Hafan Llyfrau Basged Man Talu Fy Nghyfrif Cymorth Cynigion Arbennig Cysylltu   English  
 
Dod o Hyd i Siop Lyfrau
 
Mewngofnodi
 
Cofrestru
Gwybodaeth Lyfryddol
Cyfres Syniad Da: Cadw'r Byd i Droi - Teiers Cambrian 1971-2011
Cledwyn Evans
ISBN: 9781845273354 (1845273354)Dyddiad Cyhoeddi Mehefin 2011
Cyhoeddwr: Gwasg Carreg Gwalch, Llanrwst
Golygwyd gan Lyn Ebenezer Fformat: Clawr Meddal, 215x138 mm, 94 tudalen Iaith: Cymraeg Ar gael Ein Pris: £5.00 
Does dim Adolygiad Cwsmer i'r teitl hwn.
 
Ysgrifennwch Adolygiad Cwsmer
Ymhlith y miliynau o gerbydau newydd sydd ar y ffordd fawr ym Mhrydain, gallwch fod yn siŵr fod tua un o bob pedwar yn rhedeg ar deiers a werthwyd gan gwmni o Aberystwyth, Cledwyn Tyres. Sefydlwyd y fenter gan Cledwyn Evans yn 1971. Erbyn heddiw mae'r trosiant yn ddegau o filiynau o bunnoedd y flwyddyn a'r busnes yn nwylo'i ddau fab a'i wyres.

Amongst the millions of cars on Britain's roads, you can be sure that about one in four run on tyres sold by a company from Aberystwyth, Cambrian Tyres. The venture was started by Cledwyn Evans in 1971. By today the turnover has passed tens of millions of pounds per year, and is run by Cledwyn's two sons and grand-daughter.
Er bod gan arddwr hadau, nid ywn sicr o gael cynhaeaf wrth eu plannu. Yn yr un modd nid yw syniad da yn gwarantu llwyddiant. Un a brofodd gynaeafau cyson a thoreithiog yw testun diweddarar gyfres syn sn am hynt a helynt Cymry Cymraeg ym myd busnes. Aeth deugain mlynedd heibio ers i Cledwyn Evans, y Cardi ffraeth, ddechrau gwerthu teiers a setiau radio ceir.

Deallwn mai un o gyfrinachau busnes llwyddiannus yw darparu nwyddau neu wasanaethau angenrheidiol ar yr adeg briodol. Trwy gyfrwng y gyfrol camwn i fyd gwerthu teiers. Datgelir manylion am y farchnad a'r gystadleuaeth yn ogystal r anawsterau.

Llwyddar gyfrol i godir llen ar ofynion byd busnes, ac ymateb i newidiadau yw un or prif wersi. Gall darllen am brofiadau Cledwyn Evans fod yn ganllaw i gyw-fentrwyr; cyfeirir at bynciau fel mewnforio cynnyrch, hysbysebu ac archebu drwyr bost. Nodweddion amlwg ym mywyd cwmni yw cyfalaf digonol a safle addas. Diddorol oedd craffu ar anghenion menter ar ei phrifiant ar trefniadau a wneir i gadw a dosbarthu cynnyrch.

Ar wahn i gwrdd Cledwyn Evans, y dyn busnes, cawn hefyd dreulio ennyd yn darllen am rai o atgofion ei blentyndod yng nghefn gwlad Ceredigion. Wedir Ail Ryfel Byd yr oedd ef ai gyfoedion yn gwibio ar hyd hewlydd y sir a thu hwnt ar foto-beic, a brithir y cofio gan hanesion amrywiol a difyr.

Er y cynaeafau, tystiar gyfrol hefyd nad yw pob syniad yn llwyddo, yn union fel nad yw pob hedyn yn egino a dwyn ffrwyth.

Trefor Jones

Gellir defnyddio'r adolygiad hwn at bwrpas hybu, ond gofynnir i chi gynnwys y gydnabyddiaeth ganlynol: Adolygiad oddi ar www.gwales.com, trwy ganiatd Cyngor Llyfrau Cymru.

It is possible to use this review for promotional purposes, but the following acknowledgment should be included: A review from www.gwales.com, with the permission of the Welsh Books Council.
Gwybodaeth Bellach:
Teiers Cledwyn oedd ar fotor-beic tair olwyn Billy Connolly; ar fotor-beics Ewan McGregor a Charlie Boorman ar eu taith deledu o John OGroats i Cape Town; ar feic Nicole Cook pan enillodd hi Fedal Aur Olympaidd yn 2008, a theiers Cledwyn arferai fod ar gadair olwyn y rheolwr rasio ceir, Frank Williams!

Dyma un or cwmnau prin hynny sydd wedi cynyddu ei drosiant ai elwn ddi-feth o flwyddyn i flwyddyn, Teiers Cledwyn syn cadwr byd i droi.

Cynhelir lansiad Cadw'r Byd i Droi ddydd Sadwrn, 11eg Mehefin, 2011 ar Stondin Inc ym Maes Sioe Aberystwyth, am 1 o'r gloch y prynhawn. Croeso cynnes i bawb.
Does dim Adolygiad Cwsmer, hyd yma, i'r llyfr hwn.
 
Rhagor o Deitlau
Fe wnaeth pobl wrth edrych ar y teitl hwn hefyd edrych ar y canlynol:
Walking Around Painscastle
Jane Griffiths
£4.95
 
Prynwch
Cyfres Cyw: Cyw ar y Fferm
Anni Llŷn
£3.95
 
Prynwch
Lliwiau Byd Natur
Luned Aaron
£5.95
 
Prynwch
Llyfr y Mis
Cymraeg
Apostol
Dyfed Edwards
£9.95
 
Prynwch
Saesneg
Bee Book, The
Jo Byrne
£9.99
 
Prynwch
Plant
Dathlu gyda Sali Mali
Ifana Savill
£6.99
 
Prynwch