Hafan Llyfrau Basged Man Talu Fy Nghyfrif Cymorth Cynigion Arbennig Cysylltu   English  
 
Dod o Hyd i Siop Lyfrau
 
Mewngofnodi
 
Cofrestru
Gwybodaeth Lyfryddol
Ifor Owen Mewn Meysydd Eraill
ISBN: 9781845272326 (1845272323)Dyddiad Cyhoeddi Gorffennaf 2009
Cyhoeddwr: Gwasg Carreg Gwalch, Llanrwst
Golygwyd gan Beryl H. Griffiths Fformat: Clawr Meddal, 260x200 mm, 144 tudalen Iaith: Cymraeg Archebir yn l y galw Ein Pris: £12.00   
Does dim Adolygiad Cwsmer i'r teitl hwn.
 
Ysgrifennwch Adolygiad Cwsmer
Gwerthfawrogiad a chasgliad o waith celf Ifor Owen. Y mae'n cyd-fynd ag arddangosfa o'i fywyd a'i waith yn ystod Eisteddfod Genedlaethol Cymru Meirion a'r Cyffiniau 2009.

An appreciation of the art work of Ifor Owen. Published to coincide with an exhibition on his life and work at the National Eisteddfod of Wales, Meirion and District, 2009.
Dywed y broliant ar gefn y llyfr mai braslun yn unig o gyfraniad glew y diweddar Ifor Owen, Llanuwchllyn, a geir yn y gyfrol hon. Wel, nid oes gwadu ar hynny cans y byddai angen cyfrolau helaeth i wneud cyfiawnder gwaith anferthol a diflino y cymwynaswr hwn.

Ceir yma 26 pennod ar wahanol agweddau o'i fywyd. Mae ei ddoniau wedi pefrio mewn sawl maes gydol ei oes. Roedd yn arlunydd, dramodydd, hanesydd, bardd, ymgyrchydd dros y Gymraeg a Chymru, gweithiwr celf, golygydd Hwyl a llawer mwy.

Mae'r gyfrol yn cychwyn yn naturiol yng Nghefnddwysarn ger y Bala ble y ganed Ifor, yn ymwneud 'i rieni a'r ardal ac yn y bennod gyntaf hon gwelir y tir yn cael ei fraenaru iddo yn y 'Pethe'.

Yn 1936 fei penodwyd yn brifathro yng Nghroesor a daeth yn ffrindiau mawr gyda Bob Owen. Yma daeth iddor chwiw i hel llyfrau diddordeb a fu gydag o drwy ei oes. O Groesor aeth i Wyddelwern ac wedyn i Ysgol Gynradd Llanuwchllyn swydd y bu ynddi hyd nes iddo ymddeol.

Afraid yw dweud am gyfraniad diflino Ifor Owen i'w fro a'i wlad, roedd yn rhan o'r ymgyrch i atal y fyddin rhag meddiannu tiroedd Trawsfynydd a hefyd rhag i Lerpwl foddi Capel Celyn a sawl ymgyrch arall dros Gymreictod a heddychiaeth.

Ceir yma luniau niferus o'r 'eglurluniau sgraffwrdd', a'r 'ysgythriadau sgraffwrdd' y bu'n eu cynhyrchu yn ei wasg ei hun yn ei gartref, yn ogystal nifer o luniau'r cloriau llyfrau a hefyd y map o Bum Plwy Penllyn. Braf gweld lluniau lliw hefyd o'r comic Hwyl, a fu'n ei olygu o 1949 hyd nes y daeth i ben yn 1989, lluniau o'r teulu a chwmnau dramu ac eraill.

Ni ellir sn am ei gyfraniad heb sn am gymorth parod Mrs Winni Owen, ei wraig annwyl a fu'n gymaint o gefn iddo ar hyd ei hoes.

Cyfrol gain i'w thrysori ac sy'n portreadu rhyfeddod ac athrylith Ifor Owen yw hon. Ni allwn lai na synnu at ei holl waith. Dyma gyfrol syn dangos yn glir beth yw ystyr gwirioneddol y term llafur cariad.

Elwyn Edwards

Gellir defnyddio'r adolygiad hwn at bwrpas hybu, ond gofynnir i chi gynnwys y gydnabyddiaeth ganlynol: Adolygiad oddi ar www.gwales.com, trwy ganiatd Cyngor Llyfrau Cymru.

It is possible to use this review for promotional purposes, but the following acknowledgment should be included: A review from www.gwales.com, with the permission of the Welsh Books Council
Gwybodaeth Bellach:
Pan ofynnwyd i Ifor Owen sefyll fel ymgeisydd seneddol dros Blaid Cymru ym Meirionnydd ei ymateb mewn llythyr at y Pwyllgor Rhanbarth oedd na allai ei weld ei hun yn San Steffan ac mai mewn meysydd eraill y medraf i wneud fy nghyfraniad bychan i gadw Cymrun fyw.

Yn y gyfrol hon rydym yn ceisio rhoi braslun or meysydd eraill y bun gweithredu ynddynt. Yn sicr roedd digon ohonynt, rhwng cyhoeddir comic Hwyl, creu cloriau i ddegau o lyfrau, ei waith fel athro, arlunydd, hanesydd, cynhyrchydd drama a bardd ai gyfraniad anferth at fywyd cymdeithasol ardal Llanuwchllyn. Yn sicr ddigon fe welwch nad bychan fur cyfraniad hwnnw.
Mae'r teitl yma yn y categori a/neu is-gategori canlynol:
Does dim Adolygiad Cwsmer, hyd yma, i'r llyfr hwn.
 
Rhagor o Deitlau
Fe wnaeth pobl wrth brynu'r teitl hwn hefyd brynu'r canlynol:
Pwyso ar y Git
Aled Lloyd Davies
£7.99
 
Prynwch
Llyfr y Mis
Cymraeg
Apostol
Dyfed Edwards
£9.95
 
Prynwch
Saesneg
Bee Book, The
Jo Byrne
£9.99
 
Prynwch
Plant
Dathlu gyda Sali Mali
Ifana Savill
£6.99
 
Prynwch