Hafan Llyfrau Basged Man Talu Fy Nghyfrif Cymorth Cynigion Arbennig Cysylltu   English  
 
Dod o Hyd i Siop Lyfrau
 
Mewngofnodi
 
Cofrestru
Gwybodaeth Lyfryddol
Cyfres Merched Cymru: 5. Jemima Nicholas - Arwres Abergwaun
Siân Lewis
ISBN: 9781845272746 (1845272749)Dyddiad Cyhoeddi Chwefror 2012
Cyhoeddwr: Gwasg Carreg Gwalch, Llanrwst
Darluniwyd gan Graham HowellsAddas i oed 9-11 neu Cyfnod Allweddol 2 Fformat: Clawr Caled, 215x138 mm, 32 tudalen Iaith: Cymraeg Ar gael Ein Pris: £4.50 
Does dim Adolygiad Cwsmer i'r teitl hwn.
 
Ysgrifennwch Adolygiad Cwsmer
Dyw Jemima Nicholas, neu Jemima Fawr i bawb yn Abergwaun, ddim yn credu stori'r plant fod Ffrancwyr wedi glanio ger y pentref ar 22 Chwefror 1797! Ond mae'n wir ac maen nhw wrthi'n ymosod ar drigolion yr ardal. Ond beth all merch o grydd â dim ond picwarch yn arf ei wneud yn erbyn cannoedd o filwyr arfog - wel, dychryn a dal rhai ohonynt, wrth gwrs!

Jemima didn't believe it when the children told her that the French army had landed near Fishguard on 22 February 1797! But it was true, and they were about to attack the people living nearby. What could one woman carrying just a pitchfork do against hundreds of armed soldiers? Well – frighten them and catch them, of course!
Ydych chi erioed wedi clywed am ddynes o grydd yn amddiffyn ei gwlad rhag gelynion o dramor? Naddo? Wel, dyma a gewch yma wrth i Jemima Nicholas ddod yn arwres Abergwaun.

Yn 1797 roedd ei gwlad ei hangen hi! Doedd Thomas Knox, prif swyddog Milwyr Gwirfoddol Abergwaun na Jemima yn credu straeon y plant wrth iddynt daeru bod llong o Ffrainc ar fin ymosod ar sir Benfro, ond coelio fun rhaid, yn bur gyflym, wedi ir milwyr Ffrengig ddechrau aflonyddu ac ymosod ar drigolion yr ardal. Gyda llond llaw o filwyr lleol yn gorfod mynd wyneb yn wyneb channoedd o Ffrancwyr, doedd dim gobaith. Ond os am alw ar unrhyw un mewn argyfwng, doedd neb gwell iw chael na Jemima benderfynol. A wnaeth hi lwyddo i ddychryn y dorf dramorol au hel am adref? A oedd hin bosib i un ddynes ai phicwarch wneud i fyddin gyfan droi ar eu sodlau am adref?

Maer stori hon yn ymfalcho mewn cais un fenyw i achub ei chymdogion ai phobl a daw Jemima'n fyw trwy eiriaur awdur. Dyma beth oedd coblyn o ddynes, yn barod i gwffio hyd y diwedd. Nid dim ond crydd cyffredin oedd Jemima ond roedd hefyd yn peri i ddynion yn eu hoed au hamser grynu yn eu hesgidiau!

Ir gad!

Llinos Griffin

Gellir defnyddio'r adolygiad hwn at bwrpas hybu, ond gofynnir i chi gynnwys y gydnabyddiaeth ganlynol: Adolygiad oddi ar www.gwales.com, trwy ganiatd Cyngor Llyfrau Cymru.

It is possible to use this review for promotional purposes, but the following acknowledgment should be included: A review from www.gwales.com, with the permission of the Welsh Books Council
Gwybodaeth Bellach:
Dyma hanes yr arwres Jemima Nicholas, ond pa ran chwaraeodd hi mewn gwirionedd yn yr ymgyrch a welodd 1,200 o filwyr Ffrengig yn ildio i griw bach o Gymry?
Does dim Adolygiad Cwsmer, hyd yma, i'r llyfr hwn.
 
Rhagor o Deitlau
Fe wnaeth pobl wrth brynu'r teitl hwn hefyd brynu'r canlynol:
Lol neu Lwc?
Emily Huws
£4.95
 
Prynwch
Gwenllian - The Welsh ...
Peter Newton
£4.50
 
Prynwch
Cyfres Straeon Plant ...
Myrddin ap Dafydd
£4.50
 
Prynwch
Llyfr y Mis
Cymraeg
Perl
Bet Jones
£8.99
 
Prynwch
Saesneg
Miriam, Daniel and Me
Euron Griffith
£9.99
 
Prynwch
Plant
Mali a'r Goleudy
Malachy Doyle
£12.99
 
Prynwch