Hafan Llyfrau Basged Man Talu Fy Nghyfrif Cymorth Cynigion Arbennig Cysylltu   English  
 
Dod o Hyd i Siop Lyfrau
 
Mewngofnodi
 
Cofrestru
Gwybodaeth Lyfryddol
Elenydd - Hen Berfeddwlad Gymreig/Ancient Heartland of the Cambrian Mountains
Anthony Griffiths
ISBN: 9781845272470 (1845272471)Dyddiad Cyhoeddi Mai 2010
Cyhoeddwr: Gwasg Carreg Gwalch, Llanrwst
Fformat: Clawr Meddal, 220x220 mm Iaith: Dwyieithog (Cymraeg a Saesneg) Ar gael Ein Pris: £12.00 
Does dim Adolygiad Cwsmer i'r teitl hwn.
 
Ysgrifennwch Adolygiad Cwsmer
Dathliad o'r tir gwyllt olaf yng Nghymru yw'r gyfrol hon. Gorwedd Elenydd, hen berfeddwlad Gymreig yng nghalon Mynyddoedd Cambria gan ymestyn o Laslyn yn y gogledd i Lyn Brianne yn y de; o Gors Caron yn y gorllewin i Abaty Cwm-hir yn y dwyrain. Mae'n rhostir agored yn nannedd y gwynt gyda bryniau tonnog, cymoedd dyfnion, gorwelion eang ac unigedd sy'n llesol i'r enaid.

A photographic celebration of the wilderness at the heart of the Cambrian Mountains. It ranges from Glaslyn in the north to Llyn Brianne in the south, from Cors Caron in the west to Abbey Cwm-hir in the east. It is a wild expanse of moors, rolling hills, deep valleys, wide skies and a welcome solitude, a landscape with a rich historical, archaeological and cultural past.
English review follows

Rhwng cloriau'r gyfrol hon cawn ein tywys trwy brydferthwch yr hen berfeddwlad Gymreig, Elenydd, gan y ffotograffydd dawnus, Anthony Griffiths. Lleolir yr ardal a ddisgrifir gan yr awdur fel y tir gwyllt olaf yng Nghymru yn fras rhwng Glaslyn yn y Gogledd a Llyn Brianne yn y De, rhwng Cors Caron yn y Gorllewin ag Abaty Cwm-hir yn y Dwyrain.

Bu'r ffotograffydd yn crwydro'r bryniau ym mhob tymor i greu delweddau hudolus sy'n ddathliad o brydferthwch y tirwedd. Mae'n amlwg ei fod yn dethol ei ddiwrnodau cerdded yn ofalus, gan sicrhau bron yn ddieithriad fod awyr las yn coroni'r delweddau lliwgar o rosdir, craig a llyn. Mae yma luniau hynod atmosfferig, fel y ddelwedd gynnil o niwl y bore ar ddyfroedd Carreg-ddu a'r hwyrddydd ger Llyn Gron lle mae'r darllenydd yn clywed y tawelwch yn y llun. Y tirlun eang sy'n mynd 'i fryd yn bennaf; hoffai'r adolygydd hwn fod wedi gweld ychydig bach mwy o'r hyn oedd yn nes at draed y ffotograffydd. Byddai cynnwys ambell fanylyn wedi bod yn fodd i amrywio'r perspectif ryw ychydig, a thrwy hynny amrywio tempo'r llyfr. Ond mater bach yw hyn - mae hon yn berl o gyfrol.

Y delweddau trawiadol rhamantus sy'n teyrnasu, ond mae gwybodaeth yr awdur am yr ardal a'i gariad ohoni yn cael ei chyflwyno mewn paragraffau hynod ddifyr ac addysgiadol, gyda'r cyfan yn priodi'n gyfforddus gyda'r delweddau. Mae yma str o wybodaeth ddefnyddiol, yn arbennig i gerddwyr, fel y rhif map a chyfeirnod O.S. sydd i bob lleoliad, ynghyd rhestr o gyfrolau ar gyfer darllen pellach yng nghefn y llyfr.

Dyma gyfrol sydd yn wledd i'r llygaid i'r rhai sy'n or-hoff o'r soffa adre, ac yn anrheg ymarferol a chain i gerddwyr brwd. Yn ogystal, mae hi'n ffitio'n rhwydd ym mhoced drws y car. Fe ddylai hi ysgogi'r darllenwyr fwyaf diog yn ein plith i fynd yn syth i chwilio am y 'sgidiau cerdded !

Marian Delyth

******************************

Within this book we are escorted on a journey through the beautiful landscape of Elenydd, the ancient heartland of Wales, by the gifted photographer, Anthony Griffiths. This area which is described by the author as Wales's last wilderness can be found between Glaslyn in the North and Llyn Brianne in the South; between Cors Caron in the West and Abaty Cwm-hir in the East.

The photographer roamed these mountains in every season to create evocative images which celebrate the beauty of the landscape. He evidently chose his walking days well, ensuring that many of his colourful images of heathland, rocks and lakes are crowned by azure blue skies. There are many atmospheric images such as the one of morning mist above Carreg Ddu reservoir and the evening light on Llwyn Gron where the you can almost hear the silence in his image. The photographer's eye is mostly drawn towards the wide vista and this reader would have liked to have seen some evidence of the beauty around his feet. Including some detailed images would have brought a little more variation in viewpoint and perpective, which would have enhanced the tempo of the book. But this is a minor point the book is a real gem.

The stunningly romantic images are the highlight of this book, but the author's knowledge of the area and his love of its beauty are also presented in the informative and interesting text which accompanies them. There is a store of useful information in the form of O.S. map numbers and grid reference for each location, as well as a list of further reading material. This book provides a feast for the eyes of armchair travellers and is a practical and elegant gift ideally suited for keen walkers. It also fits neatly into the glove compartment of a car. It may inspire even the laziest of readers to search for their walking boots!

Marian Delyth

Gellir defnyddio'r adolygiad hwn at bwrpas hybu, ond gofynnir i chi gynnwys y gydnabyddiaeth ganlynol: Adolygiad oddi ar www.gwales.com, trwy ganiatd Cyngor Llyfrau Cymru.

It is possible to use this review for promotional purposes, but the following acknowledgment should be included: A review from www.gwales.com, with the permission of the Welsh Books Council.
Bywgraffiad Awdur:
Ganwyd Anthony Griffiths ym Mangor a chafodd ei fagu yn Aberystwyth, lle maen byw o hyd. Maen gitarydd acwstig uchel ei barch a bun rhan o fand Meic Stevens am flynyddoedd. Maer gyfrol hon yn mynegi ei angerdd ai gariad dwfn at ardal Elenydd mewn cyfres o luniau trawiadol, wediu tynnu ymhob tywydd ac ym mhob tymor. Anthony hefyd sydd wedi sgwennur testun sydd eton dangos ei fod wedi treiddio yn is nar hyn sydd iw weld ar wyneb y tir yn unig.
Gwybodaeth Bellach:
Yn archaeolegol, hanesyddol a diwylliannol, maen fro syn llawn trysorau. Maen ardal o harddwch naturiol ond heb dderbyn y statws swyddogol honno eto. Maer ffotograffydd Anthony Griffiths yn mynegi dyfnder ei gariad ai ddealltwriaeth or ardal yn ei luniau gwych ai ysgrifau.

Maer hen berfeddwlad hon yng nghalon Mynyddoedd Cambria. Yn ei ganol mae cronfeydd dr anferthol Dyffryn Elan. Cyfeiriwyd at yr ardal fel Anialdir Gwyrdd Cymru ac erbyn hyn mabwysiadwyd yr enw cyfrin Elenydd arni. Nid enw newydd mo hwn chwaith maen cael ei grybwyll yn y Mabinogi. Ar ei daith drwy Gymru yn 1188, mae Gerallt Gymro yn dweud wrth iddo adael Ystrad Fflur: Oddi yno teithiasom ymlaen, gan adael on hl ar y llaw dde, fynyddoedd mawreddog Moruge, a elwir yn y Gymraeg yn Elenydd.
Mae'r teitl yma yn y categori a/neu is-gategori canlynol:
Does dim Adolygiad Cwsmer, hyd yma, i'r llyfr hwn.
 
Rhagor o Deitlau
Fe wnaeth pobl wrth brynu'r teitl hwn hefyd brynu'r canlynol:
Hillforts of Northern Wales
Michael Senior
£5.95
 
Prynwch
To Philadelphia and Back ...
Dulais Rhys
£9.00
 
Prynwch
Graig, Y
Haf Llewelyn
£6.95
 
Prynwch
Llyfr y Mis
Cymraeg
Apostol
Dyfed Edwards
£9.95
 
Prynwch
Saesneg
Bee Book, The
Jo Byrne
£9.99
 
Prynwch
Plant
Dathlu gyda Sali Mali
Ifana Savill
£6.99
 
Prynwch