Hafan Llyfrau Basged Man Talu Fy Nghyfrif Cymorth Cynigion Arbennig Cysylltu   English  
 
Dod o Hyd i Siop Lyfrau
 
Mewngofnodi
 
Cofrestru
Gwybodaeth Lyfryddol
Lleisiau'r Rhyfel Mawr
Ifor ap Glyn
ISBN: 9781845272104 (1845272102)Dyddiad Cyhoeddi Tachwedd 2008
Cyhoeddwr: Gwasg Carreg Gwalch, Llanrwst
Golygwyd gan Lyn Ebenezer Fformat: Clawr Meddal, 215x138 mm, 200 tudalen Iaith: Cymraeg Ar gael Ein Pris: £7.50 
Does dim Adolygiad Cwsmer i'r teitl hwn.
 
Ysgrifennwch Adolygiad Cwsmer
A hithau'n 90 mlynedd ers diwedd y Rhyfel Mawr, mae'r genhedlaeth fu'n llygad-dystion i erchyllterau'r rhyfel honno bron wedi darfod o'r tir. Mae'r gyfrol hon yn seiliedig ar sgriptiau cyfres o'r un enw ar S4C pan fydd Ifor ap Glyn yn adrodd yr hanes yng ngeiriau'r milwyr a'r bobl gyffredin hynny a brofodd arswyd y rhyfel.

Ninety years following the end of World War I, the generation that witnessed the atrocities of that war has more or less disappeared. This volume is based on the script for a S4C television series, when Ifor ap Glyn reports what the civilians and soldiers that experienced the horror of war had to say.
Cyfrol i gyd-fynd chyfres deledu or un enw yw hon. Cyfrol wedi ei haddasu gan Lyn Ebenezer o sgriptiau Ifor ap Glyn. Cyfrol ddirdynnol yn olrhain hanes y Rhyfel Mawr yng ngeiriau'r rhai hynny oedd yn ei chanol hi, a'r rheiny ymysg geiriau olaf mwyafrif yr awduron.

Hwn oedd y Rhyfel Byd Cyntaf rhyfel a welodd gant o genhedloedd yn ymladd ar sawl cyfandir. Ond tystiolaeth un genedl sydd rhwng cloriaur gyfrol hon a dim ond y dystiolaeth sydd wedi goroesi yn Gymraeg mewn llythyrau personol a llythyrau ac erthyglau ir wasg gan y cyffredin ar ysgolhaig, Griffith Griffiths o Aber-erch a Saunders Lewis, yn fachgennaidd ddiniwed.

Mae cerrig milltir bras y rhyfel yn gyfarwydd ir rhan fwyaf ond yn y manion maer pethau ysgytwol yn aml iawn. Y ffaith seml i ddau gr 16eg Bataliwn ar 17eg Bataliwn or Ffiwsilwyr Cymreig gystadlu yn Eisteddfod Genedlaethol Bangor 1915 ac i arweinydd yr 17eg gael ei wahodd yn l ddwy flynedd yn ddiweddarach ar gyfer seremoni seml gan mai ef oedd unig aelod y cr oedd yn dal yn fyw.

Yn y llythyrau hyn cawn lawn cymaint o ddisgrifiadau o frwydraur bechgyn gydar tywydd ar llau chydar gelyn. Sylweddolwn bwysigrwydd eu gofal am eu traed mewn amgylchiadau gwlyb a budr a phwysigrwydd y ffatroedd sanau yn l yng Nghymru. Gwelwn eu gobaith cychwynnol y byddair cyfan drosodd erbyn y Nadolig yn cilio. Cawn ddisgrifiad o un yn cael ei saethu am droi cefn ar y brwydro ac eraill bron yn mynegi gobaith y caent eu dal yn garcharorion rhyfel allai pethau fod dim gwaeth.

Mae ambell olygfan codi gwn ambell un yn dod ar draws Cymro arall yn y lle mwyaf annisgwyl. Rhai eraill yn twyllor sensor trwy ddefnyddio cyfeiriadaeth Feiblaidd i egluro iw teuluoedd llen union yr oeddent. Un arall yn sn am ffrio tsips yn ei helmed ac yn gorfod rhoi honno am ei ben rhag cael ei ddal pan ddaeth y swyddog ir golwg.

Cyfrol syn gydymaith i gyfres deledu yw hon ac, fel nifer o gyfrolau tebyg, mae rhywun yn teimlo nad ydy hin gyflawn heb y llun ar y sgrin. Ac er mor gelfydd ywr gwead ar addasiad, casgliad o ddyfyniadau cronolegol sydd yma. Ond wedi dweud hynny, mae hin gyfrol bwysig ac yn un sydd yn gafael yn ei darllenydd oherwydd y manion syn serior cof.

Arwel Rocet Jones

Gellir defnyddio'r adolygiad hwn at bwrpas hybu, ond gofynnir i chi gynnwys y gydnabyddiaeth ganlynol: Adolygiad oddi ar www.gwales.com, trwy ganiatd Cyngor Llyfrau Cymru.

It is possible to use this review for promotional purposes, but the following acknowledgment should be included: A review from www.gwales.com, with the permission of the Welsh Books Council.

Gwybodaeth Bellach:
A hithau'n 90 mlynedd ers diwedd y Rhyfel Mawr, mae'r genhedlaeth fu'n llygad dystion i erchyllterau'r rhyfel honno bellach bron wedi darfod o'r tir. Ond mae eu lleisiau i'w clywed o hyd yn y llythyron niferus, dyddiaduron personol ac erthyglau papur newydd sydd wedi goroesi.

Mae'r gyfrol hon yn seiliedig ar sgriptiau cyfres o'r un enw ar S4C pan fydd Ifor ap Glyn yn adrodd yr hanes yng ngeiriau'r bobl gyffredin hynny, yn filwyr a sifiliaid, a brofodd arswyd y rhyfel. Roedd 25 o bapurau wythnosol Cymreig yn 1914 a chyhoeddid llythyrau milwyr yn amryw ohonynt mae'r rhain yn dystiolaeth uniongyrchol o fywyd bob dydd maes y gad. Daeth llawer o archifau teuluol nad ydynt wedi gweld golau dydd o'r blaen i'r amlwg yn ogystal.

Amcangyfrifir bod tua 100,000 o filwyr Cymraeg yn y Rhyfel Mawr. Drwy gyfrwng eu geiriau hwy eu hunain, maent yn parhau i rannu eu hiraeth, eu breuddwydion, a'u darluniau cignoeth weithiau, gyda ni heddiw.

'Mae y tir wedi ei chwythu a'i dyllu nes mae ei berfeddion allan ymhob cyfeiriad ... ac y mae fel pe baech yn byw mewn cae tatws gwlyb ar hyd y dydd. Nid gwlydd tatws welwch yn ymgodi o'r ddaear yma, ond coesau a phennau dynion.'
W.T. Williams, Llanllechid

Lleisiau Ddoe

A hithaun 90 mlynedd ers diwedd y Rhyfel Mawr, maer genhedlaeth a fun llygad-dyst i erchyllteraur rhyfel hwnnw bellach bron wedi diflannu or tir. Bur gyfres deledu ddiweddar ar S4C, Lleisiaur Rhyfel Mawr gan Cwmni Da, yn adrodd hanes y rhyfel o safbwynt y genhedlaeth honno o wŷr ifanc o Gymry drwy gyfrwng cyfoeth o lythyrau, erthyglau papur newydd a dyddiaduron personol.

Cymaint oedd llwyddiant y gyfres deledu bwerus nes iw chynhyrchydd amryddawn, Ifor ap Glyn, benderfynu mynd ati i greu cyfrol yn gronicl o brofiadaur Cymry ifanc. Addaswyd sgriptiaur gyfres, ar canlyniad yw casgliad arbennig o straeon a lluniau hynod ddiddorol, nifer nas gwelwyd or blaen, yn dwyn yr un teitl, Lleisiaur Rhyfel Mawr.

Oherwydd yr ymateb syfrdanol iw galw am lythyrau a dogfennau, bun gryn dasg i ddewis a dethol y pytiau iw cynnwys yn y rhaglenni. Cafwyd darnau o bapurau wythnosol fel Y Seren, yn ogystal deunydd o gasgliadau preifat, a hyd yn oed sgrapiau o bapurau melyn a oedd yn gorwedd mewn atig neu seler. Maer gyfrol hon fellyn ychwanegu at y cyfoeth a ymddangosodd yn y gyfres deledu.

Roedd llawer o bethau na ellid eu cynnwys yn y sgriptiau gwreiddiol, oherwydd cyfyngiadau ar hyd y rhaglenni, ond cytunwyd mai trueni fyddai eu hepgor or llyfr hwn, eglura Ifor ap Glyn.

Arddull llyfr lloffion sydd ir gyfrol, syn llifo o un stori neu ddyfyniad ir llall, gan ei gwneud yn hawdd iw darllen. Ceir pwt o lythyr at gariad neu ddarn o ysgrif ffurfiol, ar cwbl yn plethu i greu un stori, o safbwynt cannoedd o Gymry ifanc.

Un o nodweddion hyfrytaf llyfr lloffion ywr croestoriad o ddeunydd a geir ynddo, meddai Ifor gan ychwanegu, nid oes rhaid esbonior rheswm dros ddewis y tamaid hwn neur hanesyn arall.

Maer gyfrol yn dechrau yn y dechrau gyda llofruddiaeth Franz Ferdinand, Arch-ddug Awstria, a arweiniodd at y Rhyfel Byd Cyntaf, ac yn mynd ni fesul cam drwyr digwyddiadau hyd at ddiwedd y rhyfel union naw deg mlynedd yn l. Gwelwn y cwbl drwy lygaid y gwŷr ifanc o Gymry Cymraeg - rhain academyddion, eraill yn weithwyr cyffredin, ond i gyd yn rhan or un hunllef.

Doedd ynar un bwthyn na phlasty yng Nghymru na chyffyrddwyd gan farwolaethau yn y Rhyfel Byd Cyntaf, meddai Lyn Ebenezer, a gyfrannodd at y gyfrol.

Er bod rhai or disgrifiadaun erchyll iawn ar brydiau, tynnir sylw at y cymeriadau hoffus tu l ir lifrai, eu diniweidrwydd, a hyd yn oed eu hiwmor. Mae cyfoeth o brofiadau, or rhyfel mwyaf gwaedlyd a welodd y ganrif ddiwethaf, bellach yn saff ar gof a chadw yn y gyfrol hon.

Meddai Myrddin ap Dafydd, o Wasg Carreg Gwalch, "Tydir mynydd o archif gwreiddiol yma, a gafodd ei sgwennu yn ystod y Rhyfel Mawr, erioed wedi cael ei gyhoeddi fel hyn or blaen. Maen gynhyrfus iawn i ni fel gwasg i gael cyhoeddir toreth yma o ddeunydd gan lygad-dystion or rhyfel. Dim ond rŵan yr ydan nin gweld eu gwerth nhw, mewn ffordd, dros naw deg mlynedd yn ddiweddarach.
Diweddarwyd ar 08 Mawrth 2011
Mae'r teitl yma yn y categori a/neu is-gategori canlynol:
Does dim Adolygiad Cwsmer, hyd yma, i'r llyfr hwn.
 
Rhagor o Deitlau
Fe wnaeth pobl wrth brynu'r teitl hwn hefyd brynu'r canlynol:
Out of the Shadows - A ...
Deirdre Beddoe
£14.99
 
Prynwch
Meddwl a'r Dychymyg ...
Owen Thomas
£4.99
 
Prynwch
Cyfres Cymêrs Cymru: ...
 
£5.95
 
Prynwch
Llyfr y Mis
Cymraeg
Merch y Gwyllt
Bethan Gwanas
£8.99
 
Prynwch
Saesneg
Green Bridge, The - ...
 
£9.99
 
Prynwch
Plant
Sut Dwi'n Teimlo - Dysga ...
Elinor Greenwood
£6.99
 
Prynwch