Hafan Llyfrau Basged Man Talu Fy Nghyfrif Cymorth Cynigion Arbennig Cysylltu   English  
 
Dod o Hyd i Siop Lyfrau
 
Mewngofnodi
 
Cofrestru
Gwybodaeth Lyfryddol
Rhywbeth Bob Dydd
Hafina Clwyd
ISBN: 9781845272005 (1845272005)Dyddiad Cyhoeddi Medi 2008
Cyhoeddwr: Gwasg Carreg Gwalch, Llanrwst
Fformat: Clawr Meddal, 215x138 mm, 160 tudalen Iaith: Cymraeg Allan o brint Ein Pris: £8.50   
Does dim Adolygiad Cwsmer i'r teitl hwn.
 
Ysgrifennwch Adolygiad Cwsmer
Beth ddigwyddodd ar y dyddiad hwn yn hanes Cymru - pytiau o ysgrifau difyr. Lle bo gan Hafina Clwyd stori neu anecdot neu atgof difyr a pherthnasol i'w rannu am bethau ac am y bobl a saernïodd gymeriad ein gwlad, gellwch fentro ei bod hi'n gwneud hynny, gan ychwanegu ei phytiau blasus at y ffeithiau a'r dyddiadau moel.

What happened on this day in Wales's history - a compilation of interesting articles. Written by one of Wales's best-loved journalists, Hafina Clwyd.
Fel un syn dueddol o fod r radion gefndir dyddiol yn y tŷ, bu un cwestiwn yn fy mhoeni byth a hefyd. Beth fyddai cyflwynwyr Radio Cymru yn ei wneud heb y papurau newydd Saesneg? Maer rhaglennin frith o hanesion am yr hyn a ddigwyddodd ar y dyddiad ar dyddiad penblwyddi pobol a digwyddiadaun bennaf ar rheiny heb unrhyw gysylltiad Chymru o gwbl.

Bellach ni fydd gan y cyflwynwyr diog hyn unrhyw esgus dros beidio llenwi eu bylchau chyfeiriadau at ddigwyddiadau Cymreig, diolch i Hafina Clwyd. Ar hyd y blynyddoedd mae Hafina, drwy gyfrwng ei cholofnau, wedi cyfoethogi fy ngwybodaeth yn gyson chyfeiriadau difyr a diddan, nid yn unig at bobol au hanesion, ond am yr hanesion sydd y tu l ir hanesion, fel petai.

Fedra i ddim ond amenior hyn a ddywed yn ei Rhagair i Rhywbeth bod dydd. Bob bore wrth wrando ar Radio Cymru caf fy ngwrychyn wedii godi a theimlaf ein bod yn feunyddiol gael ein gwladychu. Un ar l y llall maer cyflwynwyr di-feddwl-ddrwg yn dweud ei bod hin ben-blwydd Tom Cruise neun saith ganmlwyddiant arwyddor Magna Carta neun ddiwrnod cofio marwolaeth Nelson. Anaml iawn y clywir unrhyw beth am hanes ein cenedl ni.

Ac am iddi awgrymu y dylai ymchwilwyr BBC Cymru fod yn fwy chwilfrydig, pwy all anghytuno hi?

Y codi gwrychyn hwn wnaeth sbarduno Hafina i fynd ati i weld a fedrai ddod o hyd i rywbeth Cymreig ar gyfer pob diwrnod o'r flwyddyn. Ar canlyniad yw trysor o gyfrol a fydd wrth fy mhenelin ochr yn ochr Geiriadur Briws ar Odliadur, a chyfrolau eraill anhepgorol ar silff fy nghyfarwyddiaduron. Wn i ddim sut gafodd Hafinar amser nar amynedd i ymgymryd r fath dasg. Mae hin haeddu medal o faint padell ffrio am ei champ.

Ond gadewch i mi roi enghraifft i chi or gymwynas a wnaeth hi ni. Rwyn troi at y papurau tabloid, ac at eu colofn penblwyddi. Rhestrir heddiw (27 Medi) benblwyddi Doris Day (1924), Muhammed Ali (1942) a George Harrison (1943). Ond trowch at yr un dyddiad yng nghyfrol Hafina ac fe gewch wybod bod cyfarfod cyntaf Bwrdd Croeso Cymru wedi ei gynnal yn Amwythig ar y diwrnod hwn yn 1948. Yna cawn lwyth o ffeithiau perthnasol am hanes sefydlur Bwrdd.

Dyma droi wedyn at ddiwrnod fy mhen-blwydd (21 Rhagfyr, rhag ofn eich bod chin awyddus i brynu presant i mi). Ar y diwrnod hwnnw yn 1495 y bu farw Siaspar Tudur, ddeng mlynedd ar l iw nai ddod yn Harrir Seithfed. Roedd Siaspar yn fab i Owain Tudur a Catherine de Vallois.

Maer gyfrol yn gyforiog o ffeithiau difyr ac yn chwa o awel iach yn nyddiau twpeiddio, a gwladychu anfwriadol a bwriadol Prydeinig o bob cyfeiriad. Rhywbeth Bob Dydd, ie – a rhywbeth am byth.

Lyn Ebenezer

Gellir defnyddio'r adolygiad hwn at bwrpas hybu, ond gofynnir i chi gynnwys y gydnabyddiaeth ganlynol: Adolygiad oddi ar www.gwales.com, trwy ganiatd Cyngor Llyfrau Cymru.

It is possible to use this review for promotional purposes, but the following acknowledgment should be included: A review from www.gwales.com, with the permission of the Welsh Books Council.

Gwybodaeth Bellach:
Rhwng caneuon ar y radio mae lle'r pethau yma, medd rhai, neu i lenwi tyllau yng nghonglau colofnau'r papurau dyddiol. Dyna'r mannau lle disgwyliwn glywed neu weld maniach gwybodaeth am yr hyn ddigwyddodd ar y diwrnod hwn flynyddoedd yn l. Ta waeth, meddan ni a throi at ein pethau bob dydd.

Nid cyfrol felly yw hon. Oes, mae yma esgyrn sychion o ddigwyddiadau a dathliadau ar gyfer pob dydd o'r flwyddyn. Ond y mae yma hefyd lawer mwy y mae hi, yng ngeiriau'r awdur ei hun 'yn ddarlun o'r genedl liwgar hon sydd gennym'. Nid enw a dyddiad geni; nid teitl a dyddiad cyhoeddi mi gawn hanes y person perthnasol a seren aur am ei gyfraniad; mi gawn wybod sut y llwyddodd cyhoeddiad i dorri tir newydd.

I'r rhai sy'n gwybod am arddull Hafina Clwyd, nid yw'n syndod iddynt ddeall nad yw'r awdur yn fodlon ei gadael hi ar hynny chwaith. Lle bo ganddi stori neu anecdot neu atgof difyr a pherthnasol i'w rannu am bethau ac am y bobl a saernodd gymeriad ein gwlad, gellwch fentro ei bod hi'n gwneud hynny gan ychwanegu ei phytiau blasus at y ffeithiau a'r dyddiadau moel.
Mae'r teitl yma yn y categori a/neu is-gategori canlynol:
Does dim Adolygiad Cwsmer, hyd yma, i'r llyfr hwn.
 
Rhagor o Deitlau
Fe wnaeth pobl wrth brynu'r teitl hwn hefyd brynu'r canlynol:
Celtic Christianity in ...
Oliver Davies
£19.99
 
Prynwch
Mynediad i Gymru: 2. ...
Elin Meek
£2.00
 
Prynwch
Mynediad i Gymru: 4. Cip ...
Carole Bradley
£2.00
 
Prynwch
Llyfr y Mis
Cymraeg
Apostol
Dyfed Edwards
£9.95
 
Prynwch
Saesneg
Bee Book, The
Jo Byrne
£9.99
 
Prynwch
Plant
Dathlu gyda Sali Mali
Ifana Savill
£6.99
 
Prynwch