Hafan Llyfrau Basged Man Talu Fy Nghyfrif Cymorth Cynigion Arbennig Cysylltu   English  
 
Dod o Hyd i Siop Lyfrau
 
Mewngofnodi
 
Cofrestru
Gwybodaeth Lyfryddol
Linda (Gwraig Waldo) a Cof a Chalon
Euros Lewis
ISBN: 9781845273132 (1845273133)Dyddiad Cyhoeddi Medi 2010
Cyhoeddwr: Gwasg Carreg Gwalch, Llanrwst
Fformat: Clawr Meddal, 182x124 mm, 140 tudalen Iaith: Cymraeg Archebir yn l y galw Ein Pris: £5.00   
Does dim Adolygiad Cwsmer i'r teitl hwn.
 
Ysgrifennwch Adolygiad Cwsmer
Dwy ddrama o waith Euros Lewis. Linda (Gwraig Waldo): Disgrifiodd Waldo ei awen fel 'aderyn bach uwch drain byd' oherwydd ei gariad at Linda, ei wraig a fu farw ddwy flynedd ar ôl priodi. Cof a Chalon: Mae stafell Heledd yn cynrychioli'r dychymyg yn ogystal â'r cof ei hunan. Mae'n llawn atgofion ac arwyddion o'r gorffennol. Eto mae'n wag, yn gynfas neu lwyfan gwag.

Two plays by Euros Lewis. Linda (Gwraig Waldo): Waldo was inspired to write by his love of his wife, Linda, who died two years after they were married. Cof a Chalon: Heledd's hall represents the imagination and memory itself. It's full of remembrance and symbols from the past. But yet it's empty; an empty canvas on an empty stage.
Nid yn aml y gwelir cyhoeddi dramu, yn enwedig felly rhai sydd wedi eu perfformio gan gwmnau cymunedol. Daeth yn ffasiynol i gwmnau proffesiynol werthu neu roi copi or ddrama iw cynulleidfaoedd, ond maen fuddiol ac yn iachus gweld dramu cwmni cymunedol fel Troed y Rhiw hefyd ar gael mewn print. Mae'r ystrydeb nad yw drama ar bapur yn gyflawn yn wir wrth ddarllen cyfrol fel hon. Mae drama angen cael ei pherfformio, ac felly mae ei darllen yn unig yn gofyn am ddychymyg byw iawn. Rhaid gweld yr hyn sy'n digwydd yn hytrach na darllen amdano, ymdeimlo r cymeriad yn hytrach na tharo llygaid dros eiriau printiedig.

Drama am berthynas byrhoedlog Waldo ai wraig Linda ywr ddrama gyntaf; hanes dau gariad a stori am y salwch sy'n bygwth eu perthynas, ond y mae Cof a Chalon yn ddrama am themu mwy haniaethol, am gof a chyfrifoldebau, am atgof ac amser.

Y mae Linda, y ddrama am wraig Waldo, yn llawer haws iw chlywed ai gweld yn y dychymyg na Cof a Chalon. Ceir ynddi ysgrifennu tyner a chynnil, ac y mae perthynas y ddau gariad wedi ei gostrelun gelfydd mewn gair a disgrifiad, ac mewn dawns. Gwyddom beth yw terfyn y daith, ond er gwaethaf hynny gobeithiwn, gyda Waldo, am ddyddiau gwell. Llwydda'r ddrama i gyfleu tristwch a galar y colli gyda thynerwch tyner ar ddiwedd y gwaith. Maen ddarlun byw iawn o Waldo ai wewyr, wedi ei bortreadu'n rymus ac annisgwyl.

Mae Cof a Chalon yn anos ir darllenydd uniaethu hi. Nid oes yma stori ac iddi ddechrau, canol na diwedd syml. Ond maen ddrama sydd yn deffro awydd iw gweld yn cael ei llwyfannu a gwylio'r cymeriadau yn cerdded dros eu llwyfan moel.

Mae hin braf iawn darllen dwy ddrama heriol iw llwyfannu sydd wedi eu hysgrifennu ar gyfer cwmni cymunedol. Diolch am gwmni o'r fath sydd yn mwynhau rhywbeth mwy sylweddol na chomedi cegin fferm, a diolch fod y dramu yma ar gael ar gyfer cwmnau eraill tebyg.

John Roberts

Gellir defnyddio'r adolygiad hwn at bwrpas hybu, ond gofynnir i chi gynnwys y gydnabyddiaeth ganlynol: Adolygiad oddi ar www.gwales.com, trwy ganiatd Cyngor Llyfrau Cymru.

It is possible to use this review for promotional purposes, but the following acknowledgment should be included: A review from www.gwales.com, with the permission of the Welsh Books Council.
Gwybodaeth Bellach:
Linda (Gwraig Waldo)
Disgrifiodd Waldo bod ei awen fel aderyn bach uwch drain byd oherwydd ei gariad at Linda, ei wraig a fu farw ddwy flynedd ar l eu priodas a dynar ysbrydoliaeth ir ddrama hon. Dyma, ar un ystyr, gerddi coll Waldo iw gariad.

Nid oes unrhyw gyfeiriad at Linda wrth ei henw yn Dail Pren ond yn y ddrama angerddol hon gwelwn gymaint ei dylanwad
Llinos Dafis, Cambrian News

Y mae Euros Lewis ar ei orau wrth archwilio ffiniau Dwysbigol ywr gair.
Jason Walford Davies, Taliesin

Dyma bortread dadlennol; llwyddwyd hefyd i ddiogelur gyfrinach a fodolai rhyngddynt. Mae Linda yn esiampl drawiadol or dychymyg treiddgar, cydymdeimladol.
Damian Walford Davies, Taliesin

Rhaid rhyfeddu sut y llwyddodd i dynnur holl ystyron cudd allan o gerddi Dail Pren. Tybiais iddo ddod o hyd ir cerddi a sgrifennodd Waldo i Linda ond a gollwyd neu a ddinistriwyd ganddo wedi ei marw.
Gwyn Griffiths, Cymru ar Byd

Cof a Chalon
Mae stafell Heledd, lle mae chwaraer ddrama hon yn digwydd, yn cynrychiolir dychymyg yn ogystal r cof ei hunan. Maen llawn atgofion ac arwyddion or gorffennol. Eto maen wag; yn gynfas neu lwyfan gwag; llwyfan a ddefnyddiwyd eisoes; llwyfan syn aros am yr act nesaf.
Mae'r teitl yma yn y categori a/neu is-gategori canlynol:
Does dim Adolygiad Cwsmer, hyd yma, i'r llyfr hwn.
 
Rhagor o Deitlau
Fe wnaeth pobl wrth edrych ar y teitl hwn hefyd edrych ar y canlynol:
Blaiddi
Jonathan Shipton
£5.95
 
Prynwch
DVD Beibl Bach i Blant: ...
 
£9.98
 
Prynwch
Fflic a Fflac - Llyfrau ...
Amrywiol/Various
£50.00
 
Prynwch
Llyfr y Mis
Cymraeg
Apostol
Dyfed Edwards
£9.95
 
Prynwch
Saesneg
Bee Book, The
Jo Byrne
£9.99
 
Prynwch
Plant
Dathlu gyda Sali Mali
Ifana Savill
£6.99
 
Prynwch