Hafan Llyfrau Basged Man Talu Fy Nghyfrif Cymorth Cynigion Arbennig Cysylltu   English  
 
Dod o Hyd i Siop Lyfrau
 
Mewngofnodi
 
Cofrestru
Gwybodaeth Lyfryddol
Haf o Hyd
Geraint Lewis
ISBN: 9781845272548 (1845272544)Dyddiad Cyhoeddi Tachwedd 2009
Cyhoeddwr: Gwasg Carreg Gwalch, Llanrwst
Fformat: Clawr Meddal, 183x124 mm, 222 tudalen Iaith: Cymraeg Archebir yn ôl y galw Ein Pris: £7.50   
Does dim Adolygiad Cwsmer i'r teitl hwn.
 
Ysgrifennwch Adolygiad Cwsmer
Mae Trystan a'i gyfaill newydd, Daniel, ill dau wedi cwblhau eu harholiadau ysgol ac mae haf crasboeth 1976 yn ymestyn o'u blaen yn llawn posibiliadau cyffrous. Amser ardderchog? Ie, i gychwyn, ond caiff Trystan ei swyno gan lygaid mawr Jasmin mewn cymuned newydd o hipis ar gyrion y cwm, a'i gyflwyno i ddiet o fadarch hud sych a chariad.

Both Trystan and his new friend, Daniel, have completed their school exams and the long hot summer of 1976 beckons, full of exciting possibilities. An excellent time? Yes to begin with, but Trystan becomes enchanted by Jasmin's gaze in a new hippy encampment on the outskirts of the valley, and is introduced to a diet of dry magic mushrooms and love.
Gan ein bod yng nghanol un o’r gaeafau caletaf ers blynyddoedd, hwyrach y byddai’n syniad symud y tywydd oer i’r cefndir am ychydig a darllen nofel sydd, gan fwyaf, wedi’i seilio ar y cyfnod yn ystod haf crasboeth 1976.

Yn fras, nofel hunangofiannol yw hon am fywydau dau ffrind newydd, Trystan a Dan, sy’n dathlu eu penblwyddi yn un ar bymtheg oed yr haf hwnnw. Mae’n trafod yn gelfydd y ffordd mae bywydau’r ddau ffrind yn datblygu yn dilyn profiad erchyll a gafodd y ddau. Trwyddi draw, pwysleisir y gwahaniaeth yn y modd y mae’r ddau fachgen yn ymateb i’r trychineb. Daw Trystan o deulu dosbarth gweithiol a Dan o deulu mwy breintiedig a chyfoethog.

Cymer yr awdur hanner y nofel i ddisgrifio digwyddiadau’r haf pell hwnnw. Yn ail hanner y nofel mae’n crynhoi digwyddiadau’r deng mlynedd ar hugain sy’n dilyn. Mae’r nofel yn ymdrin nid yn unig â datblygiad seicolegol a pherthynas y cymeriadau, ond hefyd gerddoriaeth glasurol, barddoniaeth Ffrengig, helynt carwriaethol y ddau ffrind, cyffuriau, amgylchiadau bywyd carchar ac ati. Mae’r awdur wedi gwneud ei waith cartref yn y meysydd hyn yn drylwyr (er i mi ei gweld hi braidd yn annhebygol y byddai rhywun yn medru chwilio am wybodaeth dreisgar mewn gwefannau ar-lein yn y 1980au!).

Ysgrifennwyd y stori yn nhafodiaith frodorol canolbarth Ceredigion ac mae’r iaith yn frith o eirfa Saesneg, sy’n gwneud y ddeialog yn fyw ac yn driw iawn i'r dafodiaith wreiddiol, er y gallai hyn achosi penbleth i ambell un nad yw’n gyfarwydd â hi.

Mae yna gryn dipyn o ddigwyddiadau cynhyrfus a thyndra yn y nofel hon. Cefais fy synnu'n aml gan y troeon annisgwyl yn y stori a chadwodd hyn fy niddordeb fwyfwy. Ar adegau, mae’n stori dywyll dros ben, ond mae’r diweddglo'n llawn gobaith ac yn cadarnhau bod diwedd i bob tywyllwch ac oerni yn y pen draw.

Eirian Jones

Gellir defnyddio'r adolygiad hwn at bwrpas hybu, ond gofynnir i chi gynnwys y gydnabyddiaeth ganlynol: Adolygiad oddi ar www.gwales.com, trwy ganiatâd Cyngor Llyfrau Cymru.

It is possible to use this review for promotional purposes, but the following acknowledgment should be included: A review from www.gwales.com, with the permission of the Welsh Books Council.
Gwybodaeth Bellach:
Mae Trystan a’i gyfaill newydd, Daniel, ill dau wedi cwblhau eu harholiadau ysgol ac mae haf crasboeth 1976 yn ymestyn o’u blaen yn llawn posibiliadau cyffrous.

Dilynwn eu hanturiaethau niferus wrth helpu’r ecsentrig Rhys Edwards i adeiladu cytiau newydd i’w anifeiliaid ar dyddyn mynyddig Bryneglur a’u diddordeb brwd yn y merched trawiadol sy’n treulio eu gwyliau’n merlota yn y Cwm.

Gwelwn hwy’n gwylio Nadia Comanech yn gegrwth ar y teledu yn y Gemau Olympaidd, wedi eu hudo gan ei deg perffaith. Ac er iddyn nhw weithio’n reit galed ar adegau cânt ddigon o gyfle hefyd i segura yn y gwres llethol, yn gwrando ar Edward H ac Abba wrth lowcio’u seidr yn llawn afiaith.

Nofel am y newid byd sy’n digwydd yn eich arddegau sydd yma, wrth i Trystan a Daniel ill dau ddathlu’u penblwyddi yn un ar bymtheg oed yn ystod un haf hudolus, mewn gwres lloerig sy’n medru gyrru rhywun yn wallgo’.

Amser ardderchog? Ie, i gychwyn, ond wrth iddo gael ei swyno gan lygaid mawr Jasmin mewn cymuned newydd o hipis ar gyrion y Cwm a’i gyflwyno i ddiet o fadarch hud sych a chariad mae Trystan yn gwybod ym męr ei esgyrn na fydd ei fywyd byth yr un fath eto.
Does dim Adolygiad Cwsmer, hyd yma, i'r llyfr hwn.
 
Rhagor o Deitlau
Fe wnaeth pobl wrth brynu'r teitl hwn hefyd brynu'r canlynol:
Dal i Fynd
Sioned Wiliam
£8.95
 
Prynwch
Tipyn O'n Hanes: Stori'r ...
Catrin Stevens
£5.99
 
Prynwch
Llyfr y Mis
Cymraeg
Wal
Mari Emlyn
£8.99
 
Prynwch
Saesneg
Beyond Limits
Lowri Morgan
£11.99
 
Prynwch
Plant
Wilde
Eloise Williams
£6.99
 
Prynwch