Hafan Llyfrau Basged Man Talu Fy Nghyfrif Cymorth Cynigion Arbennig Cysylltu   English  
 
Dod o Hyd i Siop Lyfrau
 
Mewngofnodi
 
Cofrestru
Gwybodaeth Lyfryddol
Hawl i Oroesi, Yr – Ysgrifau Gwleidyddol a Diwylliannol
Simon Brooks
ISBN: 9781845272357 (1845272358)Dyddiad Cyhoeddi Mehefin 2009
Cyhoeddwr: Gwasg Carreg Gwalch, Llanrwst
Fformat: Clawr Meddal, 215x136 mm, 120 tudalen Iaith: Cymraeg Ar gael Ein Pris: £7.50 
Does dim Adolygiad Cwsmer i'r teitl hwn.
 
Ysgrifennwch Adolygiad Cwsmer
Ar ddechrau'r unfed ganrif ar hugain, Simon Brooks oedd newyddiadurwr mwyaf dadleuol y Gymru Gymraeg. Bu'n lladmerydd croyw dros genedlaetholdeb iaith a chymunedau Cymraeg ac yn sylwebydd gonest ar bynciau mor amrywiol â heddychiaeth, amlddiwylliannedd ac Islam. Yn y gyfrol hon, cyhoeddir detholiad o'i ysgrifau mwyaf trawiadol.

Simon Brooks was considered the most controversial Welsh journalist at the turn of the twenty-first century. He's been a missionary to language nationalism and Welsh communities, and an honest commentator on diverse topics, such as pacifism, multiculturalism, and Islam. This volume brings together some of his most striking articles.
Yn ei gyflwyniad i gyfrol Simon Brooks, honna Dafydd Glyn Jones mai un o rinweddau mawr yr awdur yw ei allu i fod yn wrthrychol. Nid dymar gair sydd, o reidrwydd, yn neidio ir meddwl wrth ystyried cyn-olygydd Barn ond maen wir ir awdur yn y gyfrol hon ddangos gallu arbennig i adlewyrchu ei farn bersonol. Pe bai Simon Brooks wedi ceisio pwyso a mesur a chreu darnau diduedd fe fyddai ei ysgrifau wedi colli pob dim syn eu gwneud yn wreiddiol, yn ddifyr ac yn ddisglair. Ceir yma gasgliad o draethodau craff ac eofn, sydd yn eu tro – gan ddibynnu ar eich safbwynt – yn peri i chi nodio eich pen yn eiddgar, neu dynnu gwynt trwy eich dannedd.

Yr hyn syn arbennig am ysgrifennu Brooks yw bod ei iaith goeth ai dalent rethregol yn ein harwain yn ddiymdroi at gnewyllyn y pwnc, ac yn peri inni ddwys ystyried safbwyntiau a daliadau or newydd – yn aml pan fyddain well gennym lynu wrth syniadau a safbwyntiau cyfarwydd. Amlygir hyn yn arbennig yn ei draethodau ar faterion y tu hwnt ir iaith Gymraeg. Mae ei fyfyrdodau ar bynciau megis polisi tramor a heddychiaeth yn cynnig safbwyntiau ffraeth a threiddgar – y cyfan yn dyst iw allu i hoelio sylwr darllenwr ar gwestiynau mawr ac oesol.

Ar lefel arwynebol, ceir yn y gyfrol yma ymgais i adfywio straeon y degawd diwethaf trwy lygad unigrywr awdur. Ond nid cofnod hanesyddol mohono. Yn l Brooks, ceir ymdrech yma i lunio ysgrifau ar bynciau pwysig ir Gymru gyfoes – gan roi sylw arbennig i dynged y Cymry Cymraeg. O ystyried yr angen dirfawr am leisiau heriol yn ein bywyd cyhoeddus difflach a disylwedd, Brooks bellach yn llechu yn nhŵr ifori academia, mawr obeithiwn mai un canlyniad ir cyhoeddiad yma fydd sylw iw gyfraniadau yn y dyfodol, ai feirniadaeth feiddgar o fawrion bychain ein cenedl.

Huw Williams

Gellir defnyddio'r adolygiad hwn at bwrpas hybu, ond gofynnir i chi gynnwys y gydnabyddiaeth ganlynol: Adolygiad oddi ar www.gwales.com, trwy ganiatd Cyngor Llyfrau Cymru.

It is possible to use this review for promotional purposes, but the following acknowledgment should be included: A review from www.gwales.com, with the permission of the Welsh Books Council.
Gwybodaeth Bellach:
Maer pedwar ugain mlynedd 1926-2006 yn cynnwys tri chyfnod euraid o ran ysgrifau golygyddol cylchgronau Cymraeg. Y cyntaf oedd cyfnod Nodiadaur Golygydd yn Llenor W.J. Gruffydd, ou dechreuad yn 1926 hyd at 1940. Yr ail oedd cyfnod Alwyn D. Rees fel golygydd Barn, 1966-73. Ar trydydd oedd cyfnod Simon Brooks yng ngolygyddiaeth yr un cylchgrawn, y deng mlynedd 1996-2006.
Dafydd Glyn Jones

Noson Lansio, Mehefin 8fed, 2009 am 6.30 yr hwyr yn Caffi Caban, Yr Hen Ysgol, Brynrefail.
Does dim Adolygiad Cwsmer, hyd yma, i'r llyfr hwn.
 
Rhagor o Deitlau
Fe wnaeth pobl wrth brynu'r teitl hwn hefyd brynu'r canlynol:
Ten of the Most Important ...
Dr John Davies
£9.98
 
Prynwch
Meddwl a'r Dychymyg ...
Simon Brooks
£4.99
 
Prynwch
Cyfres Cymêrs Cymru: ...
Emlyn Richards
£4.95
 
Prynwch
Llyfr y Mis
Cymraeg
Apostol
Dyfed Edwards
£9.95
 
Prynwch
Saesneg
Bee Book, The
Jo Byrne
£9.99
 
Prynwch
Plant
Dathlu gyda Sali Mali
Ifana Savill
£6.99
 
Prynwch