Hafan Llyfrau Basged Man Talu Fy Nghyfrif Cymorth Cynigion Arbennig Cysylltu   English  
 
Dod o Hyd i Siop Lyfrau
 
Mewngofnodi
 
Cofrestru
Gwybodaeth Lyfryddol
Haf o Hyd
Geraint Lewis
ISBN: 9781845272548 (1845272544)Dyddiad Cyhoeddi Tachwedd 2009
Cyhoeddwr: Gwasg Carreg Gwalch, Llanrwst
Fformat: Clawr Meddal, 183x124 mm, 222 tudalen Iaith: Cymraeg Allan o Stoc - Archebir yn l y galw Ein Pris: £7.50 
Does dim Adolygiad Cwsmer i'r teitl hwn.
 
Ysgrifennwch Adolygiad Cwsmer
Mae Trystan a'i gyfaill newydd, Daniel, ill dau wedi cwblhau eu harholiadau ysgol ac mae haf crasboeth 1976 yn ymestyn o'u blaen yn llawn posibiliadau cyffrous. Amser ardderchog? Ie, i gychwyn, ond caiff Trystan ei swyno gan lygaid mawr Jasmin mewn cymuned newydd o hipis ar gyrion y cwm, a'i gyflwyno i ddiet o fadarch hud sych a chariad.

Both Trystan and his new friend, Daniel, have completed their school exams and the long hot summer of 1976 beckons, full of exciting possibilities. An excellent time? Yes to begin with, but Trystan becomes enchanted by Jasmin's gaze in a new hippy encampment on the outskirts of the valley, and is introduced to a diet of dry magic mushrooms and love.
Gan ein bod yng nghanol un or gaeafau caletaf ers blynyddoedd, hwyrach y byddain syniad symud y tywydd oer ir cefndir am ychydig a darllen nofel sydd, gan fwyaf, wedii seilio ar y cyfnod yn ystod haf crasboeth 1976.

Yn fras, nofel hunangofiannol yw hon am fywydau dau ffrind newydd, Trystan a Dan, syn dathlu eu penblwyddi yn un ar bymtheg oed yr haf hwnnw. Maen trafod yn gelfydd y ffordd mae bywydaur ddau ffrind yn datblygu yn dilyn profiad erchyll a gafodd y ddau. Trwyddi draw, pwysleisir y gwahaniaeth yn y modd y maer ddau fachgen yn ymateb ir trychineb. Daw Trystan o deulu dosbarth gweithiol a Dan o deulu mwy breintiedig a chyfoethog.

Cymer yr awdur hanner y nofel i ddisgrifio digwyddiadaur haf pell hwnnw. Yn ail hanner y nofel maen crynhoi digwyddiadaur deng mlynedd ar hugain syn dilyn. Maer nofel yn ymdrin nid yn unig datblygiad seicolegol a pherthynas y cymeriadau, ond hefyd gerddoriaeth glasurol, barddoniaeth Ffrengig, helynt carwriaethol y ddau ffrind, cyffuriau, amgylchiadau bywyd carchar ac ati. Maer awdur wedi gwneud ei waith cartref yn y meysydd hyn yn drylwyr (er i mi ei gweld hi braidd yn annhebygol y byddai rhywun yn medru chwilio am wybodaeth dreisgar mewn gwefannau ar-lein yn y 1980au!).

Ysgrifennwyd y stori yn nhafodiaith frodorol canolbarth Ceredigion ac maer iaith yn frith o eirfa Saesneg, syn gwneud y ddeialog yn fyw ac yn driw iawn i'r dafodiaith wreiddiol, er y gallai hyn achosi penbleth i ambell un nad ywn gyfarwydd hi.

Mae yna gryn dipyn o ddigwyddiadau cynhyrfus a thyndra yn y nofel hon. Cefais fy synnu'n aml gan y troeon annisgwyl yn y stori a chadwodd hyn fy niddordeb fwyfwy. Ar adegau, maen stori dywyll dros ben, ond maer diweddglo'n llawn gobaith ac yn cadarnhau bod diwedd i bob tywyllwch ac oerni yn y pen draw.

Eirian Jones

Gellir defnyddio'r adolygiad hwn at bwrpas hybu, ond gofynnir i chi gynnwys y gydnabyddiaeth ganlynol: Adolygiad oddi ar www.gwales.com, trwy ganiatd Cyngor Llyfrau Cymru.

It is possible to use this review for promotional purposes, but the following acknowledgment should be included: A review from www.gwales.com, with the permission of the Welsh Books Council.
Gwybodaeth Bellach:
Mae Trystan ai gyfaill newydd, Daniel, ill dau wedi cwblhau eu harholiadau ysgol ac mae haf crasboeth 1976 yn ymestyn ou blaen yn llawn posibiliadau cyffrous.

Dilynwn eu hanturiaethau niferus wrth helpur ecsentrig Rhys Edwards i adeiladu cytiau newydd iw anifeiliaid ar dyddyn mynyddig Bryneglur au diddordeb brwd yn y merched trawiadol syn treulio eu gwyliaun merlota yn y Cwm.

Gwelwn hwyn gwylio Nadia Comanech yn gegrwth ar y teledu yn y Gemau Olympaidd, wedi eu hudo gan ei deg perffaith. Ac er iddyn nhw weithion reit galed ar adegau cnt ddigon o gyfle hefyd i segura yn y gwres llethol, yn gwrando ar Edward H ac Abba wrth lowciou seidr yn llawn afiaith.

Nofel am y newid byd syn digwydd yn eich arddegau sydd yma, wrth i Trystan a Daniel ill dau ddathluu penblwyddi yn un ar bymtheg oed yn ystod un haf hudolus, mewn gwres lloerig syn medru gyrru rhywun yn wallgo.

Amser ardderchog? Ie, i gychwyn, ond wrth iddo gael ei swyno gan lygaid mawr Jasmin mewn cymuned newydd o hipis ar gyrion y Cwm ai gyflwyno i ddiet o fadarch hud sych a chariad mae Trystan yn gwybod ym mr ei esgyrn na fydd ei fywyd byth yr un fath eto.
Does dim Adolygiad Cwsmer, hyd yma, i'r llyfr hwn.
 
Rhagor o Deitlau
Fe wnaeth pobl wrth brynu'r teitl hwn hefyd brynu'r canlynol:
Hogan Horni Isio Mwy
Menna Medi
£3.00
 
Prynwch
Alias, Myth a Jones - ...
Dafydd Huws
£6.95
 
Prynwch
Caersaint
Angharad Price
£8.95
 
Prynwch
Llyfr y Mis
Cymraeg
Mam - Cerddi gan Famau, ...
 
£9.95
 
Prynwch
Saesneg
Talk Welsh
Heini Gruffudd
£6.95
 
Prynwch
Plant
Mis yr Ŷd
Manon Steffan Ros
£5.99
 
Prynwch