Hafan Llyfrau Basged Man Talu Fy Nghyfrif Cymorth Cynigion Arbennig Cysylltu   English  
 
Dod o Hyd i Siop Lyfrau
 
Mewngofnodi
 
Cofrestru
Gwybodaeth Lyfryddol
Cyfres Syniad Da: Byw Busnes
Gari Wyn
ISBN: 9781845272852 (1845272854)Dyddiad Cyhoeddi Ebrill 2010
Cyhoeddwr: Gwasg Carreg Gwalch, Llanrwst
Fformat: Clawr Meddal, 215x138 mm Iaith: Cymraeg Archebir yn l y galw Ein Pris: £7.50   
Does dim Adolygiad Cwsmer i'r teitl hwn.
 
Ysgrifennwch Adolygiad Cwsmer
Pwrpas y gyfrol hon yw ceisio croniclo profiad yr awdur ym myd busnes a'i osod rhwng dau glawr. Hoffai Gari Wyn gredu fod ganddo wersi a straeon ar gyfer pawb, gwersi sy'n tarddu o fethiant ac o lwyddiant.

This book chronicles the business experiences of the author, Gari Wyn. His stories and lessons are relevant to many people, lessons of success and failure. He owns the Ceir Cymru company in Bethel, near Caernarfon.
Bywgraffiad Awdur:
Magwyd yr awdur mewn garej wledig yng Nglasfryn, Uwchaled a derbyniodd ei addysg ddiweddarach yn Ysgol Dyffryn Conwy, Llanrwst, a Choleg y Brifysgol, Bangor. Bun athro am 14 mlynedd cyn sefydlu Ceir Cymru, cwmni gwerthu ceir ym Methel, Caernarfon. Maen gyfrannwr cyson ar radio a theledu, yn ymgynghorydd entrepreneuriaid ifanc ar ran Menter a Busnes a bydd yn ymweld ag ysgolion a cholegau i ddarlithio a chynnal gweithdai byd busnes.
Gwybodaeth Bellach:
Yn 1990, gadawodd Gari Wyn swydd Pennaeth Hanes mewn ysgol uwchradd i fentro ar fusnes gwerthu ceir ei hun ym Methel, ger Caernarfon. Gadawodd ysgol addysg ac ymunodd ag ysgol brofiad.

Ugain mlynedd yn ddiweddarach, maen edrych yn l ar ei lwyddiannau ai fethiannau au dadansoddi yn fanwl. Yn y gyfrol hon, maen adrodd hanes ei fusnes ai yrfa fel rheolwr ac yn cynnig cynghorion yn ddi-flewyn-ar-dafod, mewn arddull hawdd ei ddilyn. Mae ei ddisgyblaeth gynnar fel athro yn cael ei mynegi yn loyw yn y gyfrol hon.

Am y tro cyntaf, dyma lawlyfr busnes wedii anelu yn benodol at Gymru sydd gydai nodweddion arbennig ei hun ynghlwm wrth ei nifer sylweddol o fusnesau bychain ai chymdeithas wledig, Gymraeg. Gwneir hyn yng nghyd-destun byd-eang gan ddwyn cymariaethau cyson o wledydd eraill.

Maen gyfeirlyfr hanfodol i bobl fusnes a hunan gyflogedig ac yn werslyfr hollgynhwysfawr i fyfyrwyr busnes a Bagloriaeth Gymreig.

Mae Gari Wyn yn edrych yn l yn feirniadol ar ei yrfa ei hun ac yn awgrymu llwybrau gwell i eraill syn mynd ir un cyfeiriad. Drwyr cyfan, mae dawn dweud, seicoleg a ffraethineb y gwerthwr ceir yn cadwr testun yn fywiog a chofiadwy o glawr i glawr.

Bydd y llyfr yn cael ei lansio yn y Fedwen Lyfrau, Canolfan Glasdir, Llanrwst a gynhelir nos Wener 30 Ebrill a dydd Sadwrn, 1 Mai, 2010
Diweddarwyd ar 08 Mawrth 2011
Mae llyfr Gari Wyn yn fwy o lawlyfr, syn cynnig ei sylwadau ar fusnes a bywyd, gyrfa a gwaith. Ceir sylwadau ar bob agwedd o redeg busnes, or cwestiynau y dylid eu gofyn wrth feddwl am ddechrau busnes eich hun i sgwennu cynllun busnes, cyflogi pobl, delio gyda chwsmeriaid a hyd yn oed talu trethi.

Meddai Gari Wyn, Cyn dechrau ysgrifennur llyfr hwn, treuliais gryn dipyn o amser yn ymchwilio a chwilota drwy bob math o ffynonellau. Roedd y mwyafrif ohonynt yn ddifyr ond ou cymharu fy amcanion personol, nid oeddwn bob amser yn gallu uniaethu rhannau or cynnwys. Nid oedd y llyfrau hyn yn cynnwys canllawiau a fyddai bob amser yn berthnasol i unigolion syn byw yng Nghymru ac mewn ardaloedd llai dwys eu poblogaeth. Drwy adrodd fy stori y camgymeriadau yn ogystal r llwyddiannau, y gobaith yw mod in medru cynnig safbwynt Cymro Cymraeg.
Does dim Adolygiad Cwsmer, hyd yma, i'r llyfr hwn.
 
Rhagor o Deitlau
Fe wnaeth pobl wrth brynu'r teitl hwn hefyd brynu'r canlynol:
Cyfres Syniad Da: Cryfder ...
 
£5.00
 
Prynwch
Llyfr y Mis
Cymraeg
Apostol
Dyfed Edwards
£9.95
 
Prynwch
Saesneg
Bee Book, The
Jo Byrne
£9.99
 
Prynwch
Plant
Dathlu gyda Sali Mali
Ifana Savill
£6.99
 
Prynwch