Hafan Llyfrau Basged Man Talu Fy Nghyfrif Cymorth Cynigion Arbennig Cysylltu   English  
 
Dod o Hyd i Siop Lyfrau
 
Mewngofnodi
 
Cofrestru
Gwybodaeth Lyfryddol
Pleserau'r Plismon
John Alwyn Griffiths
ISBN: 9781845273309 (1845273303)Dyddiad Cyhoeddi Tachwedd 2011
Cyhoeddwr: Gwasg Carreg Gwalch, Llanrwst
Fformat: Clawr Meddal, 215x138 mm, 216 tudalen Iaith: Cymraeg Allan o brint Ein Pris: £7.50   
Does dim Adolygiad Cwsmer i'r teitl hwn.
 
Ysgrifennwch Adolygiad Cwsmer
Yn ail hanner y ganrif ddiwethaf, roedd plismyn gogledd Cymru yn byw, gweithio a cherdded y bît yng nghanol eu cymunedau. Roedd John Alwyn Griffiths yn un o'r rhain, ac yma mae'n rhannu ei brofiadau - o gychwyn fel cadét ym Mangor hyd at ddiwedd ei yrfa fel Ditectif Arolygwr yn yr adran dwyll.

In the second half of the last century north Wales police officers still lived, worked and walked the beat in the heart of their communities. John Alwyn Griffiths was one of these and in this book he shares some of his experiences - from the beginning as a police cadet in Bangor through to the end of his career as a Detective Inspector.
Dal pobl ddrwg, syr! Dyna freuddwyd John Alwyn Griffiths pan oedd yn blentyn, a hynt a helynt yr union yrfa honno sydd yn yr hunangofiant hwn. Maer llyfr yn llawn ir ymylon o anturiaethau a chymeriadau difyr a doniol y maer awdur wedi dod ar eu traws, wrth iddo ddechrau fel cadt i fod yn blismon ac yna ddringor ysgol i fod yn Dditectif Arolygydd yn Adran Dwyll yr Heddlu.

Y sarjant yn pi-pi ar ei drowsus, pwysigrwydd defnyddio pastwn, erlyn lleidr enwocaf Clwyd, darganfod cyrff meirwon maer rhain oll yn rhoi cipolwg i ni ar yrfa ddeg mlynedd ar hugain a mwy o blismona. Wedi ei hysgrifennu mewn trefn gronolegol, dilynwn stori John Alwyn Griffiths ar ei daith or cychwyn cyntaf gan brofi datblygiad ei aeddfedrwydd wrth i amser fynd rhagddo.

Yr hyn a ddaw ir amlwg yw pa mor werthfawr oedd cael plismon mewn cymuned. Gwaethar modd, nid dynar drefn bellach.

Maer hunangofiant yn llawer mwy na hanes un dyn. Yn hytrach, yr hyn a geir yma yw disgrifiadau o ddegau o drigolion o Gonwy i Ddolgellau ac o Gaergybi i Bwllheli. Maent i gyd wedi aros yng nghof un dyn ac o bosib, wedi ffurfio'i gymeriad.

Fel y maer awdur yn cyfaddef, nid gogwydd caled, garw a gafaelgar bywyd heddwas sydd yma, ond fflyd o straeon difyr. Maer cyfan wedi bod yn bleser ir plismon hwn dros ddegawdau lawer. Yn ddiau, fe ddawr llyfr phleser i chithau hefyd o'i ddarllen.

Llinos Griffin

Gellir defnyddio'r adolygiad hwn at bwrpas hybu, ond gofynnir i chi gynnwys y gydnabyddiaeth ganlynol: Adolygiad oddi ar www.gwales.com, trwy ganiatd Cyngor Llyfrau Cymru.

It is possible to use this review for promotional purposes, but the following acknowledgment should be included: A review from www.gwales.com, with the permission of the Welsh Books Council.
Bywgraffiad Awdur:
Ganed a magwyd John Alwyn Griffiths ym Mangor, ac ar l gadael Ysgol Friars yn 1966 ymunodd r heddlu, gan wasanaethu drwy ogledd orllewin Cymru. Bun heddwas hyd ddiwedd 1998, gan gyrraedd rheng ditectif arolygwr, pennaeth yr adran dwyll yn y pencadlys. Ar l ymddeol, gweithiodd am gyfnod i gwmni o gyfreithwyr yn Lerpwl, ond erbyn hyn maen hapus yn Sir Fn yn treulio ei amser yn pysgota, gweithioi gi hela i guro adar, cerdded, tyfu llysiau ac ysgrifennu.

Mae John wedi ysgrifennu dwy nofel Saesneg, ond hwn yw ei lyfr Cymraeg cyntaf.
Gwybodaeth Bellach:
Wrth iddo ein harwain o Gonwy i Ddolgellau, Caergybi a Phwllheli, cawn ein cyflwyno i lu o gymeriadau lliwgar yr ardaloedd; yn heddlu a throseddwyr; a thrwy ei atgofion doniol cawn gip ar yr agosatrwydd ar cyfeillgarwch a wnaeth ei gyfnod fel heddwas yn un mor arbennig.

Cynhelir noson i lansior gyfrol yn yr Anglesey Arms, Porthaethwy, nos Fercher, Tachwedd 9fed am 6.30 yr hwyr. Croeso cynnes i bawb.
Does dim Adolygiad Cwsmer, hyd yma, i'r llyfr hwn.
 
Rhagor o Deitlau
Fe wnaeth pobl wrth brynu'r teitl hwn hefyd brynu'r canlynol:
Rapsgaliwn (DVD113)
 
£3.00
 
Prynwch
From Ship's Cook to ...
David Jenkins
£14.99
 
Prynwch
Spying for Hitler - The ...
John Humphries
£4.99
 
Prynwch
Llyfr y Mis
Cymraeg
Dan Bwysau
John Alwyn Griffiths
£8.50
 
Prynwch
Saesneg
Head in the Clouds - ...
Boyd Clack
£10.00
 
Prynwch
Plant
Caffi Merelli
G. R. Gemin
£7.99
 
Prynwch