Hafan Llyfrau Basged Man Talu Fy Nghyfrif Cymorth Cynigion Arbennig Cysylltu   English  
 
Dod o Hyd i Siop Lyfrau
 
Mewngofnodi
 
Cofrestru
Gwybodaeth Lyfryddol
Hud a Lledrith Llŷn/Llŷn a Magical Place
Martin Turtle
ISBN: 9781845272302 (1845272307)Dyddiad Cyhoeddi Mehefin 2009
Cyhoeddwr: Gwasg Carreg Gwalch, Llanrwst
Fformat: Clawr Caled, 217x267 mm, 110 tudalen Iaith: Cymraeg Ar gael Ein Pris: £20.00 
Does dim Adolygiad Cwsmer i'r teitl hwn.
 
Ysgrifennwch Adolygiad Cwsmer
Casgliad o luniau lliw gyda thestun dwyieithog, yn cynnwys hen benillion, diarhebion a dywediadau. Dathliad o oleuni a lliwiau Llŷn sydd yn y gyfrol hon. Ar ôl iddo ymgartrefu yn y cilcyn hwn o ddaear, cyfrannodd y ffotograffydd at gyfoeth y diwylliant a'r gwareiddiad sydd yma yn ei ffordd unigryw ei hun.

A collection of colour photographs with bilingual text, including familiar verses, proverbs and sayings. This book is a celecration of the light and colour of Llŷn. Having made himself at home in this corner of the Wales, the photographer has contributed to the area's cultural richness and community in his own distinctive way.
Cyfeiriwyd at harddwch a hudoliaeth Llŷn droeon gan feirdd a llenorion – ‘nefoedd’ yn ôl un bardd, ‘lle i enaid gael llonydd’ yn ôl un llall. Hawdd yw cytuno â hwy wrth feddwl am y fraich hon o dir sy’n pwyntio’n dawel tuag at heddwch Ynys Enlli. Gorchwyl bleserus fu troi tudalennau’r llyfr hyfryd hwn gan Martin Turtle, a medru llwyr ymgolli yn y lluniau bendigedig oedd rhwng ei gloriau. Dyma drysor o lyfr sydd wedi llwyddo’n ddi-os i ddal ‘hud a lledrith Llŷn'. Mewn deg o isadrannau, llwyddodd yn gelfydd i ddal a chyfleu prydferthwch yr ardal – o draethau a phyrth y penrhyn i hwyl y cychod hwylio ym Mhwllheli.

Ychwanega’r dyfyniadau o farddoniaeth sy’n cyd-fynd â phob llun at eu hapęl, gan roi rhywbeth i’r darllenydd feddwl amdano wrth werthfawrogi celfyddyd y ffotograffydd craff hwn. Mae’n siŵr hefyd y bydd y cyfieithiadau cynnil o’r farddoniaeth yn sicrhau gwerthfawrogiad cynulleidfa ehangach o’r hyn sydd ymhlyg yn y gyfrol. Dyma gyfieithiadau sydd wedi llwyddo i ddal naws y testun gwreiddiol, ond heb dynnu sylw tuag atynt eu hunain. Trwy’r cyfoeth o liwiau a’r golau dydd llachar a welir ar y mwyafrif o’r tudalennau, llwyddodd Martin Turtle i bortreadu’r ardal fel ardal gynnes, gartrefol, sy’n gyforiog o harddwch byd natur. Prin iawn yw’r lluniau sydd wedi’u tynnu mewn tywydd gwael, neu sy'n dywyll. Fyddai hynny, efallai, ddim wedi dangos y penrhyn ar ei orau. Ceir gwledd o luniau yma, ac fel gydag unrhyw wledd flasus, rhaid i bopeth fod ar ei orau os yw’r blas am aros. Yn sicr, mae blas melys y gyfrol hon yn un a fydd yn aros am amser hir. ‘Nefoedd yw Llŷn derfyn dydd, / Lle i heniaith gael llonydd,’ meddai Meirion MacIntyre Huws yn ei gywydd i Ben Llŷn. Agorwch gloriau’r gyfrol hon, i chwithau gael profi peth o’r nefoedd honno.

Siân Eirug

Gellir defnyddio'r adolygiad hwn at bwrpas hybu, ond gofynnir i chi gynnwys y gydnabyddiaeth ganlynol: Adolygiad oddi ar www.gwales.com, trwy ganiatâd Cyngor Llyfrau Cymru.

It is possible to use this review for promotional purposes, but the following acknowledgment should be included: A review from www.gwales.com, with the permission of the Welsh Books Council.
Gwybodaeth Bellach:
Dathliad o oleuni a lliwiau Llyn sydd yn y gyfrol hon. Wedi ymgartrefu yn y cilcyn hwn o ddaear, cyfrannodd y ffotograffydd at gyfoeth y diwylliant a'r gwareiddiad sydd yma yn ei ffordd unigryw ei hun.
Mae'r teitl yma yn y categori a/neu is-gategori canlynol:
Does dim Adolygiad Cwsmer, hyd yma, i'r llyfr hwn.
 
Rhagor o Deitlau
Fe wnaeth pobl wrth edrych ar y teitl hwn hefyd edrych ar y canlynol:
Welsh Language, The - A ...
Janet Davies
£9.99
 
Prynwch
Welsh Proverbs with ...
Henry Halford Vaughan
£17.00
 
Prynwch
Neighbours from Hell? - ...
Mike Parker
£8.95
 
Prynwch
Llyfr y Mis
Cymraeg
Apostol
Dyfed Edwards
£9.95
 
Prynwch
Saesneg
Bee Book, The
Jo Byrne
£9.99
 
Prynwch
Plant
Dathlu gyda Sali Mali
Ifana Savill
£6.99
 
Prynwch