Hafan Llyfrau Basged Man Talu Fy Nghyfrif Cymorth Cynigion Arbennig Cysylltu   English  
 
Dod o Hyd i Siop Lyfrau
 
Mewngofnodi
 
Cofrestru
Gwybodaeth Lyfryddol
Merched Eira a Chwilys
Aled Jones Williams
ISBN: 9781845273095 (1845273095)Dyddiad Cyhoeddi Gorffennaf 2010
Cyhoeddwr: Gwasg Carreg Gwalch, Llanrwst
Fformat: Clawr Meddal, 182x124 mm, 96 tudalen Iaith: Cymraeg Ar gael Ein Pris: £5.00 
Does dim Adolygiad Cwsmer i'r teitl hwn.
 
Ysgrifennwch Adolygiad Cwsmer
Dwy ddrama gan Aled Jones Williams. Drama dyner, doniol-drist yw Merched Eira; mae'n dangos ochor arall i'r dramodydd ac yn ymgais at adfer urddas henaint. Yn Chwilys mae'r awdur yn ymdrin â'r paranoia sy'n ysgubo drwy wleidyddiaeth dros y byd ac yn effeithio ar bob un ohonom.

Two plays by Aled Jones Williams. 'Merched Eira' is a tender play, showing the sensitive side of Aled Jones Williams; a play that gives old age some dignity. In 'Chwilys', the author deals with the paranoia that's sweeping through politics all over the world, affecting us all.
Egyr y gyfrol gyda chyfaddefiad go arbennig gan yr awdur: Am be mae dy ddrama di?, holir fin aml. Dwn i ddim ywr ateb. Mewn cyfnod o gynni creadigol a phrinder deunydd theatrig o wir werth, teg yw dweud mai Aled Jones Williams ywr awdur mwya toreithiog y theatr Gymraeg gyfoes, ac efallai yr unig lygedyn gobeithiol yn y maes.

Yn y gyfrol hon, ceir dwy ddrama oi eiddo, ill dwy wediu llwyfannu gan gwmni Bara Caws. Er bod natur a themur ddwy ddraman wahanol, yr hyn syn debyg ynddynt yw llif melodig y geiriau, ar delweddau cry a grer ganddo. O ganlyniad ir nodweddion hyn, maer gweithiaun odidog ir glust ar llygad, ac erys y cwestiwn ai bardd neu ddramodydd ywr awdur yn bennaf. Gellid dadlau mai cyfuniad or ddau ydyw, ac yn hynny o beth maen dilyn traddodiad T. James Jones. Fodd bynnag, gwahaniaeth sylfaenol rhyngddynt ywr ffaith mai dramu haniaethol yw gweithiau Aled Jones Williams; ag eithrio Iesu!, mae wedi cadwn gwbl glir or byd naturiolaidd syn lleffetheirio dychymyg, gan ganiatu iddo arwain ei gynulleidfa ar siwrne heb ffiniau na chyfyngiad.

Fodd bynnag, erys dau gwestiwn sylfaenol am ei waith: pa mor ddramatig ywr cynnyrch, ac yn ail pa mor hygyrch yw ei ddramu ir darllenydd cyffredin. Er mor hyfryd ywr ddeialog, yn aml does nemor ddim yn digwydd nac yn ddramatig ynddynt, ac mae peryg gwirioneddol i hyfrydwch y dweud fynd yn fwrn a digyfeiriad. A ninnau yn byw mewn oes lle rhoddir cymaint o bwyslais ar adloniant arwynebol, maen braf cael deunydd syn gorfodir darllenydd i holi a stilio, ond eto mae peryg gelyniaethu carfan go sylweddol or gynulleidfa oherwydd natur haniaethol ac amwys y gweithiau.

Mae Aled Jones Williams yr awdur wedi datblygu llawer ers llwyfaniad ei ddrama fer gyntaf, Cnawd, ac wrth ddarllen a phori drwyr gyfrol newydd hon, codir llu o gwestiynau, a dyna yn y bn hanfod unrhyw ddrama o werth. Efallai nad yw Aled Jones Williams yn gwybod beth yn union yw themu ei ddramu, ond maen feistr corn ar lunio gweithiau syn ysgogi trafodaeth a dadl, ac yn yr oes sydd ohoni, mawr ywr angen am hynny yn y theatr Gymraeg gyfoes.

Dafydd Llewelyn

Gellir defnyddio'r adolygiad hwn at bwrpas hybu, ond gofynnir i chi gynnwys y gydnabyddiaeth ganlynol: Adolygiad oddi ar www.gwales.com, trwy ganiatd Cyngor Llyfrau Cymru.

It is possible to use this review for promotional purposes, but the following acknowledgment should be included: A review from www.gwales.com, with the permission of the Welsh Books Council.
Gwybodaeth Bellach:
Am be mae dy ddramu di?, holir fin aml. Dwn i ddim! ywr ateb.

Ond y mae awydd ynof i ddweud tri pheth.

Y theatr ei hun syn fy ngwefreiddio. Loes i mi yw gorfod edrych ar ddalen wag o bapur. O weld llwyfan gwag gall pethau fod yn dra gwahanol. Lluniau a ddaw i mi gyntaf nid geiriau. Eilbeth yw iaith. Daeth dwy hen wraig i luwch o eira. Daeth dyn o wardrob. Pan ddigwydd hynny gwn fod ganddynt rywbeth y maent am i mi ei gofnodi. Amanuensis wyf fi yn y bn ac nid ysgrifennwr gwreiddiol.

Wedyn y mae rhywbeth yngln natur personoliaeth. Be ydy fi unrhyw fi? Ein tuedd yw meddwl ei fod yn bendant a chysact ac am byth. Bellach ac ar l fy ymgodymu rhy aml ag alcohol y daeth hyn i mi gwn mai proses ydyw, rhyw ddyfod i fod parhaus heb unoliaeth unrhyw ganol. Rhyw glymu a datod a chlymu drachefn ond iw ddatod eto. Os oes yna linyn thema yn Chwilys a Merched Eira hynny ydyw.

Cymreictod wedyn. A fy nghwestiwn mawr personol i erbyn hyn: A oes modd byw yn y Gymry Gymraeg a bod yn iach? Yn feddyliol-ysbrydol iach? Cwestiwn am trawodd yn ddiweddar wrth ddarllen Tywyll Heno, Kate Roberts. Fan yna yn rhywle, efallai, mae Chwilys.

Maer ddwy ddraman perthyn iw gilydd felly. Cyfnitherod yn hytrach na dwy chwaer maen debyg. Ar gwir yw mai drwyr cyfanwaith y mae dirnad fy ngwaith nid drwy edrych ar ddramu unigol. Mae pob un yn anorffenedig.

Aled Jones Williams
Mae'r teitl yma yn y categori a/neu is-gategori canlynol:
Does dim Adolygiad Cwsmer, hyd yma, i'r llyfr hwn.
 
Rhagor o Deitlau
Fe wnaeth pobl wrth brynu'r teitl hwn hefyd brynu'r canlynol:
Dau Wyneb
Manon Steffan Ros
£4.99
 
Prynwch
Nansi
Angharad Price
£5.95
 
Prynwch
Hon - Ynys y Galon, ...
Iwan Bala
£19.99
 
Prynwch
Llyfr y Mis
Cymraeg
Apostol
Dyfed Edwards
£9.95
 
Prynwch
Saesneg
Bee Book, The
Jo Byrne
£9.99
 
Prynwch
Plant
Dathlu gyda Sali Mali
Ifana Savill
£6.99
 
Prynwch