Hafan Llyfrau Basged Man Talu Fy Nghyfrif Cymorth Cynigion Arbennig Cysylltu   English  
 
Dod o Hyd i Siop Lyfrau
 
Mewngofnodi
 
Cofrestru
Gwybodaeth Lyfryddol
Eisteddfod - Gŵyl Fawr y Cymry/The Great Festival of Wales
David Williams
ISBN: 9781845272906 (1845272900)Dyddiad Cyhoeddi Mehefin 2010
Cyhoeddwr: Gwasg Carreg Gwalch, Llanrwst
Fformat: Clawr Caled, 216x267 mm, 112 tudalen Iaith: Dwyieithog (Cymraeg a Saesneg) Ar gael Pris Llawn: £20.00 
Ein Pris: £10.00 
Rydych yn Arbed: £10.00 (50.0%) 
Does dim Adolygiad Cwsmer i'r teitl hwn.
 
Ysgrifennwch Adolygiad Cwsmer
Casgliad David Williams o luniau o'r Eisteddfod Genedlaethol sy'n dathlu'r bwrlwm a'r cyfoeth diwylliannol a gafwyd dros y blynyddoedd. Yn yr Eisteddfod Genedlaethol am wythnos bob mis Awst y mae curiad calon y Cymry. Llyfr lliw llawn drwyddo. Y testun gan Lyn Ebenezer, a chyflwyniad gan Huw Edwards.

A collection of colour photographs of the National Eisteddfod by David Williams. For a week every August, the National Eisteddfod is the beating heart of Welsh Wales. Text by Lyn Ebenezer and a foreword by Huw Edwards.
English review follows

Dyma gyfrol ddiweddaraf y ffotograffydd David Williams, y Cymro Cymraeg o Gaergybi a fu'n un o ffotograffwyr swyddogol yr Eisteddfod Genedlaethol ers sawl blwyddyn. Mae eisoes wedi cyhoeddi'r cyfrolau Village Wales, Landscape Wales, Market Town Wales a daeth Y Cwm Tecaf: Cwm Pennant o'r wasg yn ddiweddar. Y tro hwn - a ninnau ar fin dathlu 150 mlynedd ers yr Eisteddfod Genedlaethol gyntaf ym 1861 - dyma gyfrol gyfan o luniau'r ŵyl ryfeddol hon.

Fe'i lansiwyd yng Nglynebwy a dylai testun dwyieithog Lyn Ebenezer apelio at ddarllenwyr yn y ddwy iaith lle mae'n sn am gefndir a hanes yr Eisteddfod, y gwaith o baratoi, y maes, yr orsedd a'i regalia a'r cylch, a'r pafiliwn pinc. Fel y disgwylir, mae'r Archdderwydd yn haeddu ei bennod ei hun!

Tynnwyd y lluniau yn y pum mlynedd diwethaf yn Eisteddfodau Eryri, Abertawe, yr Wyddgrug, Caerdydd, y Bala ac yn Ngŵyl Cyhoeddi Glynebwy, a cheir amrywiaeth o luniau yn cynnwys cystadleuwyr, artistiaid, perfformwyr a stondinwyr y maes, a digwyddiadau min nos.

Mae David Williams ar ddarlunio diwylliant, treftadaeth, a thirwedd Cymru a cheir llun trawiadol ar glawr y gyfrol - safle'r pafiliwn pinc ger y Bala yn 2007 ynghanol prydferthwch Parc Cenedlaethol Eryri - gyda llyn Tegid a'r Aran yn y cefndir. Lluniau gweddol ffurfiol o berfformwyr - yn gystadleuwyr ac artistiaid - sydd yn y gyfrol, a'r rheini wrth eu gwaith yn bennaf.

Bydd y cyfarwydd yn adnabod enillwyr y prif wobrau a'r artistiaid ond byddai wedi bod yn ddefnyddiol cael mwy o enwau o dan y lluniau er gwybodaeth i'r darllenydd cyffredin.

Cyflwynwyd y gyfrol i ddau a gollwyd yn ystod y flwyddyn flaenorol ac a oedd yn rhan annatod o'r Eisteddfod gyfoes - yr archdderwydd Dic Jones a'r hanesydd Hywel Teifi Edwards. Mab Hywel, y darlledwr Huw Edwards, ysgrifennodd y cyflwyniad a dywed: `Y mae'r gyfrol hon yn gwneud cyfiawnder lliw a chymeriad unigryw ein Prifwyl. Porwch ynddi a mwynhewch.

Ceris Gruffudd

*******************************

This is the latest volume from photographer David Williams, a native of Holyhead, who's been one of the National Eisteddfod's official photographers for a number of years. His works, Village Wales, Landscape Wales,, and Market Town Wales have already been published, and Y Cwm Tecaf: Cwm Pennant appeared recently. Prior to celebrating 150 years of the modern National Eisteddfod - which was first held in Aberdare in 1861 - Williams has now produced a whole volume devoted to this unique Welsh festival.

Launched at the Ebbw Vale Eisteddfod, Lyn Ebenezer's bilingual text should appeal to readers in both languages. The sections deal with the background and history of the Eisteddfod, the preparation work, the field, the gorsedd and its regalia and circle, the pink pavilion, and the Archdruid rightly deserving a section of his own.

The photographs were taken during the last five years at the Eryri, Swansea, Mold, Cardiff and Bala Eisteddfodau and the Ebbw Vale proclamation ceremony, and include photographs of competitors, artists, performers and field exhibitors and evening events.

David Williams specialises in depicting the culture, heritage and landscape of Wales, and the cover has an impressive image of the pink pavilion near Bala in 2007 in the Snowdonia National Park with lake Tegid and the Aran mountain as a stunning backdrop. The photographs in the volume are fairly formal ones of competitors and artists - mainly performing and working. Although the winners may be familiar to Eisteddfod followers, it would have been helpful to add further names for the lay reader.

The volume is presented in memory of two Eisteddfod stalwarts who died during the year - Archdruid Dic Jones and Eisteddfod historian Hywel Teifi Edwards, whose son, broadcaster Huw Edwards, wrote the introduction which concludes with some useful advice to the reader, "Be sure to take your time and enjoy the riches within."

Ceris Gruffudd

Gellir defnyddio'r adolygiad hwn at bwrpas hybu, ond gofynnir i chi gynnwys y gydnabyddiaeth ganlynol: Adolygiad oddi ar www.gwales.com, trwy ganiatd Cyngor Llyfrau Cymru.

It is possible to use this review for promotional purposes, but the following acknowledgment should be included: A review from www.gwales.com, with the permission of the Welsh Books Council.
Bywgraffiad Awdur:
Mae David Williams yn awdur ac yn ffotograffydd sy'n arbenigo yn niwylliant, treftadaeth a thirwedd Cymru, gyda nifer o gyfrolau ac ysgrifau iw enw. Maen rhugl ei Gymraeg ac yn gyfrannwr cyson ar raglenni radio a theledu. Mae David wedi gwasanaethu sawl tro fel ffotograffydd swyddogol yr Eisteddfod Genedlaethol ac mae hefyd yn gweithion llawrydd i nifer o gyhoeddwyr llyfrau a chylchgronau, asiantaethau hysbysebu a dylunio ac awdurdodau syn hyrwyddo diwylliant a threftadaeth yng Nghymru a thu hwnt.

wordsandpictures@mac.com
www.davidwilliams.tel
Gwybodaeth Bellach:
Bydd David Williams yn arwyddo ei lyfr ym Mhabell y Dysgwyr - Maes D, Eisteddfod Genedlaethol Blaenau Gwent a Blaenau'r Cymoedd, Dydd Sadwrn, 31 Gorffennaf am 12.40 pm
Mae'r teitl yma yn y categori a/neu is-gategori canlynol:
Does dim Adolygiad Cwsmer, hyd yma, i'r llyfr hwn.
 
Rhagor o Deitlau
Fe wnaeth pobl wrth brynu'r teitl hwn hefyd brynu'r canlynol:
Collins Gem Welsh Dictionary
 
£5.99
 
Prynwch
Century of the North ...
Cliff Hayes
£12.99
 
Prynwch
Gwenddydd - Enillydd y ...
Jerry Hunter
£6.95
 
Prynwch
Llyfr y Mis
Cymraeg
Apostol
Dyfed Edwards
£9.95
 
Prynwch
Saesneg
Bee Book, The
Jo Byrne
£9.99
 
Prynwch
Plant
Dathlu gyda Sali Mali
Ifana Savill
£6.99
 
Prynwch