Hafan Llyfrau Basged Man Talu Fy Nghyfrif Cymorth Cynigion Arbennig Cysylltu   English  
 
Dod o Hyd i Siop Lyfrau
 
Mewngofnodi
 
Cofrestru
Gwybodaeth Lyfryddol
Ar Lan y Môr y Mae
John Gwynne
ISBN: 9781845272913 (1845272919)Dyddiad Cyhoeddi Gorffennaf 2010
Cyhoeddwr: Gwasg Carreg Gwalch, Llanrwst
Fformat: Clawr Meddal, 184x121 mm, 276 tudalen Iaith: Cymraeg Ar gael Ein Pris: £4.75 
Does dim Adolygiad Cwsmer i'r teitl hwn.
 
Ysgrifennwch Adolygiad Cwsmer
Nofel sy'n llawn cynnwrf, dirgelwch a chariad yw hon wrth i ddigwyddiadau'r presennol a'r gorffennol dorri ar draws heddwch a harddwch yr ardal a'r bobl sydd yn byw yno - gan newid bywydau dau ohonynt am byth.

A novel which is full of excitement, mystery and romance as present-day and past events interfere with the peace and beauty of the area, and change the lives of two of the inhabitants for ever.
Mae yna brinder nofelau dirgelwch yn y Gymraeg. Braf felly yw cael croesawur nofel hon gan John Gwynne, a braf hefyd cael croesawu nofel gan awdur sy'n newydd ir byd cyhoeddi yng Nghymru. Maer nofel yn agor yn Llundain gyda hanes Ditectif Chief Superintendent Alun Morgan o Sgotland Iard ai gysylltiadau ag isfyd y ddinas honno, ar ddau frawd peryglus, Ricky ac Alfred Capelo. Ond yn fuan maer stori yn symud i orllewin Cymru ac arfordir Ceredigion; mae Alun yn dianc or byd tywyll yn Llundain i fro ei febyd er mwyn ceisio rhoi trefn ar ei fywyd, gan gymryd arno mai Keith Morris yw ei enw ac mai Sais ydyw.

Ond nid ywn llwyddo i gael llonydd. Y bore wedi iddo symud i Awel Deg ym Mhwll Gwyn mae corff merch ifanc yn cael ei ddarganfod ar y creigiau gerllaw ei gartref. Yn fuan iawn, mae trigolion yr ardal yn dechrau amau a oes cysylltiad rhwng y dieithryn newydd ar llofruddiaeth?

Wrth i fwy o gyrff gael eu darganfod mae Alun Morgan yn cael ei dynnu i mewn ir achos. Mae ei amheuaeth fod rhywun yn ceisio dial arno yn ei wneud yn benderfynol o fynd ir afael phethau ei hun. Mae ei gyn gyd-weithwyr o Lundain yn cael eu hanfon i Geredigion i helpu gydar achos. Ond Alun syn rheoli'r sefyllfa, ac maer storin datblygu gyda digwyddiadau cyffrous iw gweld ar arfordir Ceredigion.

Ond nid cyffro a dirgelwch a geir yn unig. Mae yma stori garu hefyd gyda wyneb or gorffennol yn dod yn l i fywyd Alun. Er nad ywr stori garu hon yn llwyddo cystal r elfennau cyffrous eraill yn fy marn i, maen creu is-blot difyr a hyfryd. Mae rhai cymeriadau a digwyddiadau yn y nofel yn llwyddo yn well nai gilydd. Ac efallai y gellir dadlau fod diwedd y nofel wedii ruthro rhywfaint gan ei fod yn rhy daclus a chyfleus. Ond ni amharodd hyn ar fy mwynhad or nofel gyffrous hon, syn llawn cynnwrf a dirgelwch. Hoeliodd fy sylw o'r cychwyn cyntaf ac roeddwn am wybod beth oedd yn mynd i ddigwydd nesaf. Gobeithio y cawn nofel arall yn fuan gan John Gwynne a mwy o nofelau dirgelwch yn y Gymraeg hefyd.

Nest Gwilym

Gellir defnyddio'r adolygiad hwn at bwrpas hybu, ond gofynnir i chi gynnwys y gydnabyddiaeth ganlynol: Adolygiad oddi ar www.gwales.com, trwy ganiatd Cyngor Llyfrau Cymru.

It is possible to use this review for promotional purposes, but the following acknowledgment should be included: A review from www.gwales.com, with the permission of the Welsh Books Council.
Bywgraffiad Awdur:
Magwyd John Gwynne yng Ngheredigion ac aeth i Lundain i ddilyn cwrs yn y Brifysgol. Treuliodd y rhan fwyaf oi yrfa ym myd Masnach a Busnes ond bellach mae ef ai wraig yn byw yn Wrecsam. Mae ganddo ddau o blant, un ŵyr ac un wyres. Hon yw ei nofel gyntaf.
Gwybodaeth Bellach:
Gwelodd fyd ei ieuenctid yn gwrthdaro yn erbyn ei fyd presennol.

Pwy ywr Sais rhyfedd sydd newydd symud i fewn i Awel Deg ym Mhwll Gwyn a beth yw ei gysylltiad chorff y ferch ifanc a gafodd ei ddarganfod y bore canlynol ar y creigiau syn agos at ei gartref dros dro? Beth yn union yw hanes Alun Morgan a beth yw ei gysylltiad r ardal wledig ger arfordir Ceredigion?
Does dim Adolygiad Cwsmer, hyd yma, i'r llyfr hwn.
 
Rhagor o Deitlau
Fe wnaeth pobl wrth brynu'r teitl hwn hefyd brynu'r canlynol:
Ac Yna Clywodd Sŵn y Mr
Alun Jones
£9.99
 
Prynwch
Creigiau Aberdaron
Gareth F. Williams
£8.95
 
Prynwch
Min y Môr
Mared Lewis
£8.95
 
Prynwch
Llyfr y Mis
Cymraeg
Nadolig Pwy a Ŵyr 2
Amrywiol/Various
£8.00
 
Prynwch
Saesneg
Robin Book, The
Jane Russ
£9.99
 
Prynwch
Plant
Gwyn y Carw Cloff
Tudur Dylan Jones
£6.99
 
Prynwch