri at ei gilydd. Harry oedd arwr Wyn, Dill oedd ei ffrind agosaf.

Mae hon yn llawer mwy na chyfrol ar jazz, mae hin gofnod hanesyddol hefyd am Drer Sospan pan oedd y llen brifddinas y diwydiant tin, cyfnod pan oedd cymdogaeth dda yn rhywbeth mwy nad ystrydeb. Mae hi hefyd yn cofnodi brwydr bersonol Wyn dros gyfiawnder i bobl ddu, o ddyfodiad milwyr Americanaidd duon i Lanelli yn 1942 at orseddir Arlywydd du cyntaf yn y Tŷ Gwyn.
Does dim Adolygiad Cwsmer, hyd yma, i'r llyfr hwn.
 
Rhagor o Deitlau
Fe wnaeth pobl wrth brynu'r teitl hwn hefyd brynu'r canlynol:
Hogan Horni
Menna Medi
£3.00
 
Prynwch
Hogan Horni Isio Mwy
Menna Medi
£3.00
 
Prynwch
Tipyn O'n Hanes: Stori'r ...
Catrin Stevens
£5.99
 
Prynwch
Llyfr y Mis
Cymraeg
Apostol
Dyfed Edwards
£9.95
 
Prynwch
Saesneg
Bee Book, The
Jo Byrne
£9.99
 
Prynwch
Plant
Dathlu gyda Sali Mali
Ifana Savill
£6.99
 
Prynwch