Hafan Llyfrau Basged Man Talu Fy Nghyfrif Cymorth Cynigion Arbennig Cysylltu   English  
 
Dod o Hyd i Siop Lyfrau
 
Mewngofnodi
 
Cofrestru
Gwybodaeth Lyfryddol
Teleduwiol
Gareth Miles
ISBN: 9781845272968 (184527296X)Dyddiad Cyhoeddi Gorffennaf 2010
Cyhoeddwr: Gwasg Carreg Gwalch, Llanrwst
Fformat: Clawr Meddal, 182x124 mm Iaith: Cymraeg Archebir yn l y galw Ein Pris: £7.50   
Does dim Adolygiad Cwsmer i'r teitl hwn.
 
Ysgrifennwch Adolygiad Cwsmer
Llyfr y Mis: Awst 2010
Yn y nofel grafog hon am deulu o gyfryng-gwn Cymraeg sy'n elwa drwy gynhyrchu rhaglenni crefyddol, mae'r dychan yn ddoniol ac yn anterliwtaidd ar brydiau. Mae stori gref yn tynnu'r cymeriadau at ei gilydd drwy gyfres o ddigwyddiadau dychmygol, sydd ar yr un pryd yn dal drych at y byd sydd ohoni.

A humorous satirical novel about a family of Welsh speaking media luvvies who profit from producing religious programmes. The strong plot draws the characters together through a series of imaginary events, which at the same time reflects the age we live in.
Mae Gareth Miles yn un o ryfeddodau ein byd lln. Ar yr un llaw maen feirniad craff sydd wedi ei drwythoi hun mewn llenyddiaeth Ewropeaidd. Ar y llaw arall, gall gynhyrchu deunydd poblogaidd a all fod yn gwbl bryfoclyd. Perthyn y nofel hon ir ail gategori, ac fei cyflwynir ir ddau ddychanwr mawr, Molire a Twm or Nant.

Dydi Gareth Miles ddim yn broffwyd nac, hyd y gwn i, yn fab i broffwyd a phrin iddo freuddwydio wrth ysgrifennu Teleduwiol y gallai esgor ar greadigaeth a fyddai mor berthnasol o ran amseriad. Fei cyhoeddwyd yng nghanol trafferthion S4C a Barcud Derwen.

Dengys y nofel ymwybyddiaeth drylwyr yr awdur o gylchoedd mewnol llosgachaidd a chynllwyngar y byd cyfryngol. Mae ei ergydion dychanol yn bwrw'r marc bob tro. Gosodir y nofel mewn canolfan deledu a sefydlwyd mewn hen gapel. Trodd Capel Sidon yn Ganolfan Deledu Sidonia. Cysylltir dinas Sidon yn Libanus, wrth gwrs, ag eilunaddoliaeth yn y Beibl, cynodiad clyfar iawn r byd teledu.

Stori yw hon am ragrith, ein pechod mwyaf, mi gredaf, fel cenedl. Cawn Gwmni Sidonia mewn dyfroedd dyfnion. Fei hachubir nid gan wleidydd na gwas sifil mewn siwt bin-streip ond yn hytrach gan fynach mewn casog. Cofleidir ef ai syniadau gan Madog Morgan, y cyfarwyddwr rheoli. Buan y gwelir nad ywr darpar achubydd, y Brawd Tudur ap Trefor, yr hyn a dybir.

Ceir dull clyfar iawn on cadwn ymwybodol o sefyllfa Cymru ar byd. Uwchlawr pulpud yn y stiwdio ceir stribed electronig syn darlledur newyddion diweddaraf. Cawn wybod mai Nick Griffin yw Prif Weinidog Lloegr ac mai Rod Richards yw Prif Weinidog Cymru.

Beth bynnag, rhan or pris y maen rhaid i Myrddin Morgan ei dalu yw newid enwr cwmni o Sidonia i Teleduwiol. Ie, y teledu yw Llo Aur ein dydd. Byddai rhain gweld y nofel yn ymosodiad ar Gristnogaeth. Na, maen ymosodiad ar y rhagrith a all fod yn rhan o Gristnogaeth, a hynny gan gyllell finiog ein prif ddychanwr.

Lyn Ebenezer

Gellir defnyddio'r adolygiad hwn at bwrpas hybu, ond gofynnir i chi gynnwys y gydnabyddiaeth ganlynol: Adolygiad oddi ar www.gwales.com, trwy ganiatd Cyngor Llyfrau Cymru.

It is possible to use this review for promotional purposes, but the following acknowledgment should be included: A review from www.gwales.com, with the permission of the Welsh Books Council.
Does dim Adolygiad Cwsmer, hyd yma, i'r llyfr hwn.
 
Rhagor o Deitlau
Fe wnaeth pobl wrth brynu'r teitl hwn hefyd brynu'r canlynol:
Cymer y Seren
Cefin Roberts
£8.95
 
Prynwch
Ar Drywydd y Duwiau
Emlyn Gomer Roberts
£9.95
 
Prynwch
Hon - Ynys y Galon, ...
Iwan Bala
£19.99
 
Prynwch
Llyfr y Mis
Cymraeg
Apostol
Dyfed Edwards
£9.95
 
Prynwch
Saesneg
Bee Book, The
Jo Byrne
£9.99
 
Prynwch
Plant
Dathlu gyda Sali Mali
Ifana Savill
£6.99
 
Prynwch