Hafan Llyfrau Basged Man Talu Fy Nghyfrif Cymorth Cynigion Arbennig Cysylltu   English  
 
Dod o Hyd i Siop Lyfrau
 
Mewngofnodi
 
Cofrestru
Gwybodaeth Lyfryddol
Cyfres Syniad Da: Y Gwalch, yr Inc a'r Bocsys - Gwasg Carreg Gwalch 1980-2010
Myrddin ap Dafydd
ISBN: 9781845272876 (1845272870)Dyddiad Cyhoeddi Ebrill 2010
Cyhoeddwr: Gwasg Carreg Gwalch, Llanrwst
Fformat: Clawr Meddal, 215x138 mm Iaith: Cymraeg Archebir yn l y galw Ein Pris: £4.75   
Does dim Adolygiad Cwsmer i'r teitl hwn.
 
Ysgrifennwch Adolygiad Cwsmer
Stori hogyn yn gadael coleg ac yn gorfod ystyried creu bywoliaeth iddo'i hun ar ôl dod i ben draw trên bach y byd addysg ydi hon. Trodd ei ddiddordeb yn ffon fara a dyna fan cychwyn Gwasg Carreg Gwalch, Llanrwst. Yn 1980, dechreuodd Myrddin ap Dafydd gyda hen beiriannau, rai ohonynt dros gant oed, a phrofodd sawl chwyldro technegol dros y blynyddoedd.

The story of a young man at the end of his educational career considering how to make a living for himself. He transformed his passion into a career, and that was the beginning of Gwasg Carreg Gwalch in Llanrwst. Myrddin ap Dafydd started off with old equipment in 1980, much of it over a hundred years old, and over the years he has seen many technological revolutions.
Ni allwch ond edmygu rhywun sydd yn ennill ei fara menyn yn gwneud yr hyn y mae on ei garu. Ni allwch chwaith ond edmygu rhywun sydd yn dod o fewn trwch blewyn i gael sioc drydanol wrth geisio gwireddur freuddwyd hon! A dyman union fu hanes Myrddin ap Dafydd wrth sefydlu Gwasg Carreg Gwalch.

Chwa o awyr iach yw darllen am Gymry ym myd busnes dydy'r Cymry erioed wedi bod yn fyd-enwog am feddu ar bennau busnes chwim, a braf yw darllen yn y gyfres Syniad Da bod gennym ninnau yn ein plith ambell Rupert Murdoch ac Alan Sugar.

Mae Y Gwalch, yr Inc ar Bocsys yn llyfr byrlymus, yn cyfleu prysurdeb gyrfa Myrddin o hanes siop lyfrau ei rieni hyd at ei fusnes ei hun yn cyflogi tm o weithwyr. Dyma stori sydd yn pwysleisio pwysigrwydd cadw traddodiad teuluol yn ogystal mentron annibynnol. Maer stori yn frith o gyfeiriadau at beiriannau, at hanes adnewyddu adeiladau ac at gynhyrchu deunydd printiedig o bob math. Er i'r cyfan hyn adrodd stori'r Dyn ai Dŵls, mae'n amlwg nad yw creu busnes llwyddiannus or fath yn dod ar chwarae bach.

Dawr llyfr ni hyd at heddiw a sylweddolwn or dechrau bod angerdd at lyfrau yng ngwaed y teulu a bod cenhedlaeth newydd eisoes yn barod i barhau 'r gwaith. Trist yw meddwl, fel y soniar awdur ei hun, fod pethau yn y diwydiant hwn yn newid a'n bod yn symud o gyfnod papur ac inc y peiriannau traddodiadol i gyfnod y cyfrifiadur a'r PDF.

Llinos Griffin

Gellir defnyddio'r adolygiad hwn at bwrpas hybu, ond gofynnir i chi gynnwys y gydnabyddiaeth ganlynol: Adolygiad oddi ar www.gwales.com, trwy ganiatd Cyngor Llyfrau Cymru.

It is possible to use this review for promotional purposes, but the following acknowledgment should be included: A review from www.gwales.com, with the permission of the Welsh Books Council.
Gwybodaeth Bellach:
Syniad Da - Cyfrolau byr yn olrhain syniadau busnes or weledigaeth gyntaf i dyfu i fod yn fusnesau llwyddiannus.

Mae byd llyfrau Cymraeg a Chymru ei hun wedi newid llawer ers y dyddiau cynnar hynny. Mae cysylltiad teulu Myrddin r farchnad arbennig hon yn mynd yn l i ddechraur 1950au ac mae hanes ei rieni Dafydd ac Arianwen Parry yn sefydlu siop lyfrau Cymraeg yn Llanrwst wedi ei chofnodi yma hefyd.

Daeth defnyddior Gymraeg ym myd busnes yn rhywbeth cyfarwydd a derbyniol; daeth bod yn broffesiynol a chyfoes wrth ddefnyddior Gymraeg hefyd yn rhywbeth angenrheidiol. Wrth adrodd hanes y wasg, mae Myrddin hefyd yn trafod llawer o egwyddorion busnes syn berthnasol i Gymru heddiw.

Bydd y gyfrol yn cael ei lansio yn y Fedwen Lyfrau a gynhelir yng Nghanolfan Glasdir, Llanrwst nos Wener, 30 Ebrill a dydd Sadwrn, 1 Mai, 2010.
Diweddarwyd ar 08 Mawrth 2011
Does dim Adolygiad Cwsmer, hyd yma, i'r llyfr hwn.
 
Rhagor o Deitlau
Fe wnaeth pobl wrth brynu'r teitl hwn hefyd brynu'r canlynol:
Cerwyn Corrach
Gerallt Lloyd Owen
£3.50
 
Prynwch
Cyfres Tybed Pam?: Planed ...
Sioned V. Hughes
£5.99
 
Prynwch
Cyfres Bananas Gwyrdd: Un ...
Pippa Goodhart
£4.99
 
Prynwch
Llyfr y Mis
Cymraeg
Apostol
Dyfed Edwards
£9.95
 
Prynwch
Saesneg
Bee Book, The
Jo Byrne
£9.99
 
Prynwch
Plant
Dathlu gyda Sali Mali
Ifana Savill
£6.99
 
Prynwch