Hafan Llyfrau Basged Man Talu Fy Nghyfrif Cymorth Cynigion Arbennig Cysylltu   English  
 
Dod o Hyd i Siop Lyfrau
 
Mewngofnodi
 
Cofrestru
Gwybodaeth Lyfryddol
Fy Ffordd fy Hunan - Hunangofiant Felix Aubel
Felix Aubel
ISBN: 9781845272418 (1845272412)Dyddiad Cyhoeddi Tachwedd 2010
Cyhoeddwr: Gwasg Carreg Gwalch, Llanrwst
Golygwyd gan Lyn Ebenezer Fformat: Clawr Meddal, 215x138 mm, 208 tudalen Iaith: Cymraeg Archebir yn l y galw Ein Pris: £8.50   
Does dim Adolygiad Cwsmer i'r teitl hwn.
 
Ysgrifennwch Adolygiad Cwsmer
Felix Aubel yw un o wleidyddion mwyaf dadleuol Cymru. O'r 1980au ymlaen, roedd yn enfant terrible i genedlaetholwyr Cymru. Yn y gyfrol hon cawn ddysgu am gymhlethdod ei athroniaeth wleidyddol a chrefyddol - Tori sydd am gael hunanlywodraeth i Gymru a Christion sy'n credu mewn erthylu ac mewn ysbrydion.

Felix Aubel in one of Wales's most controversial politicians. From the 1980s onwards he was an enfant terrible in the eyes of Welsh nationalists. In this volume we learn about his complex political and religious philosophy - a Tory who seeks self-government for Wales; a Christian who believes in abortion and ghosts.
Mae Felix Elfed Aubel yn wyneb a llais cyfarwydd i ni bellach, ac mae ei sylwadau ffraeth, yn enwedig ar raglenni gwleidyddol, wedi bywiogi'r trafodaethau dros nifer o flynyddoedd. O weld ei hunangofiant ar silff y siop, fe'm denwyd i'w ddarllen; ni chefais fy siomi.

Mae cefndir Felix Aubel yn wahanol i gefndir y rhan fwyaf ohonom. Bu'n rhaid i'w dad ddianc o Slofenia ar ddiwedd yr Ail Ryfel Byd yn dilyn yr helynt fu yn yr hen Iwgoslafia; priododd Gymraes or Cymoedd ac ymgartrefodd yng Nghymru. Yn sicr, dylanwadodd y gwrthdaro rhwng diwylliannau gwahanol ar Felix, y mab. Roedd ei fam am ganolbwyntio ar ei gyrfa fel athrawes ac felly gwraig or enw Nancy a ofalodd am Felix am gymeriad!

Cawn ddarlun llawn a manwl o fywyd Felix, o'i gyfnod yn Ysgol Rhydfelen a Choleg Llanbed, a'i ymgyrchoedd gwleidyddol gyntaf yn enw'r SDP ac yna'r blaid Geidwadol. Mae ganddo syniadau gwahanol a diddorol sy'n cael eu mynegi'n hollol onest a diflewyn-ar-dafod, ac mae gennyf atgofion difyr iawn am ymgyrch Felix yn etholaeth Arfon!

Cafodd yrfa amrywiol, casglodd raddau a chymwysterau rif y gwlith; bu'n athro yn Llundain, mae'n weinidog gyda'r Annibynwyr a rhoddodd ei arbenigedd ar hen greiriau lawer o gyfleoedd iddo ymddangos ar y sgrin fach.

Byddai Felix yn cael ei wahodd yn rheolaidd i gymryd rhan mewn rhaglenni gwleidyddol - a hynny er mwyn iddo gyffroi'r dyfroedd. Ni weithiai hyn bob tro gan y byddai Felix a'i gyd-banelwyr yn cytuno ymlaen llaw i beidio llyncu'r abwyd!

Yn sicr, ceir yma hunangofiant gwerth ei ddarllen pe bai ond i chi gael cyfle i anghytuno rhai o'i sylwadau bachog. Dau beth cyffredin i ni ill dau yw ein bod yn cefnogi'r Sgarlets a Manchester United. Mae teitl y gyfrol yn addas iawn i rywun sy'n sicr wedi byw ei fywyd yn ei ffordd ei hunan!

Richard J. Roberts

Gellir defnyddio'r adolygiad hwn at bwrpas hybu, ond gofynnir i chi gynnwys y gydnabyddiaeth ganlynol: Adolygiad oddi ar www.gwales.com, trwy ganiatd Cyngor Llyfrau Cymru.

It is possible to use this review for promotional purposes, but the following acknowledgment should be included: A review from www.gwales.com, with the permission of the Welsh Books Council.
Gwybodaeth Bellach:
Rhy Onest i Fod yn Aelod Seneddol

Yn un o wleidyddion mwyaf dadleuol a di-flewyn ar dafod Cymru, mae Felix Aubel wedi ei labelu fel enfant terrible i genedlaetholwyr Cymru ers degawdau. Er hynny, mi ddywedodd Ffred Ffransis ym mis Ionawr 2009 ei fod yn credu i Felix Aubel fod yn ŵr rhy onest i fod yn Aelod Seneddol. Pa ddelwedd felly or gŵr gweithgar hwn syn gywir?

Fe gawn ddarganfod mwy am y gwleidydd, athro, gweinidog ac arbenigwr hen bethau wrth iddo gyhoeddi ei hunangofiant, Fy Ffordd Fy Hunan.

Does neb all wadu fod y gŵr a fagwyd dan ddylanwad wrth-Gomiwnyddol ei dad, ffoadur o Slofenia a cheidwadaeth ei fam o Aberdr, wedi byw bywyd yn ei ffordd ei hun, a cheir yma hanes ei gymeriad unigryw, rhyfeddol a chynnes tu hwnt.

Wedi ei fagu yn Nhrecynon fe astudiodd radd mewn Hanes ym Mhrifysgol Llanbed, dyna ddechrau blynyddoedd o astudio gwahanol bynciau mewn gwahanol leoliadau cyn yn y diwedd ddilyn gyrfa fel athro ac yna fel gweinidog gydar Annibynwyr Cymraeg . Roedd gwleidyddiaeth yn bwnc trafod ar yr aelwyd dros y blynyddoedd, ond tra yn y coleg ysbardunwyd Felix i gymryd rl fwy gweithgar yn y maes. Dechreuodd ei yrfa gydar Democratiaid Cymdeithasol (SDP) cyn dod o hyd iw draed fel rhan or Blaid Geidwadol.

Ymgeisiodd fel Aelod Seneddol sawl tro, ond ac yntau heb lwyddo i ennill sedd yn San Steffan, fe barhaodd ai waith cefnogol i eraill. Daeth yn wyneb cyfarwydd fel siaradwr ar ran y Blaid Geidwadol ar radio a theledu gan ddod yn adnabyddus fel gŵr gonest, di-flewyn ar dafod a pharod ei farn.

Maer nodweddion yman parhaun glir yn ei hunangofiant wrth iddo fynd ati i adrodd ei hanes yn ddidwyll. Dwin credu mai gwaith hunangofiant, yn hytrach nag eistedd ar y ffens a thrio gwyngalchur gorffennol, yw bod mor wrthrychol phosib. Mae teitl y gyfrol yn efelychu cn Frank Sinatra, My Way, fel petai. Dwin gweld hunangofiant yn ffordd o groniclo pethau fel ron in eu gweld nhw. Dros y blynyddoedd ma' pob un yn y byd darlledu ar byd gwleidyddol wedi dweud fy mod i wastad wedi bod yn barod i fynegi barn yn gwbl ddi-flewyn ar dafod a dyna dwin wneud yma, meddai Felix Aubel.

Yma cawn glywed ei farn ar sawl person a sefyllfa. Oi feddyliau ar hunanlywodraeth i Gymru, i rai o aelodau ei blaid ei hun fel Margaret Thatcher, Jeffrey Archer, Rod Richards a Nick Bourne. Yn gymeriad unigryw syn corddir dyfroedd drwy ei gredoau, maen weinidog syn credu mewn erthylu ac ysbrydion ac yn Geidwadwr syn mwynhau cwmni pobl syn cefnogi barton eraill yn fwy nag o blaid ei hun. Ceir yma hefyd gofnodion o fywyd caled ei dad fel carcharor rhyfel ar achlysuron pryd y ceisiwyd ei ladd gan wrthwynebwyr iw blaid.

Ond ceir hefyd ddisgrifiad o ŵr gweithgar, croen dew, cynnes a chymwynasgar, cymeriad lliwgar syn hoffi amrywiaeth ac syn credu, hyd yn oed mewn sefyllfa ddifrifol, fod yn rhaid cael rhyw elfen o hiwmor.

Wedi corddir dyfroedd ar sawl achlysur, mae Felix Aubel wedi denu sylw. Bydd y gyfrol hon hefyd yn siŵr o ddenu ymateb, ond bydd hefyd yn sicr o ddenu chwilfrydedd, edmygedd a diddordeb am gymeriad unigryw sydd wedi troedio ei lwybr ei hun.

Meddai Felix, Ysgrifennwch bethau fel y gwelwch nhw, doed a ddl, ac os ydy pobl yn meddwl mwy neu lai ohonoch chi yn sgil hynny, mater iddyn nhw ei benderfynu ydy hynny. Fe es i ati i sgrifennur pethau fel maer teitl yn ei ddweud, Fy Ffordd fy Hunan.

Bydd Felix Aubel yn arwyddo copiau oi hunangofiant yn y siopau canlynol

13/11/2010: 11am, Awen Teifi, Aberteifi
16/11/2010: 10.30am, Siop y Smotyn Du, Llambed
04/12/2010: 11am, Siop Iago, Castellnewydd Emlyn
Diweddarwyd ar 08 Tachwedd 2010
Does dim Adolygiad Cwsmer, hyd yma, i'r llyfr hwn.
 
Rhagor o Deitlau
Fe wnaeth pobl wrth brynu'r teitl hwn hefyd brynu'r canlynol:
Cyfres y Cewri: 36 Hanas ...
Bethan Gwanas
£8.95
 
Prynwch
Cyfres Ti'n Jocan: Hiwmor ...
Ifan Gruffydd
£3.95
 
Prynwch
Rebel's Story, A
Felix Aubel
£8.25
 
Prynwch
Llyfr y Mis
Cymraeg
Apostol
Dyfed Edwards
£9.95
 
Prynwch
Saesneg
Bee Book, The
Jo Byrne
£9.99
 
Prynwch
Plant
Dathlu gyda Sali Mali
Ifana Savill
£6.99
 
Prynwch