Hafan Llyfrau Basged Man Talu Fy Nghyfrif Cymorth Cynigion Arbennig Cysylltu   English  
 
Dod o Hyd i Siop Lyfrau
 
Mewngofnodi
 
Cofrestru
Gwybodaeth Lyfryddol
Dewi, Dwpsi a'r Aur
Dewi (Pws) Morris, Rhiannon Roberts
ISBN: 9781845272739 (1845272730)Dyddiad Cyhoeddi Medi 2010
Cyhoeddwr: Gwasg Carreg Gwalch, Llanrwst
Darluniwyd gan Eric HeymanAddas i oed 7-9 neu Cyfnod Allweddol 2 Fformat: Clawr Meddal, 260x200 mm, 32 tudalen Iaith: Cymraeg Ar gael Ein Pris: £4.95 
Does dim Adolygiad Cwsmer i'r teitl hwn.
 
Ysgrifennwch Adolygiad Cwsmer
Dilyniant i Dewi, Dwpsi a'r Dreigiau. Mae Dewi wedi mynd ar ymweliad ysgol i fwyngloddiau aur Clogau, ger Dolgellau dim ond i ganfod fod yr holl aur wedi diflannu! Er mwyn datrys y dirgelwch rhaid iddo chwythu ei chwiban hud i gael cymorth ei gyfaill, Dwpsi'r ddraig ac Eryl, yr eryr anferthol.

A sequel to Dewi, Dwpsi a'r Dreigiau. Dewi has gone on a school trip to the Clogau gold mines, near Dolgellau only to discover that all the gold has disappeared! In order to solve the mystery he has to blow his magic whistle to summon help from his friend, Dwpsi the dragon and Eryl, the enormous eagle.
Maeír stori hwn am fachgen oír enw Dewi, sydd yn mynd ar daith ysgol i fwyngloddiau aur Clogau, ger Dolgellau. Ond yn rhyfedd iawn, pan agorodd Ron Auron, y gofalwr, ddrws y mwynglawdd, doedd dim byd yn sgleinio yno. Roedd rhywun wedi dwyn yr aur!

Tybed a all Dewi ddatrys y dirgelwch? A fydd angen cymorth ei ffrindiau arbennig arno? Bydd angen i chi ddarllen y stori gyffrous hon er mwyn darganfod yr atebion. Rwyf yn wyth oed, ac fe ddarllenais y llyfr yn gymharol hwylus ar fy mhen fy hun. Roedd y clawr yn atyniadol, aír lluniau lliwgar ar bob tudalen yn ei wneud yn fwy diddorol. Fe fwynheais y storiín fawr iawn a byddwn wrth fy modd yn cael darllen mwy o lyfrau Dewi a Dwpsi, cyn fy mod yn rhy hen!

Gwern Prysor Davies

Gellir defnyddio'r adolygiad hwn at bwrpas hybu, ond gofynnir i chi gynnwys y gydnabyddiaeth ganlynol: Adolygiad oddi ar www.gwales.com, trwy ganiat‚d Cyngor Llyfrau Cymru.

It is possible to use this review for promotional purposes, but the following acknowledgment should be included: A review from www.gwales.com, with the permission of the Welsh Books Council.
Gwybodaeth Bellach:
Dyma ddilyniant doniol i Dwpsi aír Dreigiau gan yr un tÓm gwallgo fuín gyfrifol am y gyfrol hynod boblogaidd gyntaf.
Does dim Adolygiad Cwsmer, hyd yma, i'r llyfr hwn.
 
Rhagor o Deitlau
Fe wnaeth pobl wrth brynu'r teitl hwn hefyd brynu'r canlynol:
Junior Scrabble yn Gymraeg
 
£19.99
 
Prynwch
Chwedlau Hud a Lledrith o ...
Jane Pugh
£2.50
 
Prynwch
What's the Word ...
 
£6.99
 
Prynwch
Llyfr y Mis
Cymraeg
Apostol
Dyfed Edwards
£9.95
 
Prynwch
Saesneg
Bee Book, The
Jo Byrne
£9.99
 
Prynwch
Plant
Dathlu gyda Sali Mali
Ifana Savill
£6.99
 
Prynwch