Hafan Llyfrau Basged Man Talu Fy Nghyfrif Cymorth Cynigion Arbennig Cysylltu   English  
 
Dod o Hyd i Siop Lyfrau
 
Mewngofnodi
 
Cofrestru
Gwybodaeth Lyfryddol
Prynu Lein Ddillad – Dyddiaduron 1980–92
Hafina Clwyd
ISBN: 9781845272371 (1845272374)Dyddiad Cyhoeddi Tachwedd 2009
Cyhoeddwr: Gwasg Carreg Gwalch, Llanrwst
Fformat: Clawr Meddal, 215x138 mm, 192 tudalen Iaith: Cymraeg Archebir yn l y galw Ein Pris: £8.50   
Does dim Adolygiad Cwsmer i'r teitl hwn.
 
Ysgrifennwch Adolygiad Cwsmer
Pigion o ddyddiaduron Hafina Clwyd. Yn y gyfrol hon, ceir tipyn o hynt a helynt y blynyddoedd 1980-92 - dychwelyd i Gymru wedi cyfnod hir yn Llundain hyd at dranc Y Faner. Cronicl o flynyddoedd prysur a hapus a geir yma ond daw ambell gwmwl du heibio yn awr ac yn y man - ac mae'r cyfan yn cael ei gyflwyno yn ddi-flewyn-ar-dafod, fel y gellid disgwyl ganddi.

A selection from the diaries of Hafina Clwyd. In this volume we follow the events of 1980-1992 in which the author returns to to Wales after a long period in London until the demise of Y Faner. Many eventful and happy years are chronicled along with a few dark clouds, all in the forthright manner one would expect from the author.
Os ydych chi'n dwlu ar Hafina Clwyd yna rydych chi'n mynd i ddwlu ar y gyfrol ddiweddaraf o ddetholion o'i dyddiadur. Ond hyd yn oes os nad ydych chi'n dwlu arni yna mae'n siŵr y byddwch chi'n dod o hyd i rywbeth o ddiddordeb o fewn cloriau Prynu Lein Ddillad. Mae dyddiaduron unigolion yn bethau personol iawn ac, fel rheol, nid ydynt yn dod i'r golwg nes i'r awdur fynd yn ddigon pell i ffwrdd (marw, fel arfer!) i beidio phoeni beth fydd pobl yn ei ddarllen ynddynt. Mae Hafina Clwyd yn wahanol gan ei bod wedi cyhoeddi detholion o'i dyddiaduron cyn hyn ac yn eu rhannu gyda darllenwyr Y Wawr yn gyson.

Mae gan yr awdures ddiddordebau a gwybodaeth eang ac mae'n frwdfrydig ym mhob dim y mae'n ei wneud. Mae'r blynyddoedd yn y dyddiadur yn adrodd ei hanes yn dychwelyd i Gymru wedi cyfnod hir o ddysgu a byw yn Llundain. Ac er ei bod yn amlwg wrth ei bodd o gael y cyfle i ddychwelyd i Gymru, nid yw popeth yn plesio ac mae hi'n ddigon parod i ddweud beth yw'r pethau hynny.

Yr hyn sy'n ddifyr am y dyddiadur yw sut mae aelodau o deulu'r awdur yn cymysgu 'u cyd-Gymry a thrigolion y byd ar ei dudalennau. Yn aml iawn, maent yn ymddangos yn y dyddiadur wrth farw ac mae hynny'n dod rhai gwahanol iawn ynghyd fel yn achos y flwyddyn y mae'r awdur yn ei galw'n flwyddyn y colledion, 1985. Y flwyddyn honno dyma rai o'r marwolaethau y mae'n eu cofnodi: yr Arglwydd Harlech (27/1), W. D. Williams (2/2), John Eilian (19/3), Kate Roberts (17/4), Syr Thomas Parry (21/4), Harri Gwynn (23/4), Idwal Jones. Llanrwst (30/5), Saunders Lewis (1/9), a Tom Jones, Llanuwchllyn (1/10). Mae ganddi rywbeth i'w ddweud am bob un, wrth gwrs, ond ar yr un pryd cafodd gyfle i wylio Dennis Taylor yn curo Steve Davies ym mhencampwriaeth snwcer y byd!

Yn yr un flwyddyn daeth y newyddion ei bod yn fwriad gan Gyngor Celfyddydau Cymru (CCC) dorri grant Y Faner. Un o'r pethau mwyaf diddorol yn y gyfrol yw dilyn blynyddoedd olaf y cylchgrawn hwnnw a'i rhan hithau fel golygydd yn ceisio ymladd bwriadau biwrocratiaid CCC i'w ladd. Nid yw Hafina Clwyd yn un i dderbyn unrhyw beth heb ei herio. A da o beth yw iddi fod yn barod i gyhoeddi ei sylwadau miniog am yr hyn a ddigwyddodd bryd hynny. Pan ddeallodd hi pwy oedd ar fwrdd golygyddol Golwg ar 27 Ionawr 1988, y cylchgrawn a gefnogodd Cyngor y Celfyddydau yn lle Y Faner, nid yw'n dal dim yn l: Mae'r cylchgrawn newydd Golwg wedi penodi panel golygyddol, sef Bedwyr, Menna Elfyn, Mererid James, Myrddin ap Dafydd, Lynn Davies, John Rowlands, Marian Delyth, Robin Reeves ac Elan Closs. Y bradwyr! Rhai ohonyn nhw wedi cymryd arnynt eu bod yn ddig hefo CCC ac wedi addo cefnogi'r Faner'. (t. 130)

Gwelir yr un ysbryd heriol yn ei hymateb i adolygiad o'i chyfrol Merch Morfydd a gyhoeddwyd yn 1987. Dyma beth mae'n ei gofnodi ar gyfer 29 Gorffennaf y flwyddyn honno: Iwan Edgar yn ei hadolygu yn reit ffiaidd yn Barn ac yn gwneud sylwadau personol yn hytrach na thrafod y gyfrol. Beth sy'n ei gorddi tybed? A phwy ydy o, beth bynnag? (t. 123)'.

Nid yw hi wastad yr un mor finiog ei sylwadau ond mae'n rhoi ei golwg hi ar bethau yn gwbl ddiflewyn-ar-dafod.

Efallai taw gwendid y gyfrol yw fod nifer o'r cofnodion yn ei dyddiadur yn rhai byrion ac mae'n well pan fo'r awdures yn cymryd ei hamser i drafod digwyddiad neu unigolyn. Er hynny, mae'n gyfrol ddifyr dros ben; dwi'n siŵr y bydd hi'n cythruddo rhai, yn danto eraill, ond fydd hi byth yn diflasu neb. Mae Hafina Clwyd yn gymeriad lliwgar ac mae ei dyddiadur cyhoeddedig yn adlewyrchu hynny i'r dim.

Lyn Lwis Dafis

Gellir defnyddio'r adolygiad hwn at bwrpas hybu, ond gofynnir i chi gynnwys y gydnabyddiaeth ganlynol: Adolygiad oddi ar www.gwales.com, trwy ganiatd Cyngor Llyfrau Cymru.

It is possible to use this review for promotional purposes, but the following acknowledgment should be included: A review from www.gwales.com, with the permission of the Welsh Books Council.
Bywgraffiad Awdur:
Gellir ystyried Hafina Clwyd ymhlith cymwynaswyr mwyaf hirhoedlog y wasg Gymreig. Mae ei cholofnau rheolaidd a gogleisiol yn y Western Mail, Y Cymro ar Wawr yn dyst iw hymroddiad fel gohebydd proffesiynol i bys ar byls diwylliannol Cymru. Dawr un rhinweddau cefndir goludog, gwybodaeth eang a chwilfrydedd di-ben-draw ir amlwg yn y gyfrol hon, lle croniclir digwyddiad diddorol am bob diwrnod or flwyddyn.
Catrin Stevens wrth adolygu Rhywbeth Bob Dydd yn Taliesin
Gwybodaeth Bellach:
Merched da sydd yn cadw dyddiadur does gan ferched drwg ddim amser, yn l athronydd deallus or enw Tallulah Bankhead. Maen rhaid felly mai merch dda iawn yw Hafina Clwyd gan ei bod wedi cadw dyddiadur ers pan oedd yn fechan iawn, dan anogaeth ei mam ai modryb hefyd fun gwneud yr un peth.

Mae dyddiaduron Hafina Clwyd yn Y Wawr yn boblogaidd ac y mae hyd yn oed y dynion yn cyfaddef eu bod yn eu darllen. Y rhyfeddod yw bod yna gymaint o ddiddordeb mewn rhywbeth y mae hin ei wneud yn ei gwely bob nos. Sef llenwi ei dyddiadur.

Maer gweithgareddaun amrywio o hel achau i fwrlwm y papur bro, o eisteddfota i wneud gradd allanol, o gathod i ddarlledu ac o deithiau tramor i gymdeithasu. Ond yn y pen draw dim ond un peth syn bwysig, sef ei theulu agos a gwasgaredig.
Mae'r teitl yma yn y categori a/neu is-gategori canlynol:
Does dim Adolygiad Cwsmer, hyd yma, i'r llyfr hwn.
 
Rhagor o Deitlau
Fe wnaeth pobl wrth brynu'r teitl hwn hefyd brynu'r canlynol:
Cymer y Seren
Cefin Roberts
£8.95
 
Prynwch
I Ble'r Aeth Haul y Bore?
Eirug Wyn
£6.95
 
Prynwch
Tiwniwr Piano, Y
Catrin Dafydd
£3.00
 
Prynwch
Llyfr y Mis
Cymraeg
Apostol
Dyfed Edwards
£9.95
 
Prynwch
Saesneg
Bee Book, The
Jo Byrne
£9.99
 
Prynwch
Plant
Dathlu gyda Sali Mali
Ifana Savill
£6.99
 
Prynwch