Hafan Llyfrau Basged Man Talu Fy Nghyfrif Cymorth Cynigion Arbennig Cysylltu   English  
 
Dod o Hyd i Siop Lyfrau
 
Mewngofnodi
 
Cofrestru
Gwybodaeth Lyfryddol
Cyfres Syniad Da: Canfas, Cof a Drws Coch
Anthony Evans
ISBN: 9781845273347 (1845273346)Dyddiad Cyhoeddi Mai 2011
Cyhoeddwr: Gwasg Carreg Gwalch, Llanrwst
Fformat: Clawr Meddal, 215x138 mm, 100 tudalen Iaith: Cymraeg Archebir yn l y galw Ein Pris: £5.00   
Does dim Adolygiad Cwsmer i'r teitl hwn.
 
Ysgrifennwch Adolygiad Cwsmer
Mae gan Anthony Evans arddull arbennig wrth beintio - mae'n creu cynfas dywyll ac yna yn ychwanegu'r lliwiau golau. Mae hynny yn cyd-fynd â'i athroniaeth hefyd, meddai: 'Mae arlunwyr yn gweithio o'r tywyllwch i'r goleuni'. Gall hynny fod yn wir am fyd busnes a byd yr hunangyflogedig yn ogystal - rhaid rhoi naid hyderus i'r tywyllwch a gweithio at y golau yn y pen draw.

Anthony Evans has a special style of painting - he creates a dark canvas and then adds light colours. This also coincides with his philosophy that painters work from darkness to light. This can also be true of the world of busines and the self-employed - you have to take a leap of faith into the dark and work toward the light at the other end.
Pleser pur oedd darllen am fywyd a hanes yr artist Anthony Evans yn ei lyfr Canfas,Cof a Drws Coch. Cawn hanes ei fywyd oi ddyddiau cynnar yn ardal pyllau glo Crosshands ac yna trwy ei fywyd addysgol ar ysgol Sul. Dysgwn am ei hoffter o gelf yn fuan iawn. Wrth ddarllen y gyfrol cawn agor y llen yn raddol i weld y dyn, yr artist ar gwleidydd. Fe ddawn amlwg yn fuan mai dylanwad y cymoedd a golygfeydd o gopaon y tipiau glo sydd wedi ei symbylu ai ffurfio fel artist. Gwelwn ddylanwad y trefi diwydiannol ar ei waith yn sicr, ond llwyddar artist i gyflwyno lliw i'r golygfeydd hyn. O ddarllen am y person ar artist maer agwedd bositif hon yn rhan oi gymeriad.

Dysgwn hefyd am hoffter Anthony Evans o fapiau ac o gefn gwlad yn gyffredinol. Esbonia Anthony Evans mai'r ...ddwy brif ddelwedd sydd yn fy ngwaith gweledigaeth o ben tip a llwybrau bywyd y fferm wledig.

Symudodd yr artist i Lundain ymhen hir a hwyr, a chawn hanes digwyddiadau ei fywyd. Gwelwn iddo wireddu breuddwyd ei blentyndod, sef byw fel artist. Cawn ein hebrwng drwyr cyfnodau yn onest ac yn ddiffuant iawn. Yn sicr mae gan yr awdur weledigaeth i'w rhannu ag artistiaid ifanc ein gwlad, ac maer ffaith iddo fod yn athro mewn ysgol uwchradd dros nifer o flynyddoedd yn siŵr o fod wedi dylanwadu arno.

Un frawddeg o'r gyfrol syn crynhoi Anthony Evans fel artist yw lliw ydi cynghanedd y llygad, ac mae hyn mor wir yn ei waith. Ar l ei darllen teimlais fy mod yn adnabod y dyn ar artist. Hoffais ei onestrwydd ai ymagweddiad real. Maer weledigaeth syn cloi'r llyfr yn un fyrlymus a phositif, ac yn brawf oi bersonoliaeth creadigol a dawnus, ond bydd rhaid i chi ddarllen y llyfr os am wybod mwy amdano!

Sioned Glyn

Gellir defnyddio'r adolygiad hwn at bwrpas hybu, ond gofynnir i chi gynnwys y gydnabyddiaeth ganlynol: Adolygiad oddi ar www.gwales.com, trwy ganiatd Cyngor Llyfrau Cymru.

It is possible to use this review for promotional purposes, but the following acknowledgment should be included: A review from www.gwales.com, with the permission of the Welsh Books Council.
Gwybodaeth Bellach:
Bu Anthony yn athro ac maen sylweddoli bod pwysau academaidd o fewn y gyfundrefn addysg, ai bod hin anodd i berson ifanc fod yn gredadwy wrth greu cynllun busnes iddoi hun syn ddibynnol ar ddawn a dychymyg. Maen gweld nad yw cyrsiau celf y colegau yn gwneud digon i roi seiliau busnes ochr yn ochr r hyfforddiant celfyddydol fel y medr y talentau ifanc droi eu crefft yn ffon fara.

Sefydlodd Anthony a nifer o artistiaid eraill oriel gydweithredol yn Nhreganna, Caerdydd ac maen teithio Cymru yn rheolaidd yn braslunio golygfeydd, mynd i waith i wahanol orielau a threfnu arddangosfeydd. Maen rhannu ei brofiadau am grefft a busnes byd celf yn y gyfrol hon.

Bydd y gyfrol yn cael ei lansio ym Medwen Lyfrau Caerdydd
Canolfan y Gate, ger City Road, ddydd Sadwrn, 7fed Mai, 2011 am 10.00 y bore. Yn y lansiad, ceir sgwrs gydag Anthony Evans yn ogystal ac arddangosfa oi waith. Maer Fedwen yn ddiwrnod o ŵyl lyfrau ir teulu i gyd.
Does dim Adolygiad Cwsmer, hyd yma, i'r llyfr hwn.
 
Rhagor o Deitlau
Fe wnaeth pobl wrth edrych ar y teitl hwn hefyd edrych ar y canlynol:
Normal State of Mind, The
Susmita Bhattacharya
£8.99
 
Prynwch
Storïau'r Meistr
Nick Butterworth
£7.99
 
Prynwch
123 Byd Natur
Luned Aaron
£5.95
 
Prynwch
Llyfr y Mis
Cymraeg
Apostol
Dyfed Edwards
£9.95
 
Prynwch
Saesneg
Bee Book, The
Jo Byrne
£9.99
 
Prynwch
Plant
Dathlu gyda Sali Mali
Ifana Savill
£6.99
 
Prynwch