Hafan Llyfrau Basged Man Talu Fy Nghyfrif Cymorth Cynigion Arbennig Cysylltu   English  
 
Dod o Hyd i Siop Lyfrau
 
Mewngofnodi
 
Cofrestru
Gwybodaeth Lyfryddol
Michael D. Jones a'i Wladfa Gymreig
ISBN: 9781845272319 (1845272315)Dyddiad Cyhoeddi Gorffennaf 2009
Cyhoeddwr: Gwasg Carreg Gwalch, Llanrwst
Golygwyd gan E. Wyn James, Bill Jones Fformat: Clawr Meddal, 215x138 mm, 222 tudalen Iaith: Cymraeg Ar gael Ein Pris: £9.50 
Does dim Adolygiad Cwsmer i'r teitl hwn.
 
Ysgrifennwch Adolygiad Cwsmer
Cyfrol sy'n dathlu bywyd sylfaenydd y Wladfa a'r cenedlaetholwr, Michael D. Jones. Mae epig sefydlu'r Wladfa Gymreig ym Mhatagonia yn 1865 yn un o'r penodau enwocaf yn hanes y Gymru fodern. 'Tad y Wladfa' ar lawer ystyr oedd Michael D. Jones, Prifathro Coleg yr Annibynwyr yn y Bala.

A tribute to Michael D. Jones, the Welsh nationalist and founder of the Welsh colony in Patagonia. Edited by E. Wyn James and Bill Jones.
Gan fod cynifer o Gymry heddiw yn Patagoneiddio, chwedl John Thomas Lerpwl slawer dydd, a chan fod lle cynnes iawn i’r gweledydd Michael D Jones yn oriel ein hanfarwolion, braf iawn yw croesawu’r gyfrol werthfawr a dadlennol hon. Yn wir, ar sail ei chynnwys, gellid llunio dadl rymus i brofi mai ef oedd Cymro mwyaf oes Victoria. Trueni mawr nad oes gennym gofiant cyflawn i Gymro mor angerddol. Aeth canrif a mwy heibio ers i’r creadur pigog a diddorol hwnnw, Dr E Pan Jones, gyhoeddi ei fywgraffiad ef ohono, a chwith meddwl na chafodd R Tudur Jones fyw i wireddu ei fwriad o lunio cyfrol gynhwysfawr ar Dad y Wladfa ac ar antur fawr ei yrfa.

Yn briodol iawn dangosir ar y clawr ddarlun trawiadol o’r hen wron barfog yn ei holl ogoniant – het uchel am ei ben, ffon fugail yn ei law, poncho ar draws ei ysgwydd, siwt dridarn o frethyn cartref, crys gwlanen a chlos pen-glin. Roedd yn gymeriad tra diddorol ac wrth ddarllen y gyfrol hon cawn ddarlun eglur iawn o ddyn egwyddorol, ystyfnig, gweithgar a diflino. Fel radical gwleidyddol, diwygiwr cymdeithasol a chenedlaetholwr pybyr, siaradai’n blaen ac yn bryfoclyd. Ymhell cyn dyddiau Saunders Lewis, fe wyddai mai mater gwleidyddol oedd tynged y Gymraeg a chan mai ‘Ymreolaeth’ oedd ei hoff air y mae ei neges mor berthnasol heddiw ag erioed.

Cynhwysir wyth pennod yn y gyfrol. Gwelodd pedair ohonynt olau dydd o’r blaen, gan gynnwys dwy loyw iawn gan y diweddar R Tudur Jones, a hyfrydwch mawr yw gweld ei ŵyr, Dafydd Tudur, yn dechrau blodeuo fel hanesydd drwy ddadansoddi'n gelfydd iawn bwnc astrus fel ‘Brwydr y Ddau Gyfansoddiad’. Blasus hefyd yw cyfraniadau’r ddau olygydd a chanddynt hwy y ceir y rhan fwyaf o’r deunydd newydd am ddyddiau cynnar Michael D Jones ac am gyd-destun yr ymfudo sylweddol o Gymru a ddigwyddodd yn oes Victoria.

Er bod hanes y Cymry ym Mhatagonia ei hun yn brigo i’r wyneb o bryd i’w gilydd, cyfrol am Michael D Jones ei hun yw hon ac yn enwedig am ei gyfraniad fel tad honedig y Wladfa. Yn wahanol i hen radicaliaid fel Robertsiaid Llanbryn-mair, roedd gan ‘y Michael mawr o Fodiwan’ ffydd ddiderfyn yn ei famiaith ac yn hunaniaeth ei bobl. Deil y cof amdano’n fyw iawn yn y Wladfa a gallwn ninnau yng Nghymru ddysgu llawer am gryfderau a gwendidau ein bywyd cenedlaethol drwy ddarllen y gyfrol hon. Diolchir yn gynnes i’r ddau olygydd am gywain y deunydd ynghyd ac i Ganolfan Uwchefrydiau Cymry America, a leolir yn Ysgol y Gymraeg, Prifysgol Caerdydd, am hyrwyddo’r gweithgarwch a roes fod i’r astudiaeth.

Geraint H Jenkins

Gellir defnyddio'r adolygiad hwn at bwrpas hybu, ond gofynnir i chi gynnwys y gydnabyddiaeth ganlynol: Adolygiad oddi ar www.gwales.com, trwy ganiatâd Cyngor Llyfrau Cymru.

It is possible to use this review for promotional purposes, but the following acknowledgment should be included: A review from www.gwales.com, with the permission of the Welsh Books Council.
Bywgraffiad Awdur:
Dr E. Wyn Jones a Dr Bill Jones yw cyd-gyfarwyddwyr Canolfan Uwchefrydiau Cymry America, Prifysgol Caerdydd, sydd yn hybu astudio hanes Cymry yn yr Americas. Am fwy o wybodaeth ewch i www.caerdydd.ac.uk/cymraeg/subsites/welshamericanstudies/index.html

Mae Dr Wyn James yn ddarlithydd yn Ysgol y Gymraeg a Dr Bill Jones yn ddarlithydd yn yr Ysgol Hanes ac Archaeoleg, Prifysgol Caerdydd.

Mae’r ddau wedi cyfrannu at y gyfrol yn ogystal â’i golygu, a’r cyfranwyr eraill yw’r diweddar Alun Davies, Robert Owen Jones, y diweddar

R. Tudur Jones a Dafydd Tudur.
Gwybodaeth Bellach:
Mae epig sefydlu’r Wladfa Gymreig ym Mhatagonia yn 1865 yn un o’r penodau enwocaf yn hanes y Gymru fodern. ‘Tad y Wladfa’ ar lawer ystyr oedd Michael D. Jones, Prifathro Coleg yr Annibynwyr yn y Bala. Yn ôl Gwenallt ef oedd ‘Cymro pennaf y bedwaredd ganrif ar bymtheg; y cenedlaetholwr mwyaf ar ôl Owain Glyndŵr’.

Bu Michael D. Jones yn ddylanwad pwysig eithriadol ar bobl megis Emrys ap Iwan ac O.M. Edwards. Yr oedd hefyd yn ffigur dadleuol a dadleugar, fel y gwelwn yn achos helynt enwog ‘Brwydr y Ddau Gyfansoddiad’, a esgorodd yn y diwedd ar Goleg Bala-Bangor. Ond er mor bwysig ydyw yn hanes diweddar Cymru, y mae wedi ei esgeuluso braidd, o’i gymharu â ffigurau eraill yn hanes y mudiad cenedlaethol.

Mae’r gyfrol hon yn ymgais i wneud iawn am yr esgeulustod hwnnw. Ynddi cawn gyflwyniadau i wahanol agweddau ar fywyd a gwaith Michael D. Jones ei hun, i gyfanrwydd ei weledigaeth genedlaethol, ac i weithgarwch ei gefnogwyr. Ynddi hefyd gawn benodau am y Wladfa ym Mhatagonia – nid am hanes y Wladfa fel y cyfryw, ond yn hytrach am gefndir a hanes ei sefydlu, y dadleuon o’i phlaid ac yn ei herbyn, a’i lle yn hanes ymfudo’r Cymry yn y bedwaredd ganrif ar bymtheg – a hynny oll yng nghyd-destun gwaith a gweledigaeth un o Gymry mwyaf nodedig y cyfnod modern.

‘Hyd at heddiw’, meddai Saunders Lewis yn 1962, ‘mae’n diffyg ni o ymwybyddiaeth cenedl, ein hamddifadrwydd ni o falchter cenedl, yn rhwystro inni amgyffred arwyddocâd ac arwriaeth yr antur ym Mhatagonia.’ Diben y gyfrol hon yw edrych o’r newydd ar arwyddocâd yr antur honno, ac arwyddocâd bywyd a gwaith ‘tad’ yr antur, Michael D. Jones, i’n bywyd cenedlaethol.
Mae'r teitl yma yn y categori a/neu is-gategori canlynol:
Does dim Adolygiad Cwsmer, hyd yma, i'r llyfr hwn.
 
Rhagor o Deitlau
Fe wnaeth pobl wrth brynu'r teitl hwn hefyd brynu'r canlynol:
History of Wales, A
John Davies
£16.99
 
Prynwch
Gaucho o'r Ffos Halen, Y
Carlos Dante Ferrari
£7.00
 
Prynwch
Welsh of Merseyside in ...
D. Ben Rees
£12.50
 
Prynwch
Llyfr y Mis
Cymraeg
Filò
Siân Melangell Dafydd
£8.99
 
Prynwch
Saesneg
Eat. Sleep. Rage. Repeat.
Rebecca Roberts
£8.99
 
Prynwch