Hafan Llyfrau Basged Man Talu Fy Nghyfrif Cymorth Cynigion Arbennig Cysylltu   English  
 
Dod o Hyd i Siop Lyfrau
 
Mewngofnodi
 
Cofrestru
Gwybodaeth Lyfryddol
Nesa Peth i Ddim
Meic Povey
ISBN: 9781845272401 (1845272404)Dyddiad Cyhoeddi Awst 2010
Cyhoeddwr: Gwasg Carreg Gwalch, Llanrwst
Fformat: Clawr Meddal, 215x138 mm, 260 tudalen Iaith: Cymraeg Ar gael Ein Pris: £7.50 
Does dim Adolygiad Cwsmer i'r teitl hwn.
 
Ysgrifennwch Adolygiad Cwsmer
Hunangofiant yr actor Meic Povey. Cawn ei stori o'i blentyndod yn Eryri, drwy gyfnod ei brentisiaeth ym myd y theatr a byd sgwennu at ei 'ddeugain mlynedd' o gartrefu yng Nghaerdydd - man y mae yr un mor falch ohono â'i fro enedigol. Yn britho drwy'r cyfan, cawn gefndir rhai o'i ddramâu a'i sgriptiau a goleuni newydd ar rai ohonynt.

The autobiography of Welsh actor, Meic Povey. He tells his life story from his childhood, to his appenticeship in the theatre and career in full-time writing. After forty years in Cardiff he is as proud of the area as he is of his roots in Snowdonia. Throughout the book there are insights into some of his plays and scripts with new light being thrown on his work.
Darllenais hunangofiant Meic Povey, Nesa Peth i Ddim a dod i’r canlyniad mai dyma’r agosaf peth i berffeithrwydd i mi ei ganfod erioed o fewn y byd hunangofiannol. Ni chofiaf i mi erioed gael cymaint blas ar hunangofiant, er bod y blas hwnnw’n amrywio byth a hefyd rhwng y melys a’r chwerw.

Mae i’r gyfrol swmpus hon gymysgedd rhyfedd o hunanddifrïo a dathlu. Yn wir, yn yr hunanddifrïo hwnnw cawn, weithiau, ddathlu. Ar adegau teimlaf iddo fod yn orfeirniadol ohono’i hun. Mae ei sylwadau ar ei benderfyniad i dorri pob arlliw o grefydd allan o Gymerwch Chi Sigarét yn ddoniolwch pur. A dyna chi ei gyfaddefiad wedyn i’w acen ddeheuol yn y gyfres deledu Minder fod yn fethiant llwyr.

Mae’r atgofion yn llifo’n rhwydd, o’i ddyddiau cynnar ar lethrau Eryri ac yna Eifionydd i’w alltudiaeth i Gaerdydd yn llanc. Cawn hanes y gwrthdaro rhyngddo ef a Wilbert Lloyd Roberts, Cyfarwyddwr Cwmni Theatr Cymru ar gyfeiriad ei yrfa – Meic am fod yn actor, Wilbert am ei gadw y tu ôl i’r llenni. Mae’n gwbl agored hefyd am ambell affêr, ac am gyfnodau isel ei fywyd.

Er gwaetha’i fynych lwyddiannau does yma ddim brolio. Testament yw’r gyfrol yn y diwedd i’w wraig Gwen, a fu farw’n llawer rhy ifanc. Bu colli honno’n un golled ymhlith nifer iddo. Collodd frawd yn ifanc. Collodd ei rieni. Ond mae hanes colli Gwen yn affwysol o drist heb unwaith ddisgyn i hunandosturi neu sentiment.

Canser yw’r aflendid mwyaf. Eto, llwyddodd Meic Povey i droi brwydr a marwolaeth ei wraig yn stori am brydferthwch ac urddas. Ar ôl darllen y gyfrol hon, fydda’i ddim mor ofnus o ddiwedd bywyd bellach.

Lyn Ebenezer

Gellir defnyddio'r adolygiad hwn at bwrpas hybu, ond gofynnir i chi gynnwys y gydnabyddiaeth ganlynol: Adolygiad oddi ar www.gwales.com, trwy ganiatâd Cyngor Llyfrau Cymru.

It is possible to use this review for promotional purposes, but the following acknowledgment should be included: A review from www.gwales.com, with the permission of the Welsh Books Council.
Gwybodaeth Bellach:
‘Cymru, aeth yn Saeson, ddaeth yn Gymry drachefn ydi fy nheulu i . . . ’

‘Dwi’n dal i gysidro fy hun yn “hogyn o Eryri”, ac nid yn “hogyn o Eifionydd” . . . ’

‘Wilbert Lloyd Roberts . . . fu’r dylanwad mwya ar fy ngyrfa broffesiynol . . . Wilbert agorodd y drws i mi . . . ’

‘Rhyfeddu at ei phrydferthwch a’i bywiogrwydd, ei rhywioldeb a’i ffraethineb . . . ’

Dydi hi ddim yn rhyfedd bod tudalennau’r hunangofiant hwn yn frith o frawddegau sy’n procio – mae’r awdur yn feistr ar fachu sylw ei gynulleidfa.

Yn britho drwy’r cyfan, cawn gefndir rhai o’i ddramâu a’i sgriptiau a goleuni newydd wrth ddyfynnu ohonynt. Mae drama yn stori Meic; mae stori’r ddrama yma hefyd. Mae Gwen – ei gariad, ei gymar a’i wraig am dri deg un o flynyddoedd – yn cael lle amlwg yn y gyfrol hefyd. Mae hwn yn ddathliad o fywyd y ddau ac yn gronicl o alar gãr ar ôl colli’r cariad hwnnw.
Does dim Adolygiad Cwsmer, hyd yma, i'r llyfr hwn.
 
Rhagor o Deitlau
Fe wnaeth pobl wrth brynu'r teitl hwn hefyd brynu'r canlynol:
Os Hoffech Wybod ... a ...
Dic Jones
£9.95
 
Prynwch
Chwe Drama Fer
Emyr Edwards
£7.95
 
Prynwch
David Roberts of ...
D. Ben Rees
£10.00
 
Prynwch
Llyfr y Mis
Cymraeg
Cylchoedd
Siân Northey
£8.00
 
Prynwch
Saesneg
Just so You Know
Various/Amrywiol
£9.99
 
Prynwch
Plant
Sw Sara Mai
Casia Wiliam
£5.99
 
Prynwch