Hafan Llyfrau Basged Man Talu Fy Nghyfrif Cymorth Cynigion Arbennig Cysylltu   English  
 
Dod o Hyd i Siop Lyfrau
 
Mewngofnodi
 
Cofrestru
Gwybodaeth Lyfryddol
Cyfres Syniad Da: Perffaith Chwarae Teg, Ysgol Glanaethwy 1990-2011
Cefin Roberts
ISBN: 9781845273330 (1845273338)Dyddiad Cyhoeddi Mai 2011
Cyhoeddwr: Gwasg Carreg Gwalch, Llanrwst
Fformat: Clawr Meddal, 215x138 mm, 120 tudalen Iaith: Cymraeg Archebir yn l y galw Ein Pris: £5.00   
Does dim Adolygiad Cwsmer i'r teitl hwn.
 
Ysgrifennwch Adolygiad Cwsmer
Llwybr go wahanol i batrwm arferol sefydlu busnesau oedd hwnnw a droediodd Cefin a Rhian Roberts wrth greu a datblygu Ysgol Glanaethwy. Yn y gyfrol hon, maen nhw'n adrodd y stori hynod - gan roi cefndir cynnar y weledigaeth a'r profiadau a gawsant yn y maes cyn sefydlu ysgol berfformio.

The path taken by Cefin and Rhian Roberts when they set up their stage school, Ysgol Glaenaethwy, was very different from that usually taken when establishing a business venture. In this book they describe their remarkable story, including the background to their early vision and their experiences before setting up the school.
Dyma gyfrol fechan arall yn y gyfres Syniad Da, cyfres sy'n adrodd hanes sefydlu a chynnal busnesau yng Nghymru. Maer teitl yn mynd ni i fyd perfformio a llwyfannau yn syth, ond maen deitl hefyd syn rhoi cipolwg bach ar ddymuniad sylfaenol Cefin a Rhian wrth adrodd yr hanes. Ni fur ddau awdur nar ysgol heb eu beirniaid, ac nid ywr gyfrol yn osgoi trafod nac ateb sylwadau'r beirniaid hynny. Maen gyfrol onest, ddiflewyn-ar-dafod sydd yn driw i weledigaeth ddigyfaddawd y ddau wrth sefydlur busnes.

Nid ym mherfformiadau, na gweithdai, nac ymarferion Ysgol Glanaethwy y maer gyfrol yn dechrau ond yn hytrach yng ngardd Eden; mae hynny ynddoi hun yn rhoi blas or creadigrwydd difyr sydd yn gwneud y llyfr yn hwylus iw ddarllen. O ardd Eden fen tywysir i Lanllyfni a phlentyndod Cefin, ac y maer bennod hon yn drysor, yn bortread byrlymus o ddyddiau bywyd cymunedol bywiog, lliwgar. Dawr ffair a'r carnifal ar gwerthwr llestri yn fyw, ond mae'r hiraeth dwys am ambell ffrind a gollwyd ar y daith yr un mor fyw. Mae Cefin yn ein tywys yn l i'w blentyndod er mwyn dangos pa mor allweddol oedd y perfformio ar gwersi canu, y dawnsio ar adrodd yn ei fagwraeth. Yn wir, yr oedd sefydlur ysgol berfformio yn ddatblygiad cwbwl naturiol i Cefin a Rhian.

Mae gweddill hanes yr ysgol yn cael ei adrodd gyda bywiogrwydd nodweddiadol. Gwelir angerdd y ddau sefydlydd tuag at eu gweledigaeth, eu hedmygedd o ddoniaur plant ar bobl ifanc, ar ddisgyblaeth sydd yn angenrheidiol wrth greur perfformiadau heriol a chofiadwy. Fel yr awgrymwyd, nid yw Cefin yn osgoir cwestiynau anodd. Maen cyfarch ei feirniaid yn uniongyrchol iawn wrth eu henwau yn aml a rhaid edmygur gonestrwydd hwn, ond gan fod cymaint o sylw'n cael ei roi ir beirniaid, mae rhywun yn amau fod brathiad rhai or sylwadau dros y blynyddoedd yn dal yn boenus.

Fel cyfrol sydd yn trafod byd busnes, ceir yma ddarlun gonest ynghyd ag ysgrifennu clir am darddler freuddwyd a'i datblygiad, gwerth profiadau sylfaenol, cefnogaeth gyson, disgyblaeth a gwaith caled, cynlluniau ariannol a gwefr llwyddiant, ar cyfan mewn arddull hynod rwydd a darllenadwy.

John Roberts

Gellir defnyddio'r adolygiad hwn at bwrpas hybu, ond gofynnir i chi gynnwys y gydnabyddiaeth ganlynol: Adolygiad oddi ar www.gwales.com, trwy ganiatd Cyngor Llyfrau Cymru.

It is possible to use this review for promotional purposes, but the following acknowledgment should be included: A review from www.gwales.com,, with the permission of the Welsh Books Council.
Gwybodaeth Bellach:
Ugain mlynedd yn ddiweddarach ugain mlynedd o ganu, actio a dawnsio ar lwyfannau a sgriniaur byd maer ddau yn hel meddyliau am hanfodion crefft y theatr ar neuadd gyngerdd, yn cyfleur pleser sydd iw gael wrth ymwneud r crefftau hynny, a hefyd yn codi cwr y llen ar y boen gelfyddydol o anelu at y safonau uchaf posibl.

Ond fel gyda phob busnes arall, rhaid rhoi sylw i arian, ceisiadau cynllunio, trefnu rhaglen waith a breuddwydio am ddatblygiadau newydd i gadwr cyffro at y dyfodol. Maen stori ddramatig wedi ei llwyfannu yn effeithiol iawn!

Bydd y gyfrol yn cael ei lansio yng nghyngerdd dathlu pen-blwydd Ysgol Glanaethwy yn 21ain oed yn Feniw, Llandudno, ar Stondin Bys a Bawd, Nos Sul, 8fed o Fai, 2011.
Does dim Adolygiad Cwsmer, hyd yma, i'r llyfr hwn.
 
Rhagor o Deitlau
Fe wnaeth pobl wrth brynu'r teitl hwn hefyd brynu'r canlynol:
Cyfres Darllen Mewn Dim: ...
Mair Tomos Ifans
£6.95
 
Prynwch
Dal fy Nhir - ...
Dafydd Jones
£9.95
 
Prynwch
Yn y Tŷ Hwn
Sian Northey
£6.99
 
Prynwch
Llyfr y Mis
Cymraeg
Cylchoedd
Siân Northey
£8.00
 
Prynwch
Saesneg
Just so You Know
Various/Amrywiol
£9.99
 
Prynwch
Plant
Sw Sara Mai
Casia Wiliam
£5.99
 
Prynwch