Hafan Llyfrau Basged Man Talu Fy Nghyfrif Cymorth Cynigion Arbennig Cysylltu   English  
 
Dod o Hyd i Siop Lyfrau
 
Mewngofnodi
 
Cofrestru
Gwybodaeth Lyfryddol
Mynd i'r Gwrych - Dyddiaduron 1993-1999
Hafina Clwyd
ISBN: 9781845273019 (184527301X)Dyddiad Cyhoeddi Gorffennaf 2011
Cyhoeddwr: Gwasg Carreg Gwalch, Llanrwst
Fformat: Clawr Meddal, 215x138 mm, 176 tudalen Iaith: Cymraeg Archebir yn l y galw Ein Pris: £7.50   
Does dim Adolygiad Cwsmer i'r teitl hwn.
 
Ysgrifennwch Adolygiad Cwsmer
Dros y blynyddoedd, cafodd dyddiaduron Hafina Clwyd yn Y Wawr eu darllen yn helaeth. Dyma gofnod arall o saith mlynedd brysur ac amrywiol. Nid oedd y cyfnod yn fêl i gyd gan iddi orfod dygymod â cholli ei phriod ynghyd â damwain ddifrifol ei brawd.

Over the years, Hafina Clwyd's diaries in Y Wawr were widely read. This collection encompasses seven years of her varied and active life. The period was not all sunshine and light, however, as her husband passed away and her brother suffered a serious accident.
Ar yr olwg gyntaf, efallai nad yw pori mewn dyddiadur personol a chithau ddim yn adnabod y person hwnnw, yn fawr o atyniad. Ond credwch chi fi, os oes gennych unrhyw ddiddordeb yn hanes Cymru ar byd i raddau fe fyddwch chin falch eich bod wedi darllen y dyddiadur hwn.

Roeddwn i'n gweithio yn adran newyddion y BBC yn y cyfnod a gofnodir gan Hafina Clwyd a difyr tu hwnt oedd ymweld eto rhai o brif ddigwyddiadau'r blynyddoedd hynny. Mewn sawl ystyr roedd cyfnod 19931999 yn hynod ddiddorol ac allweddol. Bu farw nifer o enwogion Cymru pobl megis Eirwyn Pontsin, Mati Pritchard, Rhydwen Williams a Sion Pyrs, ynghyd John Smith, arweinydd y Blaid Lafur, a fu farwn sydyn. Dyma hefyd gyfnod llofruddiaeth James Bulger, llofruddiaethau Caerloyw ar blynyddoedd pryd y daeth y Blaid Lafur yn l wrth y llyw. O ran hanes Cymru roedd hwn yn gyfnod pwysig gan mai yn 1997 oedd pleidlais fawr datganoli a hynny wedyn yn arwain at sefydlur cynulliad yn 1999, ond wrth gwrs roedd na ergydion ar y daith un or mwyaf oedd ymddiswyddiad Ron Davies.

Y maer cyfan yma gan Hafina Clwyd a llawer mwy wedii groniclon ddifyr a di-ffws. Mae yma lot fawr o hiwmor, sef yr hanesion amdani yn dysgu gyrru, a dyna roddodd deitl ir gyfrol hon. Mae yma hefyd ddigon o sylwadau bachog am Radio Cymru, er enghraifft, a digon teg ei bod hi hefyd yn cael cyfle i groniclo ei sylwadau am ddiflaniad Y Faner.

Ond yr hanesion difyrraf ar rhai oedd yn fy atal rhag rhoi'r llyfr naill ochr oedd hanes salwch ei gŵr Cliff. Dyma, yn wir ddau enaid hoff cytn, a deithiai i bob man gydai gilydd ac roedd salwch sydyn Cliff a throeon yr yrfa ar l hynny yn gryn ergyd i Hafina. Mae hanes anhwylder Cliff ac ymateb Hafina iddo yn gwbl ddirdynnol a gonest ac maent yn cydio yn y darllenydd. O ddarllen colofnau Hafina yn y Western Mail dros y blynyddoedd gallai rhywun feddwl am Hafina fel cymeriad cryf a chaled, ond mae hanes oriau olaf Cliff ai galar hi yn profi bod yna ochr wahanol iawn i'r 'Hafina' gyhoeddus. Gall rhywun ddim peidio meddwl chwaith am ei dyddiau olaf hi a'r tristwch o sylweddoli na welodd hi gyhoeddir gyfrol hon.

Dyma felly lyfr hawdd iawn iw ddarllen ac un difyr dros ben. Gellid gwella ar ei ddiwyg un ddalen wag yn y gyfrol ac ambell bwt yn dechrau'n rhy agos at waelod y dudalen. Ryn ni bellach yn nyddiaur blogiau, Facebook a thrydar wel, gobeithion wir y bydd cofnodion ein cyfnod ni gystal 'r rhai a groniclwyd yma rhwng dau glawr.

Sarah Down

Gellir defnyddio'r adolygiad hwn at bwrpas hybu, ond gofynnir i chi gynnwys y gydnabyddiaeth ganlynol: Adolygiad oddi ar www.gwales.com, trwy ganiatd Cyngor Llyfrau Cymru.

It is possible to use this review for promotional purposes, but the following acknowledgment should be included: A review from www.gwales.com, with the permission of the Welsh Books Council.
Gwybodaeth Bellach:
Nid yw Hafina Clwyd yn un i dderbyn unrhyw beth heb ei herio. Maen rhoi ei golwg hi ar bethau yn gwbl ddiflewyn-ar-dafod ... dwin siŵr y bydd hin cythruddo rhai, yn danto eraill, ond fydd hi byth yn diflasu neb.
Lyn Lewis Dafis, wrth adolygu Prynu Lein Ddillad

Cyflwynir y gyfrol hon er cof am Hafina Clwyd a bydd cyfarfod i werthfawrogi cyfraniad yr awdur yn yr Eisteddfod yn Wrecsam. Bydd y gyfrol yn cael ei lansio yn y Babell Ln, Eisteddfod Genedlaethol Cymru, Wrecsam, ddydd Gwener y 5ed o Awst am 2 o'r gloch y prynhawn.
Does dim Adolygiad Cwsmer, hyd yma, i'r llyfr hwn.
 
Rhagor o Deitlau
Fe wnaeth pobl wrth brynu'r teitl hwn hefyd brynu'r canlynol:
Cyfres y Cewri: 34. ...
Siân James
£7.95
 
Prynwch
Helpwch eich Plentyn/Help ...
Elin Meek
£4.99
 
Prynwch
Atsain y Tonnau
John Gwynne
£6.50
 
Prynwch
Llyfr y Mis
Cymraeg
Apostol
Dyfed Edwards
£9.95
 
Prynwch
Saesneg
Bee Book, The
Jo Byrne
£9.99
 
Prynwch
Plant
Dathlu gyda Sali Mali
Ifana Savill
£6.99
 
Prynwch