Hafan Llyfrau Basged Man Talu Fy Nghyfrif Cymorth Cynigion Arbennig Cysylltu   English  
 
Dod o Hyd i Siop Lyfrau
 
Mewngofnodi
 
Cofrestru
Gwybodaeth Lyfryddol
Gŵr Hynod Uwchlaw'rffynnon
Geraint Jones
ISBN: 9781845272036 (184527203X)Dyddiad Cyhoeddi Hydref 2008
Cyhoeddwr: Gwasg Carreg Gwalch, Llanrwst
Fformat: Clawr Meddal, 260x200 mm, 72 tudalen Iaith: Cymraeg Archebir yn l y galw Ein Pris: £9.50   
Does dim Adolygiad Cwsmer i'r teitl hwn.
 
Ysgrifennwch Adolygiad Cwsmer
Cyflwyniad, hanes, lluniau mewn lliw, achau'r teulu a gwerthfawrogiad o'r arlunydd gwerin Robert Hughes, Uwchlaw'rffynnon, Llanaelhaearn, gan Geraint Jones. Traddodwyd ar achlysur agor arddangosfa o waith Robert Hughes yng Nghanolfan Hanes Uwchgwyrfai, 20 Medi 2006.

An introduction, biography, colour photographs, genealogy and appreciation of the artist Robert Hughes by Geraint Jones.
Teitl i godi chwilfrydedd yw Gŵr Hynod Uwchlawrffynnon. Maen codi tri chwestiwn ar unwaith – Ble mae Uwchlawrffynnon?, Pa ŵr a gysylltir r lle? a Beth oedd ei hynodrwydd?

Fferm ym mhlwyf Llanaelhaearn, sir Gaernarfon ywr lle ar Parchedig Robert Hughes (1811–92) ywr gŵr. Ar hynodrwydd mwyaf yn ei gylch (er nad yr unig un o bell ffordd) yw ir awydd godi ynddo, ac yntau o gwmpas yr hanner cant, i ddod yn arlunydd. Yn ffodus iawn cafodd ei ddarluniau byw (os nad realistig bob amser) eu cadw au trysori, gan ei ddisgynyddion yn bennaf. Rhoddant i ninnau heddiw olwg ddifyr ar ei ardal, ei gyfoedion – yn fyddigions a gwerinwyr – ai arwyr, sef yn anad neb weinidogion yr Hen Gorff.

Darlith a draddodwyd ar achlysur agor arddangosfa o ddarluniau Robert Hughes yng Nghanolfan Hanes Uwchgwyrfai, Clynnog Fawr yn 2006 yw sail testun y llyfr, ac maen amlwg ir traethu fod yn fywiog a difyr. Hyd yn oed mewn print maer ffraethineb crafog syn codi ir wyneb bob hyn a hyn yn peri gwn.

Cawn gan Geraint Jones fraslun o fywyd Robert Hughes a dryn ddramateiddiad ar brydiau, ac anodd ir rhai ohonom heb fod yn hyddysg yn y ffynonellau wybod ar brydiau ble yn union y maer ymchwil yn darfod ar dychymyg yn dechrau. Ymhlith y llu o bethau difyr a geir yma mae hanes Robert Hughes yn mynd i Lundain i ddysgu Saesneg (ac i wneud sebon), sut y daeth – er gwaethaf dewis enw barddol ychydig llai nag ysbrydoledig, Robin Goch! – i gael ei ystyried yn awdur y dernyn barddonol goreu yn yr iaith Gymraeg, ar hyn ai cymhellodd wrth ddewis gwraig.

I gyd-fynd r testun, cyhoeddir y cwbl o ddarluniau Robert Hughes y gwyddys amdanynt, a hynny mewn lliw. Portreadau ydynt gan mwyaf, a llawer ohonynt wedi dod yn hysbys am y tro cyntaf yn sgil poblogrwydd yr arddangosfa. Anodd efallai fyddai cytuno bod yma luniau ysblennydd fel yr honnwyd mewn pryddest goffadwriaethol iddo, ond anodd gwadu hefyd nad oedd gan Robert Hughes ryw ddawn i dynnu lluniau syn dal y sylw, ai fod yn haeddu lle (pa mor ddistadl bynnag) yn hanes celf ein gwlad. Yn arbennig ir sawl syn ymddiddori yn yr hanes hwnnw neu yn hanes Sir Gaernarfon, mae hon yn gyfrol werth ei chael.

Dewi Wyn Evans

Gellir defnyddio'r adolygiad hwn at bwrpas hybu, ond gofynnir i chi gynnwys y gydnabyddiaeth ganlynol: Adolygiad oddi ar www.gwales.com, trwy ganiatd Cyngor Llyfrau Cymru.

It is possible to use this review for promotional purposes, but the following acknowledgment should be included: A review from www.gwales.com, with the permission of the Welsh Books Council.

Gwybodaeth Bellach:
Roedd oes Robert Hughes, Uwchlaw'rffynnon, Llanaelhaearn yn sir Gaernarfon, yn rhychwantu'r bedwaredd ganrif ar bymtheg ar ei hyd, fwy neu lai. Roedd y ffermwr hwn yn nodweddiadol o'i oes, yn ymneilltuwr o argyhoeddiad, ac eto'n cowtowio i'w landlord, Sgweier Wyn, Glynllifon. Ond gellir ei ddisgrifio hefyd fel enigma, yn wir yn ŵr ecsentrig ac od yn y Gymru Gymraeg, wledig. Dyma borthmon, ffermwr, bardd, pregethwr, darlithydd, achyddwr ac areithiwr dirwest a ddaeth, yn dilyn ei hanner canfed pen-blwydd, yn arlunydd (arlunydd gwlad neu arlunydd naf fel y'i gelwir) gyda'i stiwdio ei hun yn Uwchlaw'r Ffynnon.

Yn y llyfr hwn ceir hanes bywyd a gwaith Robert Hughes, ynghyd thros drigain o'i luniau mewn lliw a holl achau teulu lluosog Uwchlaw'rffynnon.
Mae'r teitl yma yn y categori a/neu is-gategori canlynol:
Does dim Adolygiad Cwsmer, hyd yma, i'r llyfr hwn.
 
Rhagor o Deitlau
Fe wnaeth pobl wrth edrych ar y teitl hwn hefyd edrych ar y canlynol:
Pierino's Snowdonia
Pierino Algieri
£25.00
 
Prynwch
Fighting Chance - The ...
Irfon Williams
£7.50
 
Prynwch
Not Just a Pretty Place - ...
Huw Jenkins
£7.50
 
Prynwch
Llyfr y Mis
Cymraeg
Apostol
Dyfed Edwards
£9.95
 
Prynwch
Saesneg
Bee Book, The
Jo Byrne
£9.99
 
Prynwch
Plant
Dathlu gyda Sali Mali
Ifana Savill
£6.99
 
Prynwch