Hafan Llyfrau Basged Man Talu Fy Nghyfrif Cymorth Cynigion Arbennig Cysylltu   English  
 
Dod o Hyd i Siop Lyfrau
 
Mewngofnodi
 
Cofrestru
Gwybodaeth Lyfryddol
Cyfres Syniad Da: Llongau Tir Sych - Caelloi Cymru 1851-2011
Thomas Herbert Jones
ISBN: 9781845273125 (1845273125)Dyddiad Cyhoeddi Ionawr 2011
Cyhoeddwr: Gwasg Carreg Gwalch, Llanrwst
Fformat: Clawr Meddal, 215x138 mm, 112 tudalen Iaith: Cymraeg Ar gael Ein Pris: £5.00 
Does dim Adolygiad Cwsmer i'r teitl hwn.
 
Ysgrifennwch Adolygiad Cwsmer
Mae Caelloi Cymru bron yn gyfystyr â chymdeithas arbennig o deithwyr. Mae'r cwmni bysys hwn o bentref Dinas, gwlad Llŷn - bellach o Bwllheli - wedi bod yn trefnu gwyliau teithiol ers dros hanner canrif. Dyma stori unigryw y mae Herbert Jones, sydd wedi bod yn gyrru'r bysys ers y 1930au, wrth ei fodd yn ei hadrodd.

The Caelloi Cymru bus company, originally from Dinas on the Llŷn Peninsula - now from Pwllheli - has been organising holiday excursions for over half a century, and their name is now synonymous with a special band of travellers. Herbert Jones, who has been driving buses since the 1930s, tells his unique story.
Ella bod y drol wedi mynd yn racs ers talwm, ond maer mul dal yma.

Cawn yma hanes cwmni bysiau Caelloi o'i ddechreuadau fel busnes a gludai nwyddau efo mul a throl. Maer hanes yn fwrlwm o hiwmor Pen Llŷn sydd yn dangos nad ywr cwmni hwn, sydd bellach wedi symud i Bwllheli, wedi colli golwg ar ei wreiddiau, er iddo ehangu a phrynu bysiau gwerth chwarter miliwn o bunnoedd.

Y cwmni hwn bellach yw trefnwyr teithiau bysus hynaf Prydain, ac er cael sawl cynnig gan gwmnau llawer mwy, mae Thomas Herbert Jones wedi bod yn daer iw gadw'n annibynnol. A phwy all ei feio, oherwydd er y gwaith caled maer cwmni teuluol hwn yn un llawn hwyl a helyntion. Ceir yma hanesion difyr am brofiadau'r teithwyr mewn tywydd garw, dreifars heb basio prawf gyrru yn nyddiau cynnar y cwmni, swyddogion ffiniau blin a llenorion yn barddoni am wibdeithiau di-ri. Pwy ond y Cymry fyddain medru llunio cerdd am drip bys?!

Maer stori yn mynd ni yn l i ddyddiau teithiau i Butlins a mentro i'r Cyfandir yn y chwedegau, a daw'r bwrlwm yn fyw trwy gyfrwng geiriaur awdur.

Ceir tueddiad yn y gyfres hon i fod yn blwyfol ar adegau, ond maer cofnod yn un gwerthfawr wrth gwrs ac yn hynod o ddifyr ir darllenydd syn adnabod y gwrthrych ar ardal dan sylw. Ond efallai ei fod yn anodd weithiau i ddarllenydd nad yw'n gyfarwydd r hyn a drafodir i werthfawrogi'r cynnwys yn llawn.

Yn sicr, maer llyfr hwn yn dalp o hanes gwerthfawr ac rwyn siŵr y bydd sawl un yn codi'i gap i unrhyw un sy'n medru sefydlu busnes gyda mul a gorffen gyda llongau tir sych!

Llinos Griffin

Gellir defnyddio'r adolygiad hwn at bwrpas hybu, ond gofynnir i chi gynnwys y gydnabyddiaeth ganlynol: Adolygiad oddi ar www.gwales.com, trwy ganiatd Cyngor Llyfrau Cymru.

It is possible to use this review for promotional purposes, but the following acknowledgment should be included: A review from www.gwales.com, with the permission of the Welsh Books Council
Gwybodaeth Bellach:
Hwn oedd y cwmni cyntaf i gynnig gwyliau yng Nghaerdydd i ogleddwyr yn fuan ar l ir ddinas honno ennill y bleidlais i fod yn brifddinas Cymru. Hwn oedd y cwmni a roddodd y blas cyntaf ar fwydydd, golygfeydd a phrofiadau Cyfandirol i filoedd o Gymry. Boed drip ir Sioe neur Steddfod, neu un or gwyliau mwy anturus syn cael eu cynnig, mae un peth yn sicr am deithiau Caelloi bydd yno gyfeillgarwch eithriadol a hwyl fawr ymysg y teithwyr a noson lawen bob nos. Yn ogystal mynd Chymry ar eu gwyliau i Ewrop, roedd Ewrop yn dod i wybod am Gymru drwy gyfrwng Caelloi.

Cyn hynny, roedd bysys Caelloi yn enwog am eu tripiau undydd au tripiau Ysgolion Sul. Ond yn wreiddiol, cwmni cariwrs oedd Caelloi busnes lorau, busnes cert a cheffyl cyn hynny ac yn y dechrau un, busnes trol a mul. Datblygodd y cwmni fun cludo nwyddau oddi ar longau hwyliau ar hyd ffyrdd trol glannau Llŷn i fod yn gwmni bysys yn cludo teithwyr ar wyliau moethus dros y mr.
Does dim Adolygiad Cwsmer, hyd yma, i'r llyfr hwn.
 
Rhagor o Deitlau
Fe wnaeth pobl wrth brynu'r teitl hwn hefyd brynu'r canlynol:
Sixteen Shades of Crazy
Rachel Trezise
£7.99
 
Prynwch
Cyfres y Cewri: 35. ...
Elinor Bennett Wigley
£9.95
 
Prynwch
Bron yn Berffaith
Heulwen Hâf
£9.95
 
Prynwch
Llyfr y Mis
Cymraeg
Wal
Mari Emlyn
£8.99
 
Prynwch
Saesneg
Beyond Limits
Lowri Morgan
£11.99
 
Prynwch
Plant
Wilde
Eloise Williams
£6.99
 
Prynwch