Hafan Llyfrau Basged Man Talu Fy Nghyfrif Cymorth Cynigion Arbennig Cysylltu   English  
 
Dod o Hyd i Siop Lyfrau
 
Mewngofnodi
 
Cofrestru
Gwybodaeth Lyfryddol
Llwybr Arfordirol Môn/The Anglesey Coastal Path
Steven Jones
ISBN: 9781845272890 (1845272897)Dyddiad Cyhoeddi Mehefin 2010
Cyhoeddwr: Gwasg Carreg Gwalch, Llanrwst
Fformat: Clawr Meddal, 298x210 mm, 184 tudalen Iaith: Dwyieithog (Cymraeg a Saesneg) Allan o brint Ein Pris: £14.00   
Does dim Adolygiad Cwsmer i'r teitl hwn.
 
Ysgrifennwch Adolygiad Cwsmer
Llyfr dwyieithog o ddarluniau lliw gan Steven Jones, yn dilyn 21 taith gerdded ar lwybr arfordir Môn, ynghyd â brasluniau a nodiadau dyddlyfr.

A bilingual book with coloured artwork by Steven Jones, following 21 walks along Anglesey's coastline.
English review follows

Mae Llwybr Arfodirol Mn yn ein tywys ar hyd arfordir ein hynys fwyaf ond, yn wahanol i fwyafrif llyfrau teithio tebyg, lluniau gan yr artist Steven Jones syn darlunior 21 taith amrywiol a gynigir.

Arddangosfa gan yr artist yn Oriel Mn fur sail ir llyfr ac er mair bwriad gwreiddiol oedd canolbwyntio ar thema hafaidd yn unig, fei swynwyd gan hanes yr arfordir ar golygfeydd amrywiol a phenderfynodd ehangur detholiad i gynnig darluniau o amrywiol olygfeydd yr arfordir yn ystod y pedwar tymor.

Yn sicr, maer artist yn llwyddo i gyfleur amrywiaeth sydd yn perthyn i arfordir yr ynys. Y lluniau or traethau au bwrlwm yn ystod yr haf yw cryfder y casgliad gan iddynt hwy, ynghyd r lluniau o gerddwyr yn mwynhau golygfeydd llwybr yr arfordir, adlewyrchu atyniad yr ynys ir miloedd syn tyrru yno bob blwyddyn.

Un canlyniad a ddaeth wrth lunior casgliad oedd ir artist sylweddoli y byddent yn addas ar gyfer delweddu llyfr teithio. Maer 21 o deithiau yn ein harwain i bob rhan or arfordir gyda mapiau o lawr artist a nodiadau defnyddiol in cynorthwyo, megis hyd pob taith a graddfa dwyster y daith ir cerddwr. Yn ychwanegol, mae Steven Jones yn cynnig cyfarwyddiadau manylach ar gyfer y teithiau unigol ar ei wefan.

Mae cyfres o frasluniau yn ychwanegu at naws y llyfr ac yn gyferbyniad naturiol ir lluniau lliw. Ar ben hyn, maer artist yn cynnwys ychydig frawddegau i gyd-fynd phob llun lliw, sydd yn cynnig gwybodaeth amrywiol, megis pytiau hanesyddol ond, yn anad dim, yn nodi apl yr olygfa i lygaid yr artist.

Mae Llwybr Arfodirol Mn yn llwyddo i gyfleu atyniad arfordir amrywiol yr ynys gan adael ir darllenydd ei fwynhau wrth eistedd gartref ond mae hefyd yn ein hysbrydoli i fynd allan i gerdded y glannau ac i werthfawrogi drosom ein hunain.

Robin Evans

*********************************************************

The Anglesey Coastal Path takes us on a journey along the coast of Wales largest island but, in contrast to similar publications, the 21 walks presented are illustrated by a total of 210 colour paintings by the artist Steven Jones.

The inspiration for the book was an exhibition held in Oriel Mn and while the original aim was to concentrate on a summer theme, the rich history and sheer variety of the Anglesey coastline led the artist to expand the project to include paintings of various scenes along the coast during the four seasons.

The artist certainly succeeds in reflecting the whole range of sights to be seen. For this reviewer the strength of the collection lies in the summer beach scenes which, in conjunction with the paintings of walkers enjoying the views along the coastal path, reflects the attraction of the island to those thousands of visitors who flock there year after year.

While working on the project the artist realised that the paintings would also be suitable as illustrations for a walking book. Thus the 21 walks guide us with maps produced by the artist himself and useful notes providing details such as the length of each walk and a difficulty rating. A useful addition is that Steven Jones web site provides further details on each walk.

A series of drawings adds to the books appeal and also contrasts neatly with the colour paintings. Brief journal notes with each painting provide useful information, historical details for example, and in particular gives us an insight into the attraction of the moment to an artists eye.

The Anglesey Coastal Path succeeds in allowing the reader to enjoy in comfort the attraction of the islands coast but also inspires us to want to go out and appreciate those delights for ourselves.

Robin Evans

Gellir defnyddio'r adolygiad hwn at bwrpas hybu, ond gofynnir i chi gynnwys y gydnabyddiaeth ganlynol: Adolygiad oddi ar www.gwales.com, trwy ganiatd Cyngor Llyfrau Cymru.

It is possible to use this review for promotional purposes, but the following acknowledgment should be included: A review from www.gwales.com, with the permission of the Welsh Books Council.
Tabl Cynnwys:
Taith 1 Porthaethwy Pwllfanogl
Taith 2 Moel-y-don Llyn Rhos Ddu
Taith 3 Llyn Rhos Ddu Malltraeth
Taith 4 Malltraeth Ynys Cwyfan
Taith 5 Porth Cwyfan Rhosneigr
Taith 6 Rhosneigr Rhoscolyn
Taith 7 Rhoscolyn Trearddur
Taith 8 Trearddur Ynys Lawd
Taith 9 Ynys Lawd Caergybi
Taith 10 Caergybi Porth Tywyn Mawr
Taith 11 Porth Tywyn Mawr Porth Swtan
Taith 12 Porth Swtan Cemlyn
Taith 13 Cemlyn Cemaes
Taith 14 Cemaes Porth Llechog
Taith 15 Porth Llechog Trwyn Eilian
Taith 16 Trwyn Eilian Din Llugwy
Taith 17 Din Llugwy Traeth Bychan
Taith 18 Traeth Bychan Traeth Coch
Taith 19 Traeth Coch Penmon
Taith 20 Penmon Biwmares
Taith 21 Biwmares Porthaethwy
Bywgraffiad Awdur:
Yn enedigol o Lysfaen, aeth i astudio i Goleg Celf Wrecsam, dan law Keith Bowen. Treuliodd y pedair blynedd nesaf yn Llundain yn gweithio gydag un o ddarlunwyr gorau Prydain, Mike Vaughan. Gweithiodd Steven Jones i amryw o gwsmeriaid yn cynnwys Cyhoeddiadaur BBC, Readers Digest, Collins Books, Daily Mail, Sunday Telegraph, Golf Monthly, TV Times, Banc Barclays, Banc Lloyds, ceir Lancia a Jaguar, esgidiau Start-Rite, hufen i Walls a Securicor.

Symudodd yn l i Gymru yn 1975 gan agor ei oriel ei hun yn y Felinheli yn 1900 gan gyhoeddi, marchnata a gwerthu argraffiadau nifer cyfyngedig a chardiau cyfarch. Mae Harrods Knightsbridge wedi arddangos ei waith a dewiswyd ei baentiadau ar gyfer swyddfa Tony Blair pan oedd Uwch-gynhadledd Ewrop yng Nghaerdydd.

Mae bellach yn gweithio oi stiwdio/gweithdy yng ngwesty Bulkeley, Biwmares ac yn gwerthui waith yn rheolaidd mewn orielau yng ngogledd Cymru, Dilyn, Lundain, Harpenden, Port Isaac, Crail ac Annapolis yn UDA.
Gwybodaeth Bellach:
Iw lansio i gydfynd ag agoriad arddangosfa o waith Steven Jones yn Oriel Mn, 9 Gorffennaf, 2010.

Bydd yr arddangosfa yn Oriel Mn o 10 Gorffennaf 2010 hyd 5 Medi 2010.
Mae'r teitl yma yn y categori a/neu is-gategori canlynol:
Does dim Adolygiad Cwsmer, hyd yma, i'r llyfr hwn.
 
Rhagor o Deitlau
Fe wnaeth pobl wrth brynu'r teitl hwn hefyd brynu'r canlynol:
Cyfres Nabod: 1. Gwyrdd fy Myd
Russell Jones
£6.95
 
Prynwch
Short Guide to St. Davids ...
 
£2.40
 
Prynwch
Llyfr y Mis
Cymraeg
Apostol
Dyfed Edwards
£9.95
 
Prynwch
Saesneg
Bee Book, The
Jo Byrne
£9.99
 
Prynwch
Plant
Dathlu gyda Sali Mali
Ifana Savill
£6.99
 
Prynwch