Hafan Llyfrau Basged Man Talu Fy Nghyfrif Cymorth Cynigion Arbennig Cysylltu   English  
 
Dod o Hyd i Siop Lyfrau
 
Mewngofnodi
 
Cofrestru
Gwybodaeth Lyfryddol
Yn l i Gbara
Bethan Gwanas
ISBN: 9781845272838 (1845272838)Dyddiad Cyhoeddi Hydref 2010
Cyhoeddwr: Gwasg Carreg Gwalch, Llanrwst
Fformat: Clawr Meddal Iaith: Cymraeg Ar gael Ein Pris: £7.50 
Does dim Adolygiad Cwsmer i'r teitl hwn.
 
Ysgrifennwch Adolygiad Cwsmer
Dilyniant i Dyddiadur Gbara yw'r gyfrol hon sy'n adrodd hanes ail daith Bethan Gwanas i ardal wledig yn Affrica. Cafodd Bethan ei ffilmio'n dychwelyd i Gbara yn Nigeria, wedi iddi dreulio dau dymor yno fel gweithiwr gwirfoddol yn yr 1980au. Mae'r stori bersonol a byrlymus hon yn dangos sut y bu i berthynas yr awdur â Gbara ddyfnhau yn sgil ei hail ymweliad.

A sequel to Dyddiadur Gbara - relating the story of Bethan Gwanas's return visit to rural Africa. Bethan spent two terms in Gbara, Nigeria in the 1980s as a voluntary worker and her return was the subject of a TV documentary. This personal account tells how Bethan's relationship with Gbara was stengthened as a result of the second visit.
Erstalwm, pan fyddai criw yn gwneud rhaglen deledu, bydden nhwn gweithion galed am gyfnod i gynhyrchur rhaglen ac yna'n symud ymlaen at y prosiect nesaf. Daeth tro ar fyd, a bellach prin fod na gyfres ddrama neu ddogfen nad oes ganddi wefan neu gyfrol i gyd-fynd r darllediad, yn cynnig golwg tu l ir camera ynghyd phob math o hanesion. Ar un olwg dyna yw cyfrol ddiweddaraf Bethan Gwanas, Yn l i Gbara, syn dilyn yr awdur i bentref Gbara yn Nigeria, chwarter canrif ar l iddi fod yn gweithio yno fel athrawes, chriw camera S4C yn cofnodir cyfan.

Ond rhag ofn i chi feddwl mai ymgais ddiog arall i ehangu apl rhaglen deledu drwy addasu dyddiadur y cyflwynydd ywr gyfrol hon, cofiwch mai Bethan Gwanas ywr awdur. Welais i ddim mor rhaglen ar y teledu, ond o ddarllen y gyfrol, rwyn teimlo i mi rannu profiadau Bethan: roeddwn i yno gyda hi yn edrych ymlaen, yn teimlor cyffro, y pryder, ei rhwystredigaeth gydag un oedi ar l y llall, y symffoni o emosiynau oedd yn chwyrlo drwyddi, ar llawenydd wrth ailgyfarfod hen gydnabod.

Maen siŵr fod gan Bethan fwy o stampiau ar ei phasbort nag unrhyw un rwyn ei adnabod, a hithau wedi teithio ledled y byd yn ffilmio rhaglenni i S4C, ond fel y dywed ar ddechraur gyfrol, er bod pob un oi theithiau yn ddifyr, roedd hon yn wahanol, ac yn fwy personol. Mae'r elfen honnon cael ei darlunion wirioneddol fyw, or cyfeillgarwch rhwydd ymysg y criw ffilm ar wahn i ambell achlysur nodedig pan maer emosiwn ar straen yn ormod ir drafferth ofnadwy a gafodd i ganolbwyntio ar ddim byd wrth gael ei chroesawu i balas rhwysgfawr yr Emir, a hynny am fod arni gymaint o angen mynd ir tŷ bach.

O un anturiaeth rhemp a boncyrs ir nesaf, mae personoliaeth Bethan yn tasgu oddi ar y dudalen. Does ryfedd fod pentrefwyr Gbara yn ei chofio ac mor falch oi gweld yn l yno. Mae darllen y gyfrol fel treulio prynhawn yng nghwmni hen ffrind yn clywed ei hanes. Maen rhaid wrth awdur crefftus iawn i gael stori syn llifo mor rhwydd hyn.

Catrin Beard

Gellir defnyddio'r adolygiad hwn at bwrpas hybu, ond gofynnir i chi gynnwys y gydnabyddiaeth ganlynol: Adolygiad oddi ar www.gwales.com, trwy ganiatd Cyngor Llyfrau Cymru.

It is possible to use this review for promotional purposes, but the following acknowledgment should be included: A review from www.gwales.com, with the permission of the Welsh Books Council.
Gwybodaeth Bellach:
Fel y gwelwyd ar y rhaglenni teledu, roedd yno lawenydd gweld plant yn aeddfedu ac yn dilyn gyrfaoedd llewyrchus, a hefyd ddagrau tlodi a diffyg cyfle. Ac roedd yno groeso brenhinol iddi! Maer llyfr yn llawnach nar teledu wrth gwrs, ac maer awdur yn ehangu ar yr enfys hon o emosiynau ar y tudalennau hyn. Maen cynnwys portreadau o gymeriadau y maen ail-ennyn cyfeillgarwch hwy, ac maer criw ffilmio fu'n teithio gyda hi hefyd yn ychwanegu'n helaeth at y darlun o Gbara drwy eu profiadau yno.

Gyda chymorth tudalennau o luniau lliw, dyma ryddiaith taith syn gymysgedd o atgofion, profiadau newydd a theimladau personol gan greu testun mor ddarllenadwy a phoblogaidd 'r gyfrol gyntaf.

Cynhelir noson i lansio'r llyfr nos Iau, 28ain o Hydref, 2010 yng Nghanolfan Tŷ Siamas, Dolgellau am 7 o'r gloch. Ceir cyfle i glywed rhai o straeon Bethan a gweld rhai o'i lluniau ynghyd blasu rhai o fwydydd Nigeria. Bydd copiau o'r llyfr ar werth gan siop Tŷ Siamas ar y noson. Croeso i bawb.
Mae'r teitl yma yn y categori a/neu is-gategori canlynol:
Does dim Adolygiad Cwsmer, hyd yma, i'r llyfr hwn.
 
Rhagor o Deitlau
Fe wnaeth pobl wrth brynu'r teitl hwn hefyd brynu'r canlynol:
Ar y Lein Eto
Bethan Gwanas
£7.95
 
Prynwch
Ar y Lein Eto Fyth!
Bethan Gwanas
£7.95
 
Prynwch
Cyfres y Cewri: 36 Hanas ...
Bethan Gwanas
£8.95
 
Prynwch
Llyfr y Mis
Cymraeg
Gavi
Sonia Edwards
£9.00
 
Prynwch
Saesneg
Party Wall, The
Stevie Davies
£8.99
 
Prynwch
Plant
Fy Llyfr Englynion
 
£6.95
 
Prynwch